+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Moneralar Monera Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Moneralar Monera Nedir
  Moneralar, Monera Nedir

  Mavi-yeşil algler ve bakteriler, monera aleminde incelenir. Bunlar prokaryotik hücrelerdir. Yani çekirdek, mitokondri, kloroplast gibi zarla çevrili gelişmiş hücre organelleri olmayan, tek hücreli ve basit yapılı orga-nizmalardır. Heterotrof (besinini hazır alan) ya da ototrof (besinini kendisi üreten) olarak beslenebilirler. Moneralar tek tek yada koloni oluşturarak ya-şarlar.

  Mavi ve Yeşil Algler (Cyanophyta)

  Sitoplazmalarında tanecikler halinde dağılmış klorofil pigmenti taşı-dıklarından yeşil renkte görünürler. Bazıları klorofil pigmenti yanında fıkosiyanin (mavi renk) pigmentini de taşırlar. Bunlar mavi renkte görünür-ler. Genellikle tatlı su ve deniz sularının yüzeyine yakın yerlerde yaşarlar. Kaplıca sularında ve saksı kenarlarında bol bulunurlar. Bazı mavi- yeşil alg-ler havanın serbest azotunu bağlayarak toprakta azotlu bileşikleri oluşturur-lar. Dolayısıyla bitkilerin azotu kolayca almasına yardımcı olurlar. Toprağın verimini arttırırlar.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Monera Nedir

  Monera (Daha önce prokaryot hücreye sahip olan canlılar monera alemi olarak kabul edilmekteydi. Prokaryotae), diğer alemlerden ayrılarak, Prokaryot (Prokaryotae) denilen bir üst alemde toplanmıştır. Monera alemi olarak isimlendirildiği dönemde Siyanobakteriler ( Mavi - Yeşil algler) ve bakteriler olmak üzere iki alt alemi içermekteydi. Bu dönemde Arkeler Monera içinde ayrı bir yere yerleştirilmemiştir. Halen Türkiye'de bazı özel dershanelerde bu eski taksonomik yaklaşım devam etmektedir. Zarla çevrili bir çekirdeği ve organelleri olan gelişmiş tekhücreliler üst alemine Eukaryot denilmiştir. Prokayotlar, genellikle bir hücrelidir, ancak bazen dış görünüşleri bakımından çok hücreliymiş gibi görünenleri de bulunmaktadır. Emilim (absorbisyon) ile ardıbeslek; fotosentez ile kendibeslek ve kemosentetik beslenen grupları içerirler. Çoğalmaları bölünme ya da tomurcuklanma ile eşeysiz olarak gerçekleşir. Kalıtsal materyallerini konjugasyon, transformasyon, transdüksiyon ve plazmit değişimi ile değiştirebilirler. Hareketleri, kamçılarla, süzülme ya da yavaş kayma şeklinde olur. Binlerce türü bilinmekte olup, sınıflandırılmaları tam olarak yapılamayan bir gruptur, üç domain (saha) canlı grubu kabul görmektedir. 1- Eubacteria 2- Archea 3- Eucaryota. Daha önceki yıllarda ise Monera aleminin alt alemleri; Altalem : Eubacteria
  Altalem : Archaebacteria olmak üzere gruplandırılmıştır.

  Eubacteria; kükürt (S) kullanan ya da kullanmayan yeşil bakterileri, mor bakterileri, spiroketleri, cyanobakterileri ve gram pozitif bakterileri kapsar.
  Archaebacteria; metanojen, termoasidofil ve halofil bakterileri kapsar.


 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Monera gelişmemiş en basit canlıdır, hücrelerinde zarla çevrili bir çekirdeği bulunmaz. Sadece Prokaryotları içine alır.
+ Yorum Gönder