+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Prokaryot Hücre ve Ökaryot Hücre Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Prokaryot Hücre ve Ökaryot Hücre
  Prokaryot Hücre ve Ökaryot Hücre

  Hücreler çekirdeğinin bulunup bulunmamasına göre iki bölümde ince-lenir:

  a) Prokaryot Hücreler

  Bir zarla çevrilmiş belirgin çekirdekleri olmayan hücrelerdir. Bunlarda hücre zan, sitoplazma ve ribozomlar olduğu halde çekirdek zarı ve diğer organeller yoktur. Çekirdek içerisinde bulunan kromatin ağı (kalıtım mater-yali), karyoplazma (çekirdek sıvısı) gibi yapılar sitoplazma içerisinde dağı-nık durumdadırlar. Çekirdekçik (nukleolus) de görülmez. Çekirdeği olmayan canlı hücreler monera alemi içinde incelenir. Mavi-yeşil algler ve bakteriler bu gruba girer.

  b) Ökaryot hücreler

  Bu tip hücreler dıştan içe doğru hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç kısımdan oluşurlar. Gelişmiş canlıların ve protozoaların hüc-releri bu grupta yer alır. Ökaryot hücre yapısında çekirdek zarı, çekirdek sı-vısı ve kalıtım materyali belirgindir. Ayrıca belli görevleri üstlenmiş organeller ve yapıları rahatça görülebilmektedir. Ökaryot hücrelere; Kamçı-lılar, Kökayaklılar, Sporlular, Silliler, ileri yapılı hayvan ve bitki hücreleri örnektir
 2. Zarafet
  Üye

  Hücre, canlının en küçük parçasıdır. Hemen hemen tüm canlılar hücrelerden oluşur. Hayvanların da, bitkilerin de hücreleri vardır. Hücreler yaşlandıkça ölür ve bunların yerini yenileri alır.
+ Yorum Gönder