+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Mutasyonlar Mutasyon Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Mutasyonlar Mutasyon Nedir
  Mutasyonlar, Mutasyon Nedir

  Çeşitli etkilerle bir canlıda aniden idiotipik değişmeler meydan gelebi-lir.Bu ani değişmelere mutasyon adı verilir. Mutasyonlar, onları meydana getiren etmenler ele alınarak iki grupta incelenir.

  Mutasyon Çeşitleri

  1. Doğal (Spontan) mutasyonlar: Bunlar doğada kendiliğinden olu-şan mutasyonlardır. Örneğin, dikenli bir bitkiden dikensiz bir bitkinin mey-dana gelişi, kan gruplarının oluşumu gibi.

  2. Yapay (Eksperimental) mutasyonlar:
  Örnek, insanların, bitkilerin ve hayvanların kromozomlarına ve genlerine müdahale ederek sayısını art-tırması ve formunu değiştirmesiyle yeni bireylerin oluşumu. Çekirdeksiz karpuz, iri elma, portakal, şeker pancarı gibi meyveler insanlar tarafından yapay olarak elde edilmiştir
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Canlıların karakterlerini nesilden nesile aktaran genetik materyalde, genlerde meydana gelen ve kalıcı olabilen ani değişikler. Mutasyonlar, çeşitli sebeplerle organizmalarda zaman zaman ortaya çıkan ve tabiatta çok az rastlanan genetik mesajdaki sapmalardır. Doğada gerçekleşmiş birçok mutasyonun sebebi bilinmiyor hala.
+ Yorum Gönder