+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Salgı Doku Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Salgı Doku
  Salgı Doku

  Bitkilerin farklı metabolik etkinlikleri sonucu meydana gelen ve yeni-den metabolik olaylara katılmayan maddelere salgı maddeleri adı verilir. Salgı dokuyu oluşturan maddeler canlı, bol sitoplazmalı, büyük çekirdekli ve küçük kofulludurlar. Bunlar metabolizma artığı maddeler olmalarına rağmen bitkilerde bazı yararlı görevler yaparlar. Örneğin; tanen, reçine gibi salgı maddeleri bitkiyi çürümeğe karşı koruyan antiseptik (mikrop öldürücü) maddeler içerirler. Ayrıca bitkiyi düşmanlarına karşı koruyan alkoloidler ve uçucu yağlar taşırlar. Böcekleri bitkiye çekerek tozlaşmayı kolaylaştırmada rol oynayan nektar (bal özü) ve kokulu bazı maddeler salgı maddelerine ör-nektir.

  Salgılar işlevlerine göre üçe ayrılır:

  a) Hücre içi salgılar:
  Hücre içerisinde biriktirilirler. Salgı hücreleri zamanla sitoplazmaları-nı kaybederek içi salgı ile dolu olarak kalır. Örneğin; portakal kabuğu, nane ve adaçayı gibi

  b) Hücre dışı salgılar:
  Salgı hücrede oluşturulur. Daha sonra hücre dışına atılır. Örneğin; sardunyadaki tüylerde oluşan salgı arttıkça hücre parçalanır ve salgı dışa atı-lır.

  Salgı boruları; bir ya da birkaç salgı hücresi uzayarak salgı borusu ha-lini alır. Salgı borularının içerisinde süte benzer bir salgı bulunur (lateks de-nir). Bu madde protein, alkoloid, glikozit, şeker, çeşitli tuzlar, reçine ve ko-vucuk gibi çeşitli maddeleri taşır. Salgı borularına örnek olarak sütieyen ve kavucuk verilebilir
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Salgı Doku nedir

  Salgı Doku


  Hücreleri canlı, bol sitoplazmalı büyük çekirdekli ve küçük kofulludur.
  Hücrelerinde özel bileşime sahip salgı maddeleri sentezlenir.
  Metabolik faaliyetler sonucu oluşan maddeler enzim, su, bal özü (nektar), glikozit, alkaloit,reçine, eterik yağ ve kristallerdir.
  Salgı maddeleri hücre içinde sitoplazmada ve kofullarda depo ediliyorsa buna hücre içi salgı denir.
  Hücreler parçalanırsa salgı maddeleri dışarı atılır.

  Örnek
  Portakal kabuğundaki eterik yağ hücreleri.
  Salgı maddeleri epidermiste meydana gelirse ve hücre çeperinden dışarı atılırsa buna hücre dışı salgı denir.
  Salgı hücrelerinin boru halini almasıyla salgı boruları oluşur.
  Salgı borularında bazı bitkilerde beyaz ya da sarımtrak olan ve lateks denilen sıvı bulunur.
  Lateksin (süt) bileşiminde nişasta, glikozitler, alkaloitler ve kauçuk vardır.
  Süt boruları ince çeperli ve az sitoplazmalıdır.
  Salgı maddelerini bitki kendi metabolizmasında kullanmaz.

  Salgının Görevleri
  Böcekçil bitkilerde sindirime yardımcı enzim salgılar.
  Çiçeklerde nektar oluşumu böcekleri çekerek tozlaşmaya yardımcı olur.
  Yaralanmalara karşı koruyucu görev alır.
  Reçine ve tanen gibi salgılar bitkiyi zararlı hayvanlardan korur.

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Bitkilerde metabolizma sonunda meydana gelip tekrar metabolizmaya girmeyen maddeler salgı maddeleridir. Salgı maddeleri sıvı veya katı halde olurlar.
+ Yorum Gönder


salgı doku