+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda ATP Nedir ATP Nasıl Elde Edilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  ATP Nedir ATP Nasıl Elde Edilir
  ATP Nedir, ATP Nasıl Elde Edilir

  Canlı sistemlerinde kimyasal tepkimelerin başlaması için enzimler ge-reklidir.
  Ancak tek başına yeterli değildir. Bir tepkimenin başlaması için az da olsa enerjiye gerek vardır. Herhangi bir hücrede geçen bir olayda kullanı-lan enerji doğrudan ATP den sağlanır.

  ATP Yapısı

  ATP'nin yapısında, iki organik molekül ve birbirine zincirlenmiş üç fosfat bulunur. Organik moleküllerden biri azot içeren adenin; diğeri 5 kar-bonlu riboz şekerdir. ATP molekülünde bulunan enerjinin büyük bölümü fosfatlar arasında bulunur. Bu bağa yüksek enerjili fosfat bağı denir ve dal-galı kısa bir çizgi ile gösterilir.
  Azotlu baz + 5 C'lu şeker + 3 mol Fosforikasit

  ATP'nin Kullanılması

  ATP'nin fosfat bağlarındaki enerji, ısı enerjisi olarak kaybolmaz. Hüc-rede birçok enerji gerektiren biyokimyasal olayın gerçekleşmesinde rol oy-nar. ATP molekülü yapısında bulunan en, uçtaki fosfat grubunu, başka bir moleküle aktarır. Bu sırada, fosfat bağmdaki enerji de moleküle geçer. Enerji alan molekül aktif hale gelir ve böylece diğer reaksiyonlara hazır olur. ATP molekülü bir fosfat grubu verdiği zaman ADP'ye, iki fosfat grubu verdiği zaman AMP'ye dönüşür. Bunlardan AMP boş aküye, ATP veADP'yi dolu aküye benzetebiliriz.

  ATP'nin Sentezi

  ATP molekülü sadece hücre içinde bulunur. Dışarıdan besin maddele-riyle doğrudan ATP almak mümkün değildir. Diğer yandan ATP hücre için-de çok kısa süreli depolanabilme özelliği, bu molekülün sürekli yenilenme-sini zorunlu kılar. Buna göre; bir molekül ATP sentezlenebilmesi için ADP bir fosfat grubu ile, AMP ise iki fosfat grubuyla birleşir.
  Canlı sistemlerinde ATP sentezi için gerekli enerjiyi sağlayan tepki-meler başlıca dört bölümde incelenir.Bunlar;

  1. Substrat düzeyinde fosforilasyon (Fermentasyon),
  2. Oksitatif fosforilasyon (oksijenli solunum),
  3. Fotosentetik fosforilasyon (Fotosentezin ışık devri reaksiyonları),
  4. Kemosentetik fosforilasyon (Kimyasal enerji kaynaklarından).
  Sonuç olarak, ATP tüm canlı hücrelerde enerji taşıma görevi yapar. Bir insan yürürken, konuşurken, nefes alırken, bir balık yüzerken, bir bitki-nin tomurcuğu açarken, bir kuş uçarken, bira maya hücresi bölünürken, bak-teri hücresi çoğalırken, kullandıkları enerjinin hepsinin aynı kaynaktan, yani ATP'den sağlandığı unutulmamalıdır
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Atp nedir?

  Klorofil tarafından emilen ışık enerjisi, o haliyle bitkilere yararlı değildir. Yararlı bir hücre enerjisine, bir kimyasal enerji biçimine dönüşmesi gereklidir. Bitki olsun hayvan olsun bütün canlı hücrelerin enerji sağlayıcısı daha çok ATP olarak bilinen adenosin trifosfattır. ATP, hemen hemen DNA zincirinin tek bir nükleotid halkası büyüklüğünde ve karmaşıklığında bir moleküldür. Aslında, fazladan iki fosfat eklenmiş bir nükleotiddir (adenosin monofosfat) Önce ATP'nın hücre içinde nasıl oluştuğunu incelemek gerekirse bildiğiniz gibi klorofilışığı emer, ışığın enerjisini elektriğe çevirir, sonra da şeker yapma işlemi sırasında bu enerji ATP' ye dönüşür. Güneş enerjisi böylece ATP molekülleri içine kilitlenip saklanır

  Hayvan hücrelerinin klorofilleri yoktur. Onlar bitkileri yiyerek sağladıkları şekerden ATP üretmek zorundadırlar. Bitki şekerinin oksijenle yakılıp ATP sağlanması için, hayvan hücrelerinin ufacık şeker yakan odacıkları vardır.

  Adenozin 5'-trifosfat, hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotittir. İngilizce Adenosine Triphosphatedan ATP olarak kısaltılır, en önemli işlevi hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjiyi taşımaktır. Fotosentez ve hücre solunumu (respirasyonu) sırasında oluşur. ATP, bunun yanısıra RNA sentezinde gereken dört monomerden biridir. Ayrıca ATP, hücre içi sinyal iletiminde protein kinaz reaksiyonu için gereken fosfatın kaynağıdır

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  ATP Hücrenin Enerji Değişim Aracıdır. Klorofil tarafından emilen ışık enerjisi, o haliyle bitkilere yararlı değildir. Yararlı bir hücre enerjisine, bir kimyasal enerji biçimine dönüşmesi gereklir. Bitki olsun hayvan olsun bütün canlı hücrelerin enerji sağlayıcısı daha çok ATPdir.
 4. Ziyaretçi
  güneş enerjisi ATP enerjisine nasıl dönüştürülmektedir

 5. Zarafet
  Üye
  güneş enerjisi ATP enerjisine nasıl dönüştürülmektedir  Önce ATP'nın hücre içinde nasıl oluştuğunu incelemek gerekirse bildiğiniz gibi klorofilışığı emer, ışığın enerjisini elektriğe çevirir, sonra da şeker yapma işlemi sırasında bu enerji ATP' ye dönüşür. Güneş enerjisi böylece ATP molekülleri içine kilitlenip saklanır

 6. Ziyaretçi
  atp yapisinda iki organik molekul ve birbirlerine zincirlenmis uc fosfot bulunur biri azot buna benzer

+ Yorum Gönder


atp nedir nasıl elde edilir,  atp nasıl elde edilir,  atp nedir nasıl elde edilir kısa,  atp nedir nasıl elde edilir kısaca,  atp nedir,  atp nedir kısaca