+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Bilgi İlk 20 elementin adı, simgesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bilgi İlk 20 elementin adı, simgesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri nedir?
  İlk 20 elementin adı, simgesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri nedir?

  Hidrojen
  Hidrojen ilk olarak 1776 yılında Henry Cavendish tarafından keşfedilmiştir. Hidrojen ismi ise Antoine Lavoisier tarafından verilmiştir. Doğada gaz hâlde bulunur. Renksiz bir gazdır.
  Helyum
  1868 yılında Fransız Pierre Janssen ve ingiliz Norman Lockyer birbirinden bağımsız olarak helyumu keşfettiler. Helyum atmosferde çok az miktarda bulunmaktadır. Güneşte ve diğer yıldızlarda bol miktarda bulunur. Doğada gaz hâlde bulunan renksiz bir gazdır.
  Lityum
  Lityum ilk olarak 1817 yılında Johann Arvedson tarafindan keşfedilmiştir. Gümüşürnsü gri metalik renkte bulunur. Oda koşullarında katı hâldedir.
  Berilyum
  1828 yılında, birbirlerinden bağımsız olarak Friedrich Wöhler ve Antoine Bussy tarafindan elde edilmiştir. Oda koşullarında gri renkli katı bir maddedir.
  Bor
  Bor, siyah metalik görünümlü bir element olup 1808'de Gay-Lussac ve Thenard tarafindan elde edilmiştir. Oda koşullarında katı hâlde bulunur.
  Karbon
  Karbon elementi saf hâlde karbon, elmas, grafit, is, kömür gibi çok çeşitti maddelerde bulunur. Grafit yapısı siyah, elmas yapısı ise renksizdir. Doğada katı hâlde bulunur.
  Azot
  Azot ilk olarak 1772 yılında Daniel Rutherford tarafindan keşfedildi. Renksiz ve kokusuz bir gazdır.
  Oksijen
  Oksijen ilk defa 1774 yılında Joseph Priestly tarafindan elde edildi. 1781 yılında Lavoisier, oksijenin havada bulunan ve yanmaya etki eden bir madde olduğunu bildirdi. Renksiz bir gazdır.
  Flor
  İlk defa 1886 yılında Henri Moissan tarafindan elde edilmiştir. Açık san renkli gaz bir maddedir.
  Neon
  Neon 1898 yılında Wiltiam Ramsay ve Morris Travers tarafindan keşfedilmiştir. Renksiz bir gazdır.
  Sodyum
  Sodyum ilk olarak 1877 yılında Humphrey Davy tarafindan elde edilmiştir. Yumuşak, kaygan bir metal olup gümüşürnsü beyaz renktedir.Doğada katı hâlde bulunur.
  Magnezyum
  1755 yılında İngiltere Joseph Black tarafindan ilk olarak keşfedilmiştir. Gümüşürnsü beyaz renkli bir katıdır.
  Alüminyum
  1827 yılında Wohler tarafindan bulunmuştur. Alüminyum, yumuşak ve hafif bir metal olup mat, gümüşürnsü bir renktedir.
  Silisyum
  Silisyumun ilk keşfi 1824 yılında Berzelius tarafindan gerçekleştirilmiştir, yeryüzünde en çok bulunan elementlerden bir tanesidir. Koyu gri renkli katı bir maddedir.
  Fosfor
  Fosfor ilk olarak 1669 yılında Hennig Brand tarafından keşfedildi. Renksiz ve beyaz, kırmızı, siyah renklerde bulunabilen oda koşullarında katı bir maddedir.
  Kükürt
  Kükürt, antik çağda bilinen dokuz cisimden biriydi. Kükürdün kimyasal bir element olduğunu 1777'de Lavoisier ortaya attı. 1810 yıllarında Gay Lussac ile Thenard tarafindan deneysel olarak doğrulandı. San renkli, tatsız, kokusuz katı bir maddedir. Isı ve elektriği iyi iletmez.
  Klor
  Klor ilk olarak 1774 yılında Cari Wilhelm Scheele tarafindan keşfedildi. 1810 yılında ise Humphry Davy tarafindan bugünkü ismi verildi. Oda koşullannda san-yeşil renkli zehirli bir gazdır.
  Argon
  1785 yılında havada argon olduğu ilk defa Henry Cavendish tarafindan iddia edilmiş ve 1894 yılında Lord Rayleigh ve VVilliam Ramsay tarafindan keşfedilmiştir. Gaz ve sıvı hâlde bulunabilir. Kokusuz ve renksiz bir gazdır.
  Potasyum
  Gümüşürnsü beyaz renkte bir katı maddedir. İlk olarak 1807 yılında Humphrey Davy tarafindan elde edilmiştir.
  Kalsiyum
  Kalsiyum elementi gümüş gibi parlak ve beyaz renktedir. İlk olarak 1808 yılında Berzelius ve Pontin tarafindan, daha sonra saf olarak ilk defa Humphry Davy tarafindan elde edilmiştir.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Kimyasal Elementler


  Kimyasal elementler, tek tür atomlardan oluşan ve olağan kimyasal süreçlerle ayrıştırılamayan maddelerdir. Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur. Bugüne değin bulunan elementlerin sayısı 107′dir. Bunlardan 90 tanesi doğada serbest halde ya da öbür elementlerle birlikte bileşik halde bulunur. Geri kalan 17 element ise yapay olarak üretilir.

  Eski çağlarda elementlerden yalnızca 10 tanesi (birleşmemiş haldeki karbon, kükürt, bakır, antimon, demir, kalay, altın, gümüş, cıva ve kurşun) biliniyordu. Bunlar ayrı maddeler olarak tanınmakla birlikte element olarak sınıflandırılmamıştı. Eskiçağ ve ortaçağ felsefesinde ise bütün cisimlerin toprak, hava, ateş ve su gibi dört öğenin birleşmesiyle oluştuğu varsayıldı. Modern anlamda element kavramının kullanılmasına, 1660′ların başlarında İngiliz kimyacı Robert Boyle’un, birleşerek cisimcikleri oluşturan birincil parçacıklar kuramını geliştirmesiyle başlandı. Maddenin element ya da bileşik olduğunun belirlenmesi, 18. yüzyıl ortalarında nicel kimyanın gelişmesiyle olanaklı duruma geldi. Fransız kimyacı Antoine-Laurent Lavoisier 1789′da Temel Kimya Kitabı adlı yapıtında ilk bilimsel element listesini yayımladı. Kimyasal tepkimeleri deneysel olarak incelemesi sonucunda elde, ettiği bulgulara dayanarak da listesine 23 element daha ekledi. İngiliz kimyacı Sir Humphry Davy ise 1807′de, sodyum ve potasyum elementlerini, erimiş haldeki hid*roksitlerinin elektrolizi yoluyla ayırmayı başardı. Rus kimyacı Dimitriy I. Mendeleyev’in 1869′da periyodik yasayı bulmasıyla da yeni elementlere ve bunların özelliklerine ilişkin araştırmalar hızlandı.

  20. yüzyıl başlarında, kimyasal özellikleri ve tayfları aynı, yoğunlukları ve radyoaktif özellikleri ise farklı olan iki değişik radyoaktif element bulundu; İngiliz kimyacı Frederick Soddy bu iki elementin toryum elementinin farklı biçimleri olduğunu belirleyerek bunlara izotop adını verdi. İzotoplar, atom sayılan aynı olduğundan periyodik tabloda aynı yerde bulunurlar ama çekirdeklerindeki nötron sayılan farklıdır, ingiliz fizikçi Sir J. J. Thomson 1912′de atom numarası 10, atom ağırlığı 20,183 olan kararlı element neonun, neon-20 ve neon- 22 izotoplarını ayırarak bu elementin aslında izotoplarının bir karışımı olduğunu gösterdi. Daha sonra neonun üçüncü bir izotopu neon-21 de ayrıldı ve bunu izleyen yıllarda doğal olarak bulunan elementler*den 21′i dışındaki bütün elementlerin iki ya da daha çok izotopu elde edildi.

  Doğadaki elementlerin yaklaşık üçte biri Yer’de kimyasal olarak serbest halde bulunur. Azot, altın, platin, bakır ve soy gazlar, kimyasal olarak çok etkin olmayan bu elementlerin arasında yer alır. Oksijen (yüzde 46,6), silisyum (yüzde 27,7), alüminyum (yüzde 8,1), demir (yüzde 5) ve kalsiyum (yüzde 3,6) yerkabuğunda en çok bulunan beş elementtir. Hidrojen evrende en bol bulunan elementtir ve evrendeki toplam atom sayısının yüzde doksanını ve bütün kütlenin yaklaşık dörtte üçünü oluşturur. Helyum ise bolluk bakımından ikinci sırada gelir, evrendeki atomların yüzde yedisini ve bütün kütlenin hemen hemen dörtte birini oluşturur.

  Elementlerin özellikleri, büyük oranda atomlarının büyüklüğüne ve elektron yapılarına bağlı olduğundan çok çeşitlilik gösterir. Örneğin, helyum erime noktası (29,6 atmosfer basıncı altında -271,4°C) ve kaynama noktası (-268,98°C) en düşük olan element iken, tungsten erime noktası (3.370°C) ve kaynama noktası (5.900°C) en yüksek olan elementtir. Elementlerin yoğunlukları da, hidrojenin 0°C’de ve 1 atmosfer basıncındaki yoğunluğu olan 8,986 x 10® gr/cm3 ile iridyumun yoğunluğu olan 22,5 gr/cm3 arasında değişir. Periyodik tablonun ana gruplarında yer alan elementlerin çoğu özellikleri oldukça düzenli bir değişim gösterirken, farklı periyotlarda yer alanların özellikleri arasında çok büyük sapmalar olur. Kimyasal Elementler hakkında bilgiler verdik.

 3. Ziyaretçi
  çok işime yaradı tesekurler
+ Yorum Gönder


ilk 20 elementin özellikleri,  ilk 20 element hakkında bilgi,  ilk 20 element ile ilgili slayt,  ilk 20 element ile ilgili poster,  20 elementin özellikleri,  ilk 20 elementin fiziksel ve kimyasal özellikleri