+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Bilgi Gaznelilerin coğrafi, ekonomik, siyasel ve kültürel özellikleri nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bilgi Gaznelilerin coğrafi, ekonomik, siyasel ve kültürel özellikleri nelerdir?
  Gaznelilerin coğrafi, ekonomik, siyasel ve kültürel özellikleri nelerdir?

  Gazne Devleti 963-1186 yılları arasında hüküm süren, İran'ın kuzeyinde, Horasan'da kurulmuş Türk devleti.
  Samani Devleti'nin dağılma ve saray isyanları devresinde durumdan yararlanarak ortaya çıkan bir hanedanlıktır

  Siyasi Tarih

  Samani Devleti'nin önemli şahsiyetlerinden Horasan kumandanı Alp Tigin (Alptegin), 961'de Vezir Ali Muhammed Bel'ami ile birleşerek kendi adayını zorla Samani tahtına oturtmak istediğinde başarısızlığa uğrar. Böylelikle Gazne Devleti'nin temeli atılmış olur.

  Gazneliler Devleti sadece Alptegin'in beraberinde getirdiği Türk askerlerine dayanmaktadır.

  Hanedanlık,Gazneli Mahmud zamanında altın çağını yaşar (997-1027). Başarılı bir komutan olarak bilinen Gazneli Mahmud sadece ülkenin topraklarını genişletmekle kalmaz aynı zamanda Gaznelilerin çoğunu da Müslüman yapar.
  Gazneli Mahmut'un oğlu olan 1. Mesut'un tahta gelmesiyle hanedanlık geriler. Dandanakan Savaşı'yla da Selçuklular ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirirler.aslında yarısı ele geçilir

  Gazneliler devleti tarîhî kaynaklarda Yeminiler ve Sebüktiginler olarak geçer.

  Alp Tigin Dönemi

  Samanoğulları'nın Horasan valisi olan Alp Tigin tarafından Samanoğulları yönetimi tanınmıyarak Gazne bölgesinde kurulan bir Türk-İslam devletidir. Bu dönemde Gazneliler tam bağımsız olamamışlar, tam olarak siyasi ve askeri faaliyetlerde bulunamamışlardır.


  Sebük Tigin Dönemi

  Sebük Tigin döneminde devlet tam bağımsız hale gelmiş ve hükümdarlık saltanat haline dönüşmüştür. Devletin sınırları Afganistan ve Pakistan'a kadar genişlemiştir. Yine bu dönemde Hindular İslamiyet ile tanışmışlardır .


  Gazneli Mahmut Dönemi


  997 yılında hükümdar olan Gazneli Mahmut, 999'da Karahanlılar'dan da yardım alarak Horasan'ı fethetmiş ve Samanoğulları Devleti'ne son vermiştir. Gazneli Mahmut 1001-1027 yılları arasında Hindistan üzerine 17 sefer düzenlenmiştir. Bu seferlerin;

  Hindistanın yer altı ve yer üstü zenginliklerini ele geçirmek,
  Hindistanda İslamiyeti yaymak,
  İslam dünyasının lideri olmak amacıyla yapılmıştır.
  Bu dönemde ülke sınırları Ganj nehrine kadar genişlemiş, Hindistan içlerinden kaynaklar sağlanmıştır, devletin ekonomisi güçlenmiştir. 1017 yılında Harezm bölgesi de devlet sınırları içine katılmıştır.

  Gazneli Mahmut Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarına karşı korumuş; halife, Gazneli Mahmuda Sultan unvanını vermiştir. Bu tarihten sonra Türkler, Sünni İslamiyetin savunucusu konumuna gelmişlerdir. Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır.
  Selçuklular'ın büyük güç olacağını önceden sezmiş, Aslan Yabguyu esir alarak bunu engellemeye çalışmıştır.
  Gazneli Mahmud döneminde askeri alanda önemli bir yenilik olarak filler orduda kullanılmaya başlanmıştır.


  Selçuklular ile mücadele ve Yıkılış


  1040 Dandanakan savaşı sonunda ağır yenilgi alan Gazneliler Devleti 1187 yılında Afganlar tarafından yıkılmıştır. Tarihçilere göre Gazneliler Türklerin kurduğu çok uluslu devletlerin ilkidir. Devletin çökmesinde bu çok uluslu yapı da önemli rol oynamıştır.


  Gazne Sultanları


  Alp Tigin (961 - 962)
  Ebu - İshak İbrahim (962 - 965)
  Bilge Tigin (965 - 971)
  Piri Tigin (971 - 976)
  Sebük Tigin (976 - 996)
  İsmail (996 - 997)
  Gazneli Mahmud (997 - 1030)
  Celalu'd - Devle ve Cemalu'l-Ebu -Ahmed Muhammed (? - 1041)
  I.Sultan Mes'ud (1030 - 1040)
  Sultan Mevlud (1040 - 1048)
  II.Sultan Mes'ud (1048 - 1049)
  Sultan Ali (1049 - 1051)
  Sultan Abdürreşid (1051 - 1052)
  Sultan Tuğrul (Mütegallibe) (1052 - 1053)
  Sultan Ferk-Zad (1053 - 1059)
  Sultan İbrahim (1059 - 1099)
  III. Sultan Mes'ud (1099 - 1115)
  Sultan Şir-Zad (1115 - 1116)
  Sultan Arslan - Şah (1116 - 1117)
  Sultan Behram-Şah (1117 - 1152)
  Sultan Husrev-Şah (1152 - 1160)
  Sultan Husrev-Melik (Melik Şah) (1160 - 1187)

  Egemenlik Alanı

  Mavera-ün'nehir'den Ganj boylarına, Hindistan içlerine; Hazar kıyılarından Pamir yaylalarına kadar uzanan bölgeler. (4.700.000 km2)


  Gazneli Kültürü


  Gaznelilerde resmi dil Arapça ama orduda ve sokakta Türkçeydi. İran tarihçileri Gaznelileri kendi kültürlerine mal etmeye çalışmaktadırlar. Bugün Gazne şehrinde Gazne sultanlarından kalan "Zafer kuleleri" vardır.


  Gaznelilerin Türk ve Dünya Tarihine katkıları [değiştir]Bugünkü Pakistan, Bangladeş yani Hindistan müslümanlarının islamlaşmasını sağlayan ülkedir.
  Hindistan içlerine kadar müslümanlığı götürmüşlerdir.
  Yukarıdaki iki maddenin gerçekleşmesinde Gazneli Mahmut'un Hindstana yaptığı 17 sefer en önemli etkenlerdendir.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Gaznelilerin Özellikleri

  -Gazneliler Devleti, Afganistan'daki Gazne şehrinde Samanoğullarının Herat valisi Alp Tiğin tarafından kurulmuştur (963).

  -Gazneliler en parlak dönemlerini Sultan Mahmut zamanında yaşamışlardır.

  -Sultan Mahmut döneminde Gazneliler, Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek Kuzey Hindistan'a hakim olmuşlar ve İslâmiyet'i yaymışlardır.

  -Dandanakan Savaşı'nı kaybeden Gazneliler dağılma sürecine girmişler ve eski güçlerini kaybetmişlerdir.

  -Gazneliler, Afganlı bir kavim olan Gurlular tarafından yıkılmıştır (1187).

  -Gazneliler birçok ulusu (Türkler, İranlılar, Hindular, Gurlular) bünyesinde bulundurmaları parçalanmalarında ve yıkılmalarında büyük rol oynamıştır.

  -Merkez Gazne olmak üzere, 963 yılında Alp Tekin tarafından kuruldu.

  -Gazneliler, en parlak devrini, ünlü hükümdarları Gazneli Mahmut zamanında yaşamıştı.

  UYARI: Gazneli Mahmut , İslamiyet'in koruuculuğunu yapan ilk Türk hükümdarı olmuştur. Bu yüzden Abbasi halifesi kendisine "Sultan" ünvanını vermiştir.

  -Gazneli Mahmut, Hindistan'a toplam 17 sefer düzenledi.

  UYARI: Bu seferler sonucu İslamiyet, Hindistan'da yayıldı. Bu durum ileride, bölgede kurulacak Türk-İslam Devletleri için temel teşkil etti.

  -Gazneliler döneminde ilk kez İran topraklarına yerleşildi.

  -1040 tarihinde Gazneliler, Dandanakan Savaşı ile Selçuklulara yenildi.

  -Gazneliler, 1187 yılında Gurluların isyanı sonunda yıkıldı

+ Yorum Gönder