+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Bilgi Atatürk'ün kişisel özellikleri nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bilgi Atatürk'ün kişisel özellikleri nelerdir?
  Atatürk'ün kişisel özellikleri nelerdir

  VATAN SEVERLİĞİ


  • Vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli özelliğidir.Vatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.Vatan savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün gören Atatürk’ün İstiklâl Savaşının kazanılmasında vatan sevgisi ve Türk milletine olan güveni önemli bir yer tutar.  • İDEALİSTLİĞİ

  • Atatürk’ün en büyük ideali ,Türk Milletinin ‘’ En medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını yükseltmek’’ti.Bir idealist olarak , en kısa zamanda bu hedefe ulaşmak istiyordu.  • HAKİKATİ ARAMA GÜCÜ

  • Hakikati aramak ve hakikati konuşmak Atatürk’ün yöntemiydi.O , akıl ve bilime değer verirdi.Olaylara bir bilim adamı gözüyle bakarak hakikati bulmaya çalışırdı.’’Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.’’derdi  • SABIR VE DİSİPLİN ANLAYIŞI

  • Atatürk önemli düşünceler karşısında önce düşünür , inceler , araştırır ve tartışırdı.Sonra kesin kararını verirdi.Verdiği kararın uygulanma zamanını ise sabırla beklerdi.  • İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ

  • Atatürk olayların gidişini değerlendirerek sonucunu tespit ederdi.Çanakkale Muharebeleri sırasında , düşman donanmasının nerden çıkarma yapabileceğini önceden sezerek gerekli tedbiri alması savaşın sonucunu değiştirmiştir.  • AÇIK SÖZLÜLÜĞÜ

  • Atatürk , doğruyu söylemekten asla çekinmezdi.’’Ben düşündüklerimi ,daima halkın huzurunda söylemeliyim.yanlışım varsa halk beni tekzip eder.’’derdi.  • MANTIKLILIĞI

  • Keskin bir mantık ve zekâ gücüne sahip olan Atatürk ,hayatı boyunca akıl ve mantığa büyük önem vermiştir.Bu özellik onun evrensel devlet adamı olarak tanınmasında büyük bir rol oynamıştır.’’Bizim akıl ,mantık ve zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir.’’ diyerek ülke sorunlarında mantık ve şuurla hareket edildiğini göstermiştir.

  • ÇOK CEPHELİLİĞİ

  Atatürk çok cepheli bir liderdi.O hem fikir hem de hareket adamıdır.Yani bir taraftan Türk inkılabının hazırlayıcısı diğer taraftan da uygulayıcısı olmuştur.Hem düşünen hem de eserler veren Atatürk , çok yönlü bir lider olduğunu göstermiştir.  • EĞİTİMCİLİĞİ
  Atatürk toplumu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçladığı için milli eğitim ile yakından ilgilenmiştir.O , ‘’ Eğitimdir ki bir milleti ya hür , bağımsız , şanlı , yüce bir toplum olarak yaşatır ; ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.  • YÖNETİCİLİĞİ

  Mustafa Kemal iyi bir yönetici için gerekli bütün özelliklere sahipti.Kibar davranışları , dürüstlüğü ,emir veriş tarzıyla örnek olmuştur.Gerek devlet yönetiminde gerekse askerlik hayatı boyunca hiçbir zaman maceraya yer vermemiştir.Atatürk ‘’Büyük kararlar vermek kâfi değildir.Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.’’ diyerek verdiği kararlarda ısrarcı olmuş ve sonucun kendi istediği şekilde çözümlenmesi için uğraşmıştır
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Vatanı düşmandan kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Türk İnkılabını gerçekleştiren Atatürk'ün kişiliği üzerinde başta Türkçe olmak üzere belli başlı dillerde pek çok araştırma yayınlanmıştır. Bu da ulu önderin kişiliğine karşı duyulan ilginin bir işaretidir. Bütün bu yazarların üzerinde birleştiği husus Atatürk'ün bir dahi olduğudur. O seçkin tarihte ender çıkan kişiliklerdendir. Dahi dediğimiz insanlar kendi aralarında toplum etkisinin üstüne çıkabildikleri gibi onu çok büyük ölçüde biçimlendirirlerde. Bir Mozart veya Beethoven belirmeseydi, çok sesli müzik bu gün ne durumda olurdu? Kopernikus, Galiei, Kepler gibi on beş yirmi fizik dahisi çıkmasaydı bilimsel gelişme ne durumda kalırdı? Sayıları çok daha az olan dahiler toplumsal ortamı değiştirebilecek çok çeşitli özelliklere sahiptirler. Tarihte üstün asker, büyük devlet adamı çok görülmüştür. Ama toplumsal ortamı değiştirmeye cesaret edenler çok azınlıktadır. İşte Atatürk bu tür önder dahilerden biridir. Dehası tek alanda sınırlı değildir. Hep başarılarla geçen bir askerlik hayatı, devlet kuruculuğu, inkılapçılık dehasının belirdiği belli başlı alanlardır.

  Atatürk'ün pek çok özelliğini ilkokuldan beri, belki de daha önce ailenizden başlayarak öğrendiniz. Bütün bu öğrendiklerinizi toplayacak olursak Atatürk'te şu özelliklerin olduğunu görürüz. Olayları değerlendirmede olağanüstü başarılıdır. Zorluklar karşısında yılgınlığa kapılmaz, olayları yüzeysel olarak değerlendirmez, onları doğuran sebepleri çok iyi görür. Gerçekleri arar ve bulur. Bu niteliği onu adeta bir bilim adamı yapmıştır. Durmadan okur, çok okur, okuduklarını değerlendirir. Cephede savaş alanlarında bile okumuştur. Atatürk'ün kitap okuma sevgisi bütün Türklere örnek olmalıdır. İnkılapların en yoğun olduğu 1929 yılında nasıl kitap peşinde koştuğunu yeni çıkan tarih ve hukuk kitaplarının sağlanması için büyük elçilikleri nasıl seferber ettiği şimdi öğrenilmektedir.

  Bu araştırma aşkı onu yazar da yapmıştır. Askerliğe dair dördü telif ikisi çeviri altı kitabı vardır. Büyük Nutku görkemli bir tarih ve siyaset eseridir. Vatandaş için medeni bilgiler kitabı modern hukuk öğretilerini ve demokrasiyi öven büyük bir eserdir. Dilimizde sadeleşme akımı başlayınca pek çok terimi Atatürk buldu. En şaşırtıcı olanı bugün kullandığımız geometri terimlerinin bile onun tarafından yazılan bir geometri kitabında yer almasıdır. Atatürk önemli siyasal gelişmeler karşısında ünlü gazetecilere makaleler de yazdırırdı.

  Atatürk herkesin düşüncesine değer verir herhangi bir karar alacağı zaman ilk önce çevresindekileri dinlerdi. Daha sonra kafasında oluşturduğu kararı verirdi. Kararı verdikten sonra asla ondan dönmez, gerçekleşmesi için sabırla beklerdi. Hoşgörülü idi. Vatan ve millet sevgisine kendisini tam ve coşkulu bir şekilde adamıştı. Gelmiş geçmiş en büyük Türk milliyetçisi idi.

  Atatürk ileriyi çok iyi görebilen bir önderdi."Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufkunu görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir." diyordu. Atatürk'ün ileri görüşlülüğü konusunda en çarpıcı örnek 1932’de Amerikalı General Mac Arthur'la yaptığı görüşmede 1939 da çıkacak ve 1945 yılına kadar devam edecek olan II. Dünya Savaşı'nı ve sonuçlarını ona anlatması ve savaştan sonra aynısı çıkması Atatürk'ün ileriyi çok iyi gördüğünü gösteren bir örnektir.

  Atatürk'ün vatanseverliğini, idealistliğini, hakikati arama gücünü, yaratıcı zihniyetini, ileri görüşlülüğünü, mantıklılığını, çok cepheliliğini yöneticiliğini, gurura ve umutsuzluğa yer vermemesi gibi kişisel özelliklerini çok iyi okuyup anlamalıyız

+ Yorum Gönder


atatürkün kişisel özellikleri nelerdir