+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Enerji Dönüşüm Tablosu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Enerji Dönüşüm Tablosu
  Enerji Dönüşüm Tablosu

  ENERJİ BİRİMLERİ ARASI DÖNÜŞÜM

  1 cal = 4.184 J (joule)
  1 kcal = 4.184 kJ
  1 kJ = 0.239 kcal
  1 Mcal = 1000 kcal
  1 MJ = 1000 kJ
  1 MJ = 239 kcal

  ENERJİ DEĞERLERİ ARASI DÖNÜŞÜM
  BRÜT ENERJİ (BE)

  BE(kcal/100gr)=5.72 (HP) + 9.5 (HY) + 4.79 (HS) + 4.03 (AÖM) (Nehrin ve Haenlein, 1973):

  SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (SE) VE TDN (Tot. Dig. Nutr., Top. Sin. Besin Maddesi):
  TDN=Sin.Ham Pr. + Sin. Ham Sel. + Sin. Azotsuz Öz Madde + 2.25 Sin. Ham Yağ
  1 kg TDN =4.4 Mcal Sin. Enerji (Ruminant)
  1 kg TDN = 4.4 Mcal SE=4.4x0.81=3.56 Mcal ME (Ruminant)
  1 kg TDN=4.4 Mcal SE=4.4x0.96=4.22 Mcal ME (Kanatlı)
  Yoğun yemler için ham besin maddelerinden ME hesaplama (Alderman, 1985);

  METABOLİK ENERJİ (ME)
  Ruminantlar:
  Kaba yemler için sindirilebilir besin maddelerinden ME hesaplama (Blaxter, 1965);
  ME (Mcal/kg)= (15.20 SHP + 34.20 SHY + 12.8 SHS + 15.95 SAÖM) / 4.184

  Yoğun yemlerde ham besin maddelerinden ME hesaplama (Alderman, 1985);
  ME (Mcal/kg)= (11.78 + (0.00654 HP) +(0.000665 HY)2 – (0.00414 HY)*HS – (0.0118 HK) / 4.184

  Yoğun yemler için ham besin maddelerinden ME hesaplama (MAFF, 1976);
  ME (Mcal/kg)= (28,71*HP+(74,16*HY)+(11,96*HS)+(33,49*AÖM)

  Kanatlılar:
  1. Hammaddeler için :Carpenter and Clegs (1956) – eski TSE formülü
  ME (kcal/kg)= (38 x (1HP+2.25HY+1.1Nişasta+1.05Şeker))+53

  2. Genç kanatlılar için hazırlanan karma yemde ME değeri; Avrupa Topluluğu, Larbier and Leclercq, 1994)
  ME (kcal/kg)= (35.2HP%)+(78.5HY%)+(41Nişasta%)+(35.5Şeker%)

  3. Ergin kanatlılar için hazırlanan karma yemde ME değeri; Avrupa Topluluğu, Larbier and Leclercq, 1994 – yeni TSE formülü)
  ME (kcal/kg)= (37,07 HP%)+(82 HY%)+(39.89 Nişasta%)+(31.1 Şeker%)

  NET ENERJİ (NE)
  Yemlerin enerji içerikleri ve ruminant hayvanların enerji gereksinmeleri için verilen NE, SE, ME birbirlerine dönüştürülebilir.
  ME=0.82 SE
  NE yaşama payı = 1.37ME - 0.138ME2 + 0.0105ME3 - 1.12 (Garrett, 1980).
  NE verim payı = 1.42ME - 0.174 ME2 + 0.0122ME3 - 1.65 (Garrett, 1980).

  1 ND (1 kg nişasta değeri)=5.082 Mcal SE
  5.082 Mcal SE=2.356 Mcal NE

  1 kg SOM=1.05 kg TDN
  1 ND=1.15 kg TDN
  1 ND=1,10 KG SOM
  1 kg SOM=4.62 Mcal SE
  1 kg TDN=4.409 Mcal SE
  1 kg TDN=3.615 Mcal ME (ME=0.82 SE)
  1 ND=1.15 kg TDN=1.15*3.615 Mcal ME= 4.16 Mcal ME
  veya 1ND=5082 kcal SE x 0.82 = 4160 kcal ME=2360 kcal NE

  Kısaltmalar
  HP, ham protein, %
  HY, ham yağ, %
  HS, ham selüloz, %
  HK, ham kül, %
  AÖM, azotsuz öz madde, %
  SHP, sindirilebilir ham protein, %
  SHY, sindirilebilir ham yağ, %
  SHS, sindirilebilir ham selüloz, %
  SAÖM, sindirilebilir Azotsuz Öz Madde, %
 2. Zarafet
  Üye

  Enerji dönüşümü olaylarında, maddede ısı enerjisinin açığa çıkması, enerji aktarımı sayesinde gerçekleşir. Örneğin; Silgi bir silme aracıdır. Silgi ile silinen yazılar silinme esnasında ısınır başka bir örnek verirsek: Elektrik eletrik sobasına bağlanırsa ısı enerjisine dönüşür.
+ Yorum Gönder


enerji çeşitleri ve dönüşümleri tablosu