+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Yazımı Karıştırılan Sözcükler Nelerdir , Yazılışı yanlış yazılan sözcükler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Yazımı Karıştırılan Sözcükler Nelerdir , Yazılışı yanlış yazılan sözcükler
  Yazımı Karıştırılan Sözcükler Nelerdir , Yazılışı yanlış yazılan sözcükler

  "Şey" ile yazılan her şey ayrı yazılır. (Örnek cümlenin içinde)


  "De" bağlacı ayrı yazılır. (ÖRN: Benim de katıldığım noktalar var.)

  İlgi zamiri olan "ki" birleşik yazılır. (ÖRN: Bu seninki mi?)


  Sıfat yapan "ki" birleşik yazılır. (ÖRN: Çantasındaki anahtar)


  Bağlaç olan "ki" ayrı yazılır. (ÖRN: Öyle güzel anlatıyordu ki)


  Seray Sever dışında bütün "severler" birleşik yazılır. (ÖRN: Futbolsever,sanatsever)

  herkez değil herkes

  döküman değil doküman

  bir çok/bir kaç değil birçok/birkaç

  gurup değil grup

  inkilap değil inkılap

  herhangibir değil herhangi bir

  hemşeri değil hemşehri

  sandaviç değil sandviç veya sandöviç

  şöför değil şoför

  ünvan değil unvan

  yalnış değil yanlış

  yanlız değil yalnız

  ebat/evlat/evrak çoğul eki almaz, zaten çoğuldur bu kelimeler,

  BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK KELİMELER

  Birlikte kullanılırken ses düşmesi veya ses türemesi görülen sözcükler bitişik yazılır.

  --nasıl (<ne asıl)

  --emretmek (<emir etmek)

  --affetmek (<af etmek)  Kurallı birleşik fiillerde de iki fiilin arasına bir ses geldiği için bunlar bitişik yazılır.

  --yazabilmek (<yaz-a-bilmek)

  --gidedurmak (<git-e-durmak) ..


  birleşen sözcüklerden biri veya ikisi birleşme sırasında "benzetme" yoluyla anlam değişmesine uğrarsa bu tür birleşik sözcükler de bitişik yazılır.

  --Ayşekadın (fasulye)

  --akşamsefası (çiçek)

  --dilberdudağı (tatlı) .


  AYRI YAZILAN BİRLEŞİK KELİMELER

  Etmek,eylemek,olmak,kılmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiillerde ses düşmesi ya da türemesi olmuyorsa sözcükler ayrı yazılır.

  --arz etmek

  --terk etmek

  --fark etmek

  --azat eylemek

  --var olmak

  --mutlu kılmak


  Deyimleşmiş birleşik fiiller ayrı yazılır.

  --hasta düşmek

  --hakkından gelmek

  --kanına girmek

  --hesap vermek


  NOT: Ses değişimine uğramadığı halde kalıplaşmış bitişik birleşik fiiller vardır;

  --vazgeçmek,başvurmak,elvermek ..

  İkilemelerin sözcükleri ayrı yazılır.

  --yavaş yavaş .

  --sağlı sollu .

  --az çok

  --baş başa
  .
  --el ele .

  --yanı sıra .

  --pisi pisine. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Türkçe dili çok kolay ve güzel bir dil olmasına rağmen bazen sözcükler yazarken yazımlarında hatalar yapılır. örneğin ;
  yanlış yerine yalnış yazılması yada yalnız yerine yanlız yazılması.
+ Yorum Gönder