+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Ondalıklı Kesirler Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ondalıklı Kesirler Hakkında Bilgi
  Ondalıklı Kesirler kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  ONDALIK KESİRLER

  Paydası 1, 10, 100, 1000 gibi 10'un kuvvetlerinden oluşan kesirlere ondalık kesir denir. Ondalık kesirlerin rasyonel sayı biçimindeki açılımlarına ise kesir sayısı denir.

  Bir ondalık sayıda, virgülün solundaki kısma tam kısım, virgülün sağındaki kısma ondalık kısım denir. Örneğin; 12,805 ondalık sayısında 12 ondalık sayının tam kısmı, 805 ise ondalık sayının ondalık kısmıdır. 12,805 ondalık sayısı "on iki tam binde sekiz yüz beş" olarak okunur.

  Ondalık kesirdeki basamaklar, tam ve ondalık kısımlara göre adlandırılır. Tam kısımdaki basamaklar, doğal sayılarda olduğu gibidir.

  Ondalık kısımdaki basamaklar virgülden itibaren sağa doğru, onda birler, yüzde birler, binde birler basamaklarıdır.

  Ondalık kesir virgül kullanılarak yazma:

  Verilen ondalık kesrin paydasındaki sıfırlar sayılır. Bulunan sayı kadar, payın birler basamağından başlayarak sola doğru sayılır ve virgül konur. Payın rakamları Paydadaki sıfır sayısı kadar değilse, tamamlana kadar sıfır konulur. Kesirde tam kısım varsa, virgülün soluna yazılır.

  Örnek

  Ondalık kesirlerini, ondalık sayı olarak yazılmış şekilleri aşağıdaki gibidir.

  = 0,52 = 5,2

  = 3,52 = 3,052

  Bir ondalık kesri eşiti olan kesir sayısını yazma:

  Ondalık kesrin eşiti olan kesri yazmak için, kesir çizgisi çizilir. Tam kısım varsa, kesir çizgisinin önüne yazılır. Paya ondalıklı kısım yazılır. Paydaya ise 1 yazılır ve birin yanına virgülden sonraki basamak sayısı kadar sıfır eklenir.

  Örnek

  0,36 = 5,04 =

  Bir ondalık sayının çözümlenmesi:

  Rakamların basamak değerleri biçiminde ifadesidir.

  Örnek

  53,308 kesrinin çözümlenmesi:

  53,308=5×10 + 3×1 + 3x  = 5×10 + 3×1 + 3×0,1+ 0×0,01 + 8×0,001

  şeklindedir.

  Ondalıklı sayının ondalık kısmının en sonuna yazılan sıfırlar, ondalık sayının değerini değiştirmez.

  0,4= 0,40 = 0,400

  gibi.

  Tam kısmı "0″, kesir kısmı iki basamaklı olan bir ondalık kesri % sembolü kullanarak yazma:

  Verilen bir ondalık kesrin ondalık kısmı iki basamaklıysa, kesir olarak yazıldığında paydası 100 olur. Bu biçimdeki ondalık kesirler % sembolünü kullanarak da yazabilir. Bunun için ondalık kısmındaki iki basamaklı sayı yazılır ve önüne % sembolü eklenir. % sembolü yüzde anlamına gelir.

  Örnek

  0,25 = % 25

  Onda birler basamağı bulunan bir ondalık kesri sayı doğrusunda gösterme:

  Sayı doğrusu üzerinde iki tam sayı arası bir tam kabul edilir ve bu iki sayı arası on eşit parçaya ayrılır. Onda birler basamağındaki sayı kadar, "0″ dan başlayarak "1″ e doğru ilerlenerek işaretlenir.

  Örnek

  0,6 sayısının sayı doğrusundaki yeri;

+ Yorum Gönder