+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Eksiltili Cümle (Elips) Nedir, örnekleri Nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eksiltili Cümle (Elips) Nedir, örnekleri Nelerdir?
  Eksiltili cümle (Elips) nedir, örnekleri nelerdir? 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Eksiltili Cümle (Elips) Nedir, örnekleri Nelerdir Kısaca


  Geleneksel dilbilgisi içerisinde elipsler tamamlanmamış, eksik cümleleri ifade eder. Çünkü sözlü iletişim, ortak bir sözdiziminden ve ortak bir dünya görüşünden ileri gelir. Fakat bütünleyici bir ortak alan-durumsal tecrübe ortaya çıkar. Dil ekonomisi artık bilgilerden kaçınmaya müsait olarak bilgilerden kaçınmayı gerektirir. Söz konusu klasik bir elips genellikle cevap elipsinde bulunur. Bu durumu aşağıdaki örnekte görebiliriz.

  A: Bu yaz yine tatile gideceğim.

  B: Nereye?

  A: Bodrum’a veya Antalya’ya.

  B: Yalnız mı?

  A: Hayır, eşim ve çocuklarımla birlikte.

  B: Peki ne zaman?

  A: Büyük olasılıkla temmuz veya ağustosta.

  Bu örnekte görüldüğü üzere ilk cümle dışındaki cümlelerin yüklemleri yok. Böyle, yüklemi eksik olan cümleler birer eksiltili cümledir.

  Burada bir yapının kabulü söz konusu. Bir defa elde edilen sözdizimsel bir “temel”, “konu değişikliği” vasıtasıyla bir yenisi oluşturuluncaya kadar geçerlidir. Böyle bir yapı dâhilinde dinleyici için tamamen yeni ve bilgilendirici olan şey konuşulur. Buna rağmen gereksiz zannedilen bilgiler verilir, konuşmacı eksiksiz cümleler kullanır. Konuşmacı anlaşılamamasına rağmen, fikirlerine özel bir anlam içerisinde önem verir. Bu, dinleyici tarafından algılanan bir anlamdır. Böylece kendi dilsel yetisinin doğruluğunu sınama çabası söz konusu olabilir. Elipsler anlaşılabilirdir, çünkü elipsler; mimik, jest veya ortak fikirlerle oluşan işaretlerle konuşmaya katılanların sözdizimini senkronize edebilmesini sağlar

+ Yorum Gönder