+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Cümle Türleri Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cümle Türleri Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Cümle Türleri ile ilgili Öss de Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Cümle Türleri Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır?


  A) Gönül kimi severse güzel odur.

  B) Göz görür, gönül ister.

  C) Her damardan kan alınmaz.

  D) Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.

  E) İşten artmaz, dişten artar.

  (1995-ÖSS)  Çözüm:

  B, C, D ve E seçeneklerinin yüklemleri olan “ister”, “görür”, “alınmaz”, “bilmez”, “artar” sözcükleri eylemdir. A seçeneğinin yüklemi olan “odur” sözcüğü adıldır.

  Cevap A  Örnek 2:

  Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, kelime çeşidi bakımından ötekilerden farklıdır?

  A) Sen de çiçek açtın erkenden Küçük zerdali ağacım

  B) Kar yine başladı yağmaya Küçük zerdali ağacım

  C) Daha maviydi damarların Küçük zerdali ağacım

  D) Bak kalın yapılı ağaçlara Küçük zerdali ağacım

  E) Şimdi okşar hafif hafif rüzgâr Küçük zerdali ağacım

  (1987-ÖYS)  Çözüm:

  Seçenekleri incelediğimizde A’da “açtın”, B’de “başladı, D’de “bak”, E’de “okşar” eylemlerinin yüklem olduğunu görüyoruz. C’de ise “mavi” adının ekeylem alarak (maviydi) yüklem olduğunu görüyoruz.

  Cevap C  Örnek 3:

  Aşağıdakilerin hangisinde, virgülden önceki bölüm eksiltin bir cümledir?

  A) Dalaman’dan sonra Marmaris’te bir çay molası, ardından dağlara tırmanıyoruz.

  B) Şoförlere kök söktüren bir yolmuş bu, ama güzelliğine diyecek yok.

  C) Keskin virajlar aşıyoruz durmadan, her tırmanışta bir başka güzellik çıkıyor karşımıza.

  D) Günlük ağaçlarının kokusu dağları tütsülüyor, doğanın güzelliğini bastırıyor durmadan.

  E) Altmış kilometre sonra dağlar geride kalıyor artık, birden bembeyaz bir tatil köyüne varıyoruz.

  (1984-ÖSS)  Çözüm:

  Seçenekleri incelediğimizde B, C, D ve E’nin virgülden önceki bölümlerinin yüklemlerinin olduğunu görüyoruz. A’da ise virgülden önceki bölümün yükleminin söylenmediğini ve eksiltili bir cümle olduğunu görüyoruz. Cümleyi şöyle tamamlayabiliriz: “Dalaman’dan sonra Marmaris’te bir çay molası veriyoruz.”

  Cevap A  Örnek 4:

  Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi ad soylu bir sözcüktür?

  A) Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım

  B) Bütün köy çocuklarını getirin buraya

  C) Yalnızlıktan açarlar kimse bilmez onları

  D) Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer

  E) Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni

  (1991-ÖSS)  Çözüm:

  B, C, D ve E seçeneklerinin yüklemleri olan “getirin”, “açarlar”, “bilmez”, “benzer” ve “örtün” sözcükleri eylemdir. A seçeneğinin yüklemleri olan “köy öğretmeniyim” ve “bir bahçıvanım” sözleri ise ad soylu sözcüklerden oluşmuş tamlamalardır.

  Cevap A  Örnek 5:

  Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi bitmemiş bir cümle durumundadır?

  A) Gecenin koyu karanlığında

  Rüzgârda sokak kokusu

  B) Çiçek açmayı deniyordu

  Bahçemizde erik ağacı

  C) Uğraşma boşuna, şiir yazamazsın

  Bu kadar maviyken gökyüzü

  D) Bana bu kadar açık söylemedi

  Güzel olduğunu yaşamanın

  E) Gökyüzünün maviliğine akarak

  Savruldu sonsuza ışık hızım

  (1997-ÖSS)  Çözüm:

  Seçenekleri incelediğimizde B, C, D ve E’de sırasıyla “deniyordu, yazamazsın, söylemedi, savruldu” yüklemlerini görüyoruz. Dolayısıyla cümleler bitmiş durumdadır. A’da ise yüklem söylenmediğinden cümle bitmemiş durumdadır. Dizeler şöyle tamamlanabilir. “Gecenin koyu karanlığında / Rüzgârda sokak kokusu (var).”

  Cevap A  Örnek 6:

  Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesidir?

  A) Ne kadar da yaramaz bir çocuk

  B) Havalar yavaş yavaş ısınıyor

  C) Bu kitabı yeni aldım

  D) Yemeğimi henüz yemedim

  E) Yarın geziye çıkabiliriz

  (1993-ÖSS)  Çözüm:

  Seçenekleri incelediğimizde A’da “Ne kadar da yaramaz” cümlesinin sinirlenme ve şaşırma bildirdiğini dolayısıyla ünlem cümlesi olduğunu görüyoruz.

  Cevap A  Örnek 7:

  Aşağıdaki dizelerden hangisi, öğelerinin dizilişi yönünden kurallı bir cümledir?

  A) Bahar erdi, güller açtı burada.

  B) Bahar, çiçek çiçek gelince güzel!

  C) Gözlerim yollarda geçti kaç bahar!

  D) Ömrümüzün son demi, sonbaharıdır artık!

  E) Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç?

  (1991-ÖYS)  Çözüm:

  A, C. D ve E seçeneklerinin yüklemleri olan “açtı”, “geçti”, “sonbaharıdır” ve “uyandın mı” sözcükleri cümlenin sonunda olmadığı için bu cümleler öğelerinin dizilişine göre devrik (kuralsız) cümlelerdir. B seçeneğinin yüklemi olan “güzel” sözcüğü ise cümlenin sonunda yer aldığından bu cümle düz (kurallı) cümledir.

  Cevap B  Örnek 8:

  Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yapısına göre basit, söz dizimine göre devrik bir fiil cümlesidir?

  A) Bu opera, eski bir müzik öğretmeninin hayat hikâyesine ilişkinmiş.

  B) Aynı romanın birçok çevirilerinin yapıldığını biliyoruz.

  C) Bütün bu iddialar, bir tek şeyi ortaya koyuyor bence.

  D) Son okuduğum romanda olay örgüsü karmaşık.

  E) O anda vereceği yanıtı düşünüyordu galiba.

  (1990-ÖYS)  Çözüm:

  Seçenekleri incelediğimizde A, B ve D’nin yüklemlerinin cümlenin sonunda olduğu için devrik olmadığını görüyoruz. E’de cümlenin devrik olduğunu ancak içinde “vereceği” eylemsisi olduğundan basit olmadığını görüyoruz. C’de ise cümlenin basit, devrik ve bir fiil cümlesi olduğunu görüyoruz.

  Cevap C  Örnek 9:

  Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

  A) Bunu birtakım kurallarla önlemek olur iş değil.

  B) Adamcağız, sandıkları kadar paralı değil.

  C) Köyden kente göçmeyi o da istemiyor değil.

  D) Son romanının dili öyle yalın değil.

  E) Gölün kıyısı, filmdeki gibi güzel değil.

  (1983-ÖYS)  Çözüm:

  Seçenekleri incelediğimizde A, B, D ve E’de cümlelerin anlamca olumsuz olduğunu görüyoruz. C’de ise “istemiyor değil” yüklemi “istiyor” anlamına geldiğinden cümle anlamca olumludur.

  Cevap C  Örnek 10:

  “Soğuk bir kış günü karanfil almak için çiçekçi dükkânına girdim.” cümlesinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bileşik, düz, olumsuz, fiil

  B) Basit, düz, olumlu, fiil

  C) Bileşik, devrik, olumlu, isim

  D) Bileşik, düz, olumlu, fiil

  E) Basit, düz, olumsuz, isim

  (1974)  Çözüm:

  Örnek cümleyi incelediğimizde cümlenin; cümlede “almak” eylemsisi olduğundan, bileşik cümle; yüklem (girdim) cümlenin sonunda olduğundan, düz (kurallı) cümle; yüklemde bildirilen iş yapıldığından, olumlu cümle; yüklem (girdim) çekimli fiil olduğundan, fiil cümlesi olduğunu görüyoruz.

  Cevap D

+ Yorum Gönder