+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Eylem Çatısı ile ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eylem Çatısı ile ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Eylem Çatısı ile ilgili Öss de Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Eylem Çatısı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1. Arada sırada telefonla görüşüyoruz.>>


  Bu cümlenin yüklemi çatı bakımından, aşağı*daki cümlelerden hangisindekiyle benzerlik göstermektedir?>>

  A) Kendisiyle sık sık buluşuyorduk.>>

  B) Zor bir İşin altına girmiştik.>>

  C) Öfkesi sonunda yatışmıştı.>>

  D) Dostluğumuz günden güne gelişiyordu,>>

  E) Evine gidip mutluluklar dilemiştik.>>

  (ÖYS 1990)>>

  > >

  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, yapılışı yönünden farklı bir özellik göstermek*tedir?>>

  A) Çocukları çayırda güreştiriyordu.>>

  B) Yağmur hızlı hızlı serpiştiriyordu.>>

  C) Lokmaları çabuk çabuk atıştırıyordu.>>

  D) Bir oraya, bir buraya koşuşturuyordu.>>

  E) Birini bitirmeden Ötekini yetiştiriyordu,>>

  (ÖYS 1981)>>

  > >

  3. Oyunda, üç arkadaşın 1980'den bugüne kadar gelen birlikteliği, zaman zaman mizahi, zaman zaman da hüzünlü bir dil kullanılarak anlatılıyor.>>

  Bu cümleyle ilgili aşağıdaki yargılardan han*gisi yanlıştır?>>


  A) İlgeç vardır.>>

  B) Sıfat-fiil vardır.>>

  C) Yüklem, çatısı bakımından etkendir,>>

  D) Zarf tümlecinde ikileme yer almıştır.>>

  E) Belgisiz sıfat kullanılmıştır.>>

  (ÖSS 2003)>>

  > >
  4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, çatı bakımından öbürlerinden farklıdır?>>

  A) Beğendiğim halı Kayseri'de dokunmuş.>>

  B) Yılbaşı için bütün vitrinler süslenmiş.>>

  C) Yerler daha yeni silinmiş.>>

  D) Bulaşıklar çok iyi temizlenmiş.>>

  E) Kardeşim yatmadan önce yıkanmış.>>

  (ÖYS 1987)>>

  > >

  5. (I) Köşedeki masaya oturdu, (II) Eldivenlerini çıkarıp yanına koydu. (III) Usulca çantasını açtı. (IV) Küçük el aynasını çıkardı. (V) Yüzünü uzun uzun inceledi,>>

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi*sinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?>>


  A) l. B)ll. C)lll. D) IV. E) V.>>

  (ÖSS 1997)>>

  > >

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, özne ve yüklem İlişkisi yönünden, ötekilerden ayrı bir özellik gösterir?>>

  A) Olay duyulur duyulmaz köy halkı yollara dö*külmüştü.>>

  B} Hastanın uzun, ak sapları yüzüne dökülmüştü.>>

  C) Çöpler kısa sürede kent dışına dökülmüştü.>>

  D) Şiddetli sıcaklardan sonra tahtaların boyalan dökülmüştü.>>

  E) Kanaryanın tüyleri kafese dökülmüştü.>>

  (ÖYS 1981)>>

  > >

  7. "Yangın çok geçmeden söndürülmüştü." cümlesindeki özne-yüklem ilişkisi aşağıdaki*lerden hangisinde vardır?>>

  A) O acılı haberi duyunca çok üzülmüş.>>

  B) Yüzbaşı Cemil, savaşın ilk günlerinde omzun*dan vurulmuştu.>>

  C) Çocuk, yatağından kalkarak annesine sıkı sıkı sarılmıştı.>>

  D) Ahmet Refik, yokuşun başına doğru yorul*muştu.>>

  E) Onların bağırtılarını duydukça sinirleri iyice gerilmişti.>>

  (ÖYS 1984)>>

  8. "Arkadaşınız bir gün önce otelden ayrıldı." cüm*lesinde görülen özne-yüklem İlişkisi, aşağı*daki cümlelerin hangisinde vardır?>>

  A) Lokantada istediğiniz yerler ayrıldı.>>

  B) Kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.>>

  C) Yıllık kârdan payınıza düşen para ayrıldı.>>

  D) Fırtınada ağacın dalı gövdesinden ayrıldı.>>

  E) Yol, ırmağın kıyısında ikiye ayrıldı.>>

  (ÖSS 1982)>>

  > >

  9. "İnsan yutan kumsallarda tam üç yıl vatan için dövüştüler." cümlesinde görülen özne yüklem ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?>>

  A) Sabaha değin bu sorunu uzun uzun tartıştılar.>>

  B) Korkularından beton duvara İyice yapıştılar.>>

  C) Sonunda bir küçük oda bulup oraya sığıştılar.>>

  D) Tren kalkmak üzereyken soluk soluğa yetiştiler.>>

  E) Bir süre sonra onlar da kalabalığa karıştılar,>>

  (ÖYS 1982)>>

  > >

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işi karşılıklı yapma anlamı vardır?>>

  A) Üç gün içinde değişmiş, iyice es meri esmişti.>>

  B) Türlü cephelerde bulunmuş, dövüşmüştü.>>

  C) Hepsi dağılmış, bir yere kapışmıştı.>>

  D) Çok beklemiş, sonunda isteğine kavuşmuştu.>>

  E) Yeni bir elbise almış, bu ona çok yakışmıştı.>>

 3. Ziyaretçi
  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işi karşılıklı yapma anlamı vardır?>>

  A) Üç gün içinde değişmiş, iyice es meri esmişti.>>

  B) Türlü cephelerde bulunmuş, dövüşmüştü.>>

  C) Hepsi dağılmış, bir yere kapışmıştı.>>

  D) Çok beklemiş, sonunda isteğine kavuşmuştu.>>

  E) Yeni bir elbise almış, bu ona çok yakışmıştı.>>
+ Yorum Gönder