+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Cümlenin Öğeleri Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cümlenin Öğeleri Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Cümlenin Öğeleri ile ilgili Öss de Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Cümlenin Öğeleri Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

  A) Orhan Pamuk tüm romanlarıyla edebiyat dünyamızda en çok tartışılan romancı olmuştur.
  B) Sinemanın başlangıcından beri şairlerin şiirlerinde bu sanat dalıyla ilgi kurdukları görülmüştür.
  C) “Şu şiiri beğendim” dediğimiz zaman, o şiirin, mutlaka bize hitap eden bir yönü vardır.
  D) Karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak sanatın, edebiyatın doğasındadır.
  E) Şiirin son dizesi, saçlarının karıştırılmasını isteyen bir yaşlınınilgi bekleyişini anlatıyor.


  2. Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

  A) Yahya Kemal’de sık sık dile gelen İstanbul sevgisi, / tarihsel vekültürel bütünlük içinde / şiirsel olarak / verilir.
  B) Türk sinemasında / toplumsal içerikli filmler / ilk olarak / köylülük ve göç sorunlarının işlenmesiyle / ortaya çıkmıştır.
  C) Tiyatromuz, / batılı yönelişin ilk adımlarından bu yana / toplumu merkezine almış bir çizgi / izlemiştir.
  D) Dönüp baktığımızda, / her önemli şair gibi / Turgut Uyar’ın da bize büyük bir mıknatıs bıraktığını / görüyoruz.
  E) Merdiven basamaklarının hemen altında, /arkası kerpiç duvara dayanmış peykenin üzerinde, /gençten, / bıyıklı biri / uyuyordu.


  3. Birçok yapıtında çocuk sevgisini dile getirmiş olan Dağlarca, “Ağır Hasta” şiirinde de ağır hasta bir çocuğun kendisi, çevresi ve özlemleriyle ilgili hissettiklerini büyük bir duyarlılıkla yansıtıyor.

  Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?


  A) Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
  B) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Nesne-Yüklem
  C) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
  D) Dolaylı tümleç-Nesne-Özne-Zarf tümleci-Yüklem
  E) Özne-Nesne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Yüklem


  4. “Hilmi Yavuz şiir ile felsefe arasındaki bağları, ayrılıkları vurguladığı bir söyleşide benim de ilgi alanıma giren kimi kavramlara değiniyor. ”

  Yukarıdaki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?


  A) Zarf tümleci
  B) Dolaylı tümleç
  C) Özne
  D) Nesne
  E) Yüklemler


  5. Aşağıdakilerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?

  A) Şaire göre, şiirde anlatılan şey aslında her zaman için insanın iç dünyasıdır
  B) Ömer Seyfettin in toplumsal sorunlara uzak kalmadığını kanıtlayan yapıtları çoktur
  C) Her toplumda, dünyayı eline alıp değiştirmeye çalışanlar yazardır öncelikle
  D) İkinci Yeni şairlerinden olan Turgut Uyar, şiirde güncelliğe yer veren bir şairdir.
  E) Kendinden başka kimseyi düşünmeyen kişiler ilkeliklerinden kurtulamamışlardır.


  6. “II. Meşrutiyet daha ilk yıllarında, halkta özgürlüğü hayata geçirme bilinci yaratmıştı. ”

  Yukarıdaki cümlenin öğelerini bulabilmek için yükleme aşağıdaki sorulardan hangileri sırasıyla sorulmalıdır?  A) Ne-Ne zaman-Kimde-Ne
  B) Ne zaman-Ne-Kimde-Ne
  C) Kimde-Ne-Ne zaman-Ne
  D) Ne zaman-Kimde-Ne-Ne
  E) Kim-Ne zaman-Kimde-Ne

  7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca yüklemden oluşmuştur?

  A) Omuzlarının üzerinde kendi kafasını taşıyan çok az insan tanıyorum.
  B) Bir şairin adının sadece ve sadece şiiriyle öne çıkacağına inanan biriyim.
  C) Her ülke şiirinin kendine göre bir rengi olduğunu söylerdi Cemal Süreya.
  D) “Devlet Ana” Kemal Tahir’in üzerinde en çok tartışılan romanı olmuştur.
  E) Yiğitlik söz konusu olunca Dede Korkuta göndermeler yapılır.


  8. I- Ben kendimi denemeci ve yenilikçi sayarım.

  II- Fakir Baykurt bu konuya farklı bir açıdan bakar.
  III- Sıradan bir insan bir sanatçının yazdığı gibi yazamaz.
  IV- Bu romanı bitireceğine söz vermiştim kendime.
  V- Okul kitaplarına yazılacaklar ince elenip sık dokunmalı.

  Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangi ikisinde zarf tümleci vardır?

  A) I ve II
  B) I ve V
  C) II ve III
  D) III ve V
  E) IV ve V


  9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

  A) Ahmet Cemil ölçüsünde bir romanın sayfaları arasından fırlayarak sokaklarda dolaşmaya başlayan pek az roman kişisi / vardır.
  B) Hikâye sanatının da bir açılım kazandığı şu günlerde / genç hikâyecinin kendine eleştirel gözlerle bakması / zorunludur.
  C) Bir şiirin yalnız o şiire giren değil, / bir de girmeyen sözcüklerden oluştuğuna / inanırım.
  D) Edebiyat-ı Cedide hareketi / Tevfik Fikret’in yönetiminde yayımlanan Servet-i Fünun dergisinde toplanan yeni bir kuşakla / başlar.
  E) Hüseyin Rahmi’nin romanlarının ortak özelliği, / İstanbul’da geçen olaylara bağlı konuların işlenmesidir.


  10. Genç gazetecileri değil de onların düşürüldüğü durumu ve geçerli anlayışı eleştiriyorum.

  Yukarıdaki cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Özne-Yüklem
  B) Dolaylı tümleç-Yüklem
  C) Zarf tümleci-Yüklem
  D) Belirtili nesne-Yüklem
  E) Yüklem-Nesne-Yüklem

+ Yorum Gönder


cümlenin öğeleriyle ilgili öss çıkmış sorular,  cümlenin öğeleri çıkmış sorular