+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Eylemsi (Fiilimsi) Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eylemsi (Fiilimsi) Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Eylemsi (Fiilimsi) ile ilgili Öss de Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Eylemsi (Fiilimsi) Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri


  1. (I) Kimi genç şairler yazdıklarını göndermekle kalmayıp kendileri de gelirler beni görmeye. (II) Dinlerim ya da kendim okurum o gençlerin şiirlerini. (III) Çoğu bakarım sevebileceğim şiirlerden değil. (IV) Güzel çirkin diye yargılamıyorum şimdi belki güzel çok güzel yıllar bo*yu beğenilecek şiirler; ama benim hoşlandığım türden değil. (V) Mutlaka öylelerini de beğenenler vardır.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "isim-fiii sıfat-fiil zarf-fiil"in üçünün de örneği vardır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
  (ÖSS-2001)

  2. Son diye bir şey yoktu sanki. Yaşadığımız an vardı. Düşen kar taneleri arasında eriyenler olsa bile hemen üstüne bir tane daha yağıyordu. Eğer son diye bir şey yoksa gerçekten kazanmak ya da kaybetmek diye bir şey de yoktu. Yaşanılan süreç vardı sadece. Yaşamın sırrı buradaydı.
  Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İsim fiil kullanılmıştır.
  B) Sıfat fiil kullanılmıştır.
  C) Çekim eki alarak adlaşmış sıfat fiile örnek gösteri*lebilir.
  D) İyelik eki almış sıfat fiile örnek gösterilebilir.
  E) Zarf fiil kullanılmıştır.

  (ÖSS-2000)
  3. (I) Çocukken insanları çöp adam gibi yapardık. (II)-Dağlar koni şeklinde olurdu. (III) Evleri de sembolik bir geometriyle resmederdik. (IV) Ağaçlan çizerken bir gövdenin üzerine yaprakları hatta dalları olmayan bu*lutsu bir yuvarlak oturturduk. (V) En fazla yeşile boyar ve "işte ağaç" derdik.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır?
  A) I. B) II. C)III. D) IV. E) V.

  (ÖSS-1999)
  4. Sıfat fiiller de iyelik eki alabilirler.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?

  A) Önemli toplumsal yıkımların çoğu birtakım sav*saklamaların sonucudur.
  B) Büyük romancılarımız ve köklü bir roman gelene*ğimiz olmadığı için romanımız kendisini yenileyemiyor.
  C) Roman geleneğini özümsememiş birinin romanda gerçek anlamda yenilik yapabilmesi düşünülemez.
  D) Genç romancıların talihsizliği insanları hareketsizlendiren politik ve sosyal hareketlilikten uzaklaş*mış bir dönemde yaşamalarıdır.
  E) Önemsenmediğimiz hatalar ileride başa çıkılama*yacak sorunlar olarak karşımıza çıkar.

  (ÖSS-2003)
  5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemsi kullanıl*mıştır?
  A) Güneş doğdu mu
  Bütün tomurcuklar açacak yapraklarını
  B) Kaç güzelliği kurban verdi çağlara
  Ne yıllar tükendi ne baharlar.
  C) Yollar uzayıp gidiyor bozkırlarda
  Ben sessiz sedasız bir yolcu
  D) Odamdaki duvarlardan sıkıldım
  Yürüsem şöyle bir sahile
  E) Tarihin her anı tanıktır bize
  İlk kez bu toprakta dinlenmiştik

  (ÖSS-2002)
  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanıl*mıştır?
  A) Bu yol üzerinde Dirhemli hariç dört köy daha bu*lunuyordu.
  B) Yol üstündeki diğer köylerde de evler ahşaptı taş malzemeye hiç rastlanmıyordu.
  C) Derinkuyu'da dikkatimizi çeken bir başka şey de yan yana sıralanmış çömlekçilerin göz alıcı sergi*leriydi.
  D) Kasabanın kuzey sınırında üç derslikli bir ilkokul ile karakol bulunuyordu.
  E) İğneli çamlarla çevrili bölge sahile birkaç kilometre kala daralır;sahile yaklaştıkça çoraklaşır.

  (ÖSS-2005)
  7. Heyecanlandım nedense
  Hep sevgiden konuşmak istiyorum

  Bu dizelerdeki eylemsinin türce özdeşi olan ey*lemsi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?
  A) Kağıt kayıkları yüzdürdük Derenin boz bulanık sularında
  B) Derdimiz bize yeterken Komşularınki de üstüne tuz biber eker
  C) Sevgi bir çocuğun gülen gözleridir Ve özgür bir uçurtmadır gökyüzünde
  D) Konarsan güle kon dikene konma Eski düşmanların dost olur sanma
  E) Aydınlığı bu kadar soğutabilmek ne zor Bulutları küçük camlara sığdırabilmek

  (ÖSS-1998)
  8. İsim-fıiller bir isim tamlamasında tamlayan ya da tam*lanan olabilir.
  Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnek*lendiren bir kullanım vardır?

  A) Reşat Nuri birçok roman yazmış olmakla beraber tiyatroyu çok severdi.
  B) Romanlarında tiyatro havasının sezilmesi belki de bundandır.
  C) Romanın yanında piyes okumayı da sevdiğini ken*disi de söylerdi.
  D) Hayatı her haliyle hoş gören Reşat Nuri'nin kale*minden yüreği burkan bir şey çıkmamıştır.
  E) Hayatın yıkıntısını yaşayanlar bu bakımdan belki onu biraz hafif bulurlar.
  (ÖSS-1999)
  9. Varlığımın yetişemeyeceği uzak zamanlarda
  Tıpkı şu andaki gibi tatlı bir akşamüstü
  Düşlerin yok olmaya başladığı anda
  Okuyucum duyarsa kalp atışına benzer bir gürültü
  Bilsin ki benim yüreğimdir içli içli atan
  Yukarıdaki dizelerde kaç fiilimsi vardır?
  A) 2 B)3 C)4 D) 5 E) 6
  (ÖSS-2006)


  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanıl*mamıştır?
  A) Annem bir sarma yapar ki sorma.
  B) Bu lokantaya gitmekten vazgeçtik.
  C) Çalışırken rahatsız edilmek istemezdi.
  D) Kapıyı açınca köpek dışarı fırladı.
  E) Çocukları anlayan bir öğretmendi.

+ Yorum Gönder


fiilimsiler ve çeşitleri hakkında üniversitede çıkmış cevaplı sorular