+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Eylem - Ekeylem Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eylem - Ekeylem Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Eylem - Ekeylem ile ilgili Öss de Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Eylem - Ekeylem Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "etmek" sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?

  A) Bu konuda ona ancak sen yardım edebilir*sin.

  B) Evde yoktuk; misafirlerimizi yolcu etmeye gitmiştik.

  C) Bu ödülü çoktan hak ettiğini o da biliyordu.

  D) Bu tablo sence on bin lira eder mi?

  E) Bunu, birçok kez kendisinden rica ettim.

  (1982-ÖSS)


  2. Türkçede bileşik eylemler, ad soylu bir sözcük*le yardımcı eylemlerden oluşan öğelerdir.

  Bu tanımın dışında kalan bileşik eylem, aşağıdakilerden hangisinde vardır?


  A) Bunun böyle olacağını hissetmiştim.

  B) Aceleye gerek yok, biraz sabret.

  C) Nasıl oldu bilmem, birden ortadan kaybol*du.

  D) Kaç gündür bu daracık yere hapsolduk.

  E) Artık bastonsuz yürüyebiliyormuş.

  (1982-ÖSS)


  3. "Arkadaşınız bir gün önce otelden ayrıldı." cümlesinde görülen özne-yüklem ilişkisi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

  A) Lokantada istediğiniz yerler ayrıldı.

  B) Kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

  C) Yıllık kârdan payınıza düşen para ayrıldı.

  D) Fırtınada ağacın dalı gövdesinden ayrıldı.

  E) Yol, ırmağın kıyısında ikiye ayrıldı.

  (1982-ÖSS)


  4. Aşağıdakilerin hangisinde, yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?

  A) Yarın erkenden yola çıkıyoruz.

  B) Verdiğin kitabı büyük bir zevkle okuyorum.

  C) Küçük halam öbür gün bize geliyor.

  D) Savaşta ölen dayımın adını, bana koyuyor*lar.

  E) Çarşamba günü ölüyor, perşembe günü de gömüyorlar.

  (1985-ÖSS)


  5. Nesne alıp almadıklarına göre fiiller "geçişli" ve "geçişsiz" diye ikiye ayrılır. Neyi ve kimi sorula*rına cevap veren fiiller geçişli, bu sorulara ce*vap vermeyenler geçişsizdir.

  Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerden han*gisinin yüklemi geçişli bir fiildir?

  A) Onun sözlerine, arkadaşı sinirli sinirli gü*lüyordu.

  B) Çocuklar, hava güzel olursa yarın maça gi*decekler.

  C) Babasıyla istanbul'a gideceğine çok sevini*yor.

  D) Siz de bizimle sinemaya gelmez misiniz?

  E) Televizyondaki yeni diziyi izliyor musunuz?

  (1987-ÖSS)


  6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yükle*mi bir geçişli fiildir?

  A) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

  B) Boş çuval ayakta durmaz.

  C) Kurunun yanında yaş da yanar.

  D) Gülü seven dikenine katlanır.

  E) Ayağını yorganına göre uzat.

  (1990-ÖSS)


  7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, ge*reklilik kipindedir?

  A) Çınar yeşili sundurmamda Bakmalıyım ayçiçeği tarlasına

  B) Akçakavaklar ıslanırken

  Örter bizi güz ananın yaprakları

  C) İşte duruyor bir çocuk Mürdüm eriği gözleriyle

  D) Bir yüce dağdan bir yüce dağa Dikmişim ışıklı direklerimi

  E) Kırmızı alıç boncuğunu Alıp dizdim sevginin ipliğine

  (1992-ÖSS)


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, çatı bakımından ötekilerden farklıdır?

  A) Seni darıltmak istemiyorum.

  B) Bu konuyu birlikle seçmiştik.

  C) Seni durakta çok bekledim.

  D) Onun için bu kadar üzülmemelisin.

  E) Önerdiğin kitabı alacağım.

  (1992-ÖSS)


  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması olmuştur?

  A) Pazar günü gelmeye çalışacağım.

  B) Sabahları erken kalkmayı sevmiyorum.

  C) Yağmur yağdığı için gelememiş.

  D) Söz verdi, yarın buraya uğrayacak.

  E) İstanbul'a gitmekten vazgeçmişler.

  (1994-ÖSS)


  10. Çocuklar sıralarından kalktılar.

  Bu cümlenin yüklemi çatı yönünden aşağıdakilerden hangisine benzemektedir?


  A) Bozulan araba yolun ortasında durdu.

  B) Tabloyu iki pencere arasındaki duvara astı.

  C) Kitapları raflara güzelce yerleştirdi.

  D) Yaşamındaki boşluğu hayvan sevgisiyle doldurmuştu.

  E) O da ağabeyi gibi pilot olmayı çok istiyordu.

  (1994-ÖSS)

+ Yorum Gönder