+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda İslam Öncesi Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İslam Öncesi Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  İslam Öncesi Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  İslam Öncesi Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1. Aşağıdaki dizelerin hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır? (1975/ÖSYS)


  A) Alp Er Tunga – Oğuz – Türeyiş – Şehname

  B) Şu – Türeyiş – Gılgamış – Oğuz

  C) Türeyiş – Alp Er Tunga – Oğuz – Şu

  D) Oğuz – Alp Er Tunga – Ramayana – Şu

  E) Şehname – Oğuz – Şu – İlyada  2. Alp Er Tunga öldi mü

  Issız acun kaldı mu

  Ödlek öçin aldı mu

  Emdi yürek yırtulur

  Bu parçanın nazım şekli nedir? (1976/ÖSYS)

  A) Koşuk B) Sav

  C) Varsağı D) Sagu

  E) Semai  3. Türk destanlarının oluşum sırasına uygun olarak verilen dizi aşağıdakilerden hangisidir? (1976/ÖSYS)

  A) Saka, Göktürk, Hun, Uygur

  B) Uygur, Hun, Göktürk, Saka

  C) Göktürk, Uygur, Saka, Hun

  D) Hun, Saka, Uygur, Göktürk

  E) Saka, Hun, Göktürk, Uygur  4. Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zenginlikte olduğunu kanıtlamak amacı ile kültür ve uygarlık tarihimizin ana kitaplarından birini hazırlayan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? (1977/ÖSYS)

  A) Ali Şir Nevai

  B) Ahmet Yesevi

  C) Kaşgarlı Mahmut

  D) Edip Ahmet

  E) Yusuf Has Hacip  5. Aşağıdakilerden hangisi, destan (epope) geleneğinde halk öykücülüğüne geçiş dönemin ürünüdür? (1981/ÖSYS)

  A) Kutadgu Bilig

  B) Divanü Lügati’t-Türk

  C) Atabet’ül-Hakayık

  D) Kitab-ı Dede Korkut

  E) İskendername  6. XI. yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve yöntemlerini bildirmek, ölçülerini açıklamaktan ileri gelmez. Sözcükleri açıklarken tarih, coğrafya, folklor ve edebiyata ilişkin bilgi*ler, toplumsal yaşayışına ilişkin ipuçları da verir.

  Bu paragrafta sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? (1988/ÖSYS)

  A) Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi

  B) Muhakemetü’l-Lügateyn – Ali Şir Nevai

  C) Divanü Lügati’t-Türk – Kaşgarlı Mahmut

  D) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

  E) Atabet’ül-Hakayık – Edip Ahmet  7. (I) “Kitab-ı Dede Korkut”, sanatçısı belli olmayan, halkın ortak malı olan bir eserdir. (II) Nazım ve nesir karışımı on iki hikayeden oluşur. (III) Hikayelerde daha çok Oğuzların, düşmanları ve insanüstü güçlerle savaşımları anlatılmaktadır. (IV) Her hikaye bağımsız olmakla beraber, çoğunda ortak kahramanlar bulunur ve her hikayenin sonunda Dede Korkut söz alır. (V) Hikayelerde adı geçen Dede Korkut, kahramanlığıyla ün kazanmış Oğuz beylerinden biridir.

  Bu parçada numaralanmış cümlelerin han*gisinde verilen bilgi yanlıştır? (1996/ÖSYS)


  A) I B) II C) III D) IV E) V

  CEVAPLAR

  1 C

  2 D

  3 E

  4 A

  5 D

  6 C

  7 E

+ Yorum Gönder