+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Tanzimat Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tanzimat Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Tanzimat Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Tanzimat Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1. Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisine Tanzimat romanında rastlanmaz? (1974/ÖSYS)


  A) Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.

  B) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler.

  C) Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükâfatlandırılır.

  D) Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.

  E) Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.  2. “Hemen hemen konusuz denecek kadar basit olan bu güldürünün iki büyük özelliği vardır: Bir yandan, bize edebiyatımızın o güne dek semtine uğramadığı yeni bir gerçekliğin kapısını açar; ömür yandan da ortaoyunu ve meddah hikayeleri gibi yerli sanatlardan yararlanır. Böylece, yazarın ulusal bir tiyatroya varacak en kısa yolu aradığı muhakkaktır.”

  Bu yazıya göre, aşağıdaki yazarlarımızın hangisi, hangi yapıtıyla, nasıl ulusal tiyatroya varacak en kısa yolu aramıştır?(1978/ÖSYS)

  A) Namık Kemal, “Vatan Yahut Silistre” oyunuyla, vatan sevgisini dile getirerek

  B) Abdülhak Hamit, “Eşber” adlı yapıtıyla, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutarak

  C) Şinasi, “Şair Evlenmesi” oyunuyla, halk geleneğinden yararlanarak

  D) Ahmet Vefik Paşa, “Zoraki Takip” oyunuyla, Moliere’in bir yapıtını Türkçeye uyarlayarak

  E) Abdülhak Hamit, “Sabr ü Sebat” adlı yapıtıyla, atasözlerimizi bol bol kullanarak  3. “Gerçek köy ve doğal tasvirleri yanında, köylünün ufak tefek tasalarını, köylü psikolojisini güzel bir gerçeklikle veren “Karabibik” adli hikaye ile edebiyatımıza ilk olarak “iç konuşma” dediğimiz teknik girmiş oluyor.”

  Burada “iç konuşma” ile anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir?(1979/ÖSYS)

  A) Bir konuşma içinde başkalarının konuşmasını verme

  B) İki üç kişinin kendi aralarında çok yavaş sesle konuşmaları

  C) Başkalarının anlayamayacağı bir dille konuşma

  D) İki kişinin kendi aralarında kararlaştırdıkları imlerle (işaretlerle) konuşması

  E) Ruhsal durumu yansıtan kendi kendine konuşma  4. “Bizde roman Halit Ziya ile başlar. Namık Kemal’in romanı, sadece denemede kaldı. Onunla hemen aynı yıllarda işe başlayan Mithat Efendi’nin halka okuma zevkini aşılamaktaki hizmeti inkar edilemez. Fakat sanat yapıtının ilk koşulu olan, biçimden daima yoksundu. Birçok sorunlara dokunmasına, hayatımızdaki aykırılıkları görmesine, hatta şöyle böyle sürükleyici olaylar bulma yeteneğine karşın yazdıklarına hiçbir hayat sıcaklık geçiremedi. Bulduğu bazı yerli tipler, romancılık sanatına, ancak başkalarının elinde yeniden yoğrulduktan sonra mal oldu.”

  Parçada Ahmet Mithat’ın romancılığına ilişkin özelliklerden hangisine değinilmemiştir? (1982/ÖSYS)

  A) Okuyucunun genel bilgisini genişletmeyi amaçlaması

  B) Geniş halk kitlelerine okumayı sevdirmesi

  C) Romanlarının teknik yönden kusurlu olması

  D) Kimi romanlarında “Realizm” izlerinin bulunması

  E) Kimi romanlarında yerli hayat sahnelerine rastlanması  5. Ziya Paşa’ya karşı kargınlığı vardı; biraz da bu kırgınlığın etkisiyle olacak Harabat’ın çıkışını iyi karşılamadı. Birinci cildi için Tahrib-i Harabat’ı ikincisi için de Takip’i yazdı.

  Bu paragrafta kendisinden söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir? (1986/ÖSYS)

  A) Şinasi

  B) Ahmet Vefik Paşa

  C) Ahmet Mithat Efendi

  D) Abdülhak Hamit

  E) Namık Kemal  6. Nabizade Nazım’ın Karabibik adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (1987/ÖSYS)

  A) Edebiyatımızda Realizmin başarılı bir örneğidir.

  B) Kırsal kesim gerçeğine ilk kez değinilmiştir.

  C) Romandan çok, uzun hikaye özelliklerine sahiptir.

  D) Kişilerin bulundukları çevreye göre yazılmış başarılı ilk eserdir.

  E) İlk psikolojik roman örneğidir.  8. Kimilerine göre edebiyattaki bilgiler, bilim ortamından edebiyat ortamına bir tür çeviridir. Edebiyat, bilginlerin daha önce araştırıp bulduğunu halka yayan bir araçtan başka bir şey değildir. Edebiyat yazarı, coğrafya, fizik, sosyoloji, tarih gibi erişebildiği her kaynağa uzanır. Belli sonuçları, halk için yorumlamak, halka açmakla görevlidir bu tür edebiyat.

  Yukarıda belirtilen edebiyat anlayışına uygun eserler veren yazarımız kimdir?(1987/ÖSYS)

  A) Namık Kemal

  B) Şemsettin Sami

  C) Ahmet Mithat Efendi

  D) Halit Ziya Uşaklıgil

  E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu  7. Türk edebiyatında Batılı roman türünün ilk örneği olarak anılan, 1859’da Fenelon’dan Divan edebiyatının sanatlı, ağdalı anlatımıyla özet olarak dilimize çevrilen eser ve bu eserin çevirmeni aşağıdakilerden hangisidir?(1987/ÖSYS)

  A) Kamelyalı Kadın - Ahmet Mithat Efendi

  B) Sefiller - Şemsettin Sami

  C) Emil - Ziya Paşa

  D) Telemak - Yusuf Kamil Paşa

  E) Robenson Hikayesi - Ahmet Vefik Paşa  9. Fransız edebiyatını örnek alan ve yazarları büyük ölçüde etkisinde kaldı. Bu akımın toplumculuk anlayışı Tanzimat yazarlarına çekici geldi. şeyde akıl ve mantığı ön plana alan bu akımdan Ekrem gibi sanatçılar etkilendi.

  Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (1990/ÖSYS)

  A) I B) II C) III D) IV E) V  10. Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (1990/ÖSYS)

  A) Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, bu yolla toplumu geliştirmek için araç olarak kullanmıştır.

  B) Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yaymak amacıyla yazdığı şiirlerinin çoğunda, biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.

  C) Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır.

  D) edebiyattaki yerini, nesir alanında özellikle makale, piyes, roman, eleştiri, tarih türünde yazdığı eserler belirlemiştir.

  E) Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille yazmıştır

+ Yorum Gönder