+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1. Hikayede konu ve olaylardan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıları ve deniz insanlarını anlatan, daha çok bir İstanbul hikayecisi olarak bilinen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?


  (1974/ÖSYS)

  A) Haldun Taner

  B) Sait Faik

  C) Necati Cumalı

  D) Zeyyat Selimoğlu

  E) Halikarnas Balıkçısı  2. Hikayeciliğimizi İstanbul sınırları dışına çıkararak Anadolu’ya yönelten, yurt gerçeklerini gözlemlere dayanarak yansıtan, aynı zamanda mizah ve siyasal yergi alanında da eser veren yazarımız kimdir? (1975/ÖSYS)

  A) Reşat Nuri Güntekin

  B) Refik Halit Karay

  C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

  D) Memduh Şevket Esendal

  E) Ahmet Rasim  3. “Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, işleyemedin. Onu cehlin ve yokluğun ve kıtlığın eline bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi, elinde tırpan, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Sana ıstırap veren her şey senin eserindir.” diyen bir roman kahramanı edebiyatımızın aşağıdaki dönemlerinin hangisinde yaratılmış olabilir? (1976/ÖSYS)

  A) Toplum yararını ön planda tutarak halka yönelen Tanzimat döneminde

  B) Özellikle kişilerin ruhsal durumlarını incelemeye yönelen Edebiyat-ı Cedide döneminde

  C) 1908’den sonra, Edebiyat-ı Cedide geleneğini bir süre daha sürdüren Fecr-i Âti döneminde

  D) Birinci Dünya Savaşı yıllarında güçlenen Milli Edebiyat döneminde

  E) Köy ve köy sorunlarının ağır bastığı ve yeni boyutlar kazandığı Cumhuriyet döneminde  4. “Yergi ve gülmece (hiciv ve mizah) yazılarıyla deneme, fıkra ve anılarını ayrı ayrı kitaplarda toplamış olan yazar, edebiyat alanında, konularını Birinci Dünya Savaşı yıllarında yakından gördüğü Anadolu halk ve yaşamından alan hikayeleri ile tanındı. 1938’de Suriye’den döndükten sonra edebi çalışmalarını roman türünde sürdürdü.”

  Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir? (1979/ÖSYS)

  A) Ahmet Rasim

  B) Halide Edip Adıvar

  C) Refik Halit Karay

  D) Reşat Nuri Güntekin

  E) Aka Gündüz  5. İlk şiirlerini Dergâh ile Milli Mecmua’da yayımladı. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurdu. İçtenlikli ve ince, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanındı; hece ölçüsünde yeni olanaklar aradı. Halk edebiyatıyla ilgili kimi çalışmalarda bulundu. Şiirleri “Şiirler” adlı kitapta toplandı. “Koçyiğit Köroğlu”, “Köşebaşı” gibi piyesleri, tiyatrolarda ilgiyle izlendi.

  Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? (1990/ÖSYS)

  A) Ahmet Hamdi Tanpınar

  B) Faruk Nafiz Çamlıbel

  C) Orhan Seyfi Orhon

  D) Enis Behiç Koryürek

  E) Ahmet Kutsi Tecer  6. Şair, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek, ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikayelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.

  Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? (1994/ÖSYS)

  A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  B) Abdülhak Şinasi Hisar

  C) Ahmet Hamdi Tanpınar

  D) Namık Kemal

  E) Hüseyin Rahmi Gürpınar  7. İlk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. O sıralarda etkilendiği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksızdır. Geleneksel şiirle, edebi sanatlarla, şairaneliklerle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.

  Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (1995/ÖSYS)

  A) Ahmet Haşim

  B) Yahya Kemal

  C) Orhan Veli

  D) Ahmet Hamdi Tanpınar

  E) Cahit Sıtkı  8. Nurullah Ataç’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (1995/ÖSYS)

  A) Eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkıda bulunmuştur.

  B) Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir.

  C) Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.

  D) Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.

  E) Öykü alanında da ürünler vermiştir.  9. İlk şiirlerini 1936’da yayımlamaya başlamıştır. Bunlar o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkaldırıdır. Öyle ki, şiiri birtakım kalıp ve klişelerden, yıpranmış benzetmelerden, başka bir deyişle şairanelikten kurtarmıştır. Hayali, şiirden kovmuş ya da çok az bir hayalle yetinmiştir. Yalın, gündelik bir dilin söz kalıplarına yaslanarak şiirlerini oluşturmuştur.

  Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (1997/ÖSYS)

  A) Cahit Sıtkı Tarancı

  B) Faruk Nafiz Çamlıbel

  C) Orhan Veli Kanık

  D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

  E) Cahit Külebi  10. Çağının hikaye anlayışından büsbütün ayrı bir yolda yürümüştür. O zamana kadar edebiyatımızda hep Maupassant hikayeleri örnek alınıyor, başı, sonu, ortası belli olan, acıklı ya da gülünç bir olaya dayanan, şaşırtıcı ve çarpıcı sonuçlarla biten eserler yazılıyordu. Oysa bu hikayecimiz, konularını günlük yaşayışın en sade, en silik olaylarından seçmiştir. Bazı yazarlar onun hikayelerinin Çehov hikayelerine benzediğini, onun Maupassant tekniğine karşılık, edebiyatımıza Çehov tekniğini getirdiğini söylerler.

  Bu özelliklere sahip olan ünlü hikayecimiz aşağıdakilerden hangisidir? (1997/ÖSYS)

  A) Ömer Seyfettin

  B) Memduh Şevket Esendal

  C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  D) Refik Halit Karay

  E) Reşat Nuri Güntekin


+ Yorum Gönder


ahmet hamdi tanp