+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Logaritma Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Logaritma Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Logaritma Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Logaritma Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri


  Soru21: 1 < log3 ( x +2 ) < 2 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım.  Çözüm: 1< log3 ( x + 2 ) < 2 31 < x + 2< 32  3 < x + 2 < 9  1 < x < 7 olur.  Çözüm kümesi, Ç = { x ½x Î R ve 1 < x < 7 } olur.  Soru22: xlnx = e2 x denkleminin çözüm kümesini bulunuz?  Çözüm: Verilen denklemde, her iki tarafın doğal logaritmasını alalım:  ln xlnx = ın e2 x ln x . Ln x = ln e2 + ln x (ln x)2 = 2 + ln x olur.  ln x = t alınırsa, (ln x)2 = 2 + ln x t2 = 2 + t t2 – t – 2 = 0  t1 = 2; t2 = -1 bulunur.  t1 = 2 ln x = 2 x = e2 ve t2 = -1 ln x = -1 x = e-1 olur.  O halde, Ç ={e-1 , e2} olur.  Soru23f(x)= 2x ile tanımlı, f: IR ® IR+ üstel fonksiyonu veriliyor.

  f(1), f (1/2), f(-1), f(0), f(-3) degerlerini bulalım

  Çözüm :f(x) = 2x ® f(1)=21=2, f(1/2)=21/2 =Ö2 » 1,41 … , f(-1)=2-1=1/2, f(0)=20=1, f(-3)=2-3=1/23=1/8 bulunur.


  Soru24: 32 saysısının 2 tabanına göre logaritmasını bulalım

  Çözüm: log232 = y 2y = 32 (tanım)

  2y = 25

  y = 5

  Soru26 2 tabanına göre 1/3 olan sayıyı bulalım.


  Çözüm: log2x = 1/3 x = 21/3


  x = 3Ö2


  Soru27: log1/3 [1-log2 (x-3)] = -1 denklemini çözelim.

  Çözüm: log1/3 [1-log2 (x-3)] = -1 ® 1 – log2 (x-3) = (1/3)-1

  log2 (x-3) = -2

  x – 3 = 2-2 =

  x =

  Soru28: log5(3x-2) £ 2 çözüm kümesi nedir?

  Çözüm: log5 (3x-2) £ 2


  0 < 3x – 2 £ 52

  < x £ 9

  Ç =


  Soru29: log3 (1-4x) > 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

  Çözüm: log3(1-4x) > 2

  1 – 4x > 32

  1 – 9 > 4x

  -2 > x Ç = (-¥,2)

  Soru30:log3(log232) = log9x olduğuna göre x in değeri nedir?

  ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler:

  * bn = logab dir.

  log3 (log232) = loggx

  log3 (log225) =

  log3(5) = log3 .

  5 = ® x = 25 bulunur.


  Soru 31:a, b, c, 1 den farklı üç gerçek (reel) sayılardır. Elde yalnız a tabanına göre düzenlenmiş bir logaritma tablosu olduğuna göre logbc aşağıdaki ifadelerden hangisi ile hesaplanır?


  ÇÖZÜM:logbc = x olsun. buradan c = bx yazılır. Buna göre

  c = bx ® logac = xlogab ® x = bulunur.+ Yorum Gönder