+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Yaş Problemleri Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yaş Problemleri Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Yaş Problemleri Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Yaş Problemleri Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri


  1. Bir baba 35 yaşında iken kızı 2 yaşında-dır. Kaç yıl sonra yaşları oranı 14/3 o-lur?


  A) 14 B) 7 C) 5,5 D) 3 E) 6  2. Bir babanın yaşı 27, iki çocuğunun yaşla-rı toplamı 9 dur. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 2 katı olur?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 9  3. Bir abanın yaşı, üçer yıl ara ile doğmuş 3 çocuğun yaşları toplamına eşittir. Baba 54 yaşında olduğuna göre, en büyük çocuk doğduğunda babanın yaşı kaçtır?

  A) 39 B) 36 C) 33 D) 30 E) 27  4. Bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamından 33 büyüktür. 3 yıl sonra baba-nın yaşı, çocuklarının yaşları toplamının 2 katı olacağına göre baba bugün kaç yaşın-dadır?

  A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57  5. Bir ailede iki çocuğun yaşları m ile n, ba-ba ve annenin yaşları ise sırasıyla ikişer ba-samaklı mn ile nm sayılarıdır. Babanın yaşı annenin yaşları çocukların yaşları toplamı kadar büyük olduğuna göre, babanın yaşı (mn) kaçtır?

  A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45  6. Bir adamın yaşı iki basamaklı AB sayısı-dır. 18 yıl sonraki yaşı, 5 in bir katı olan BA sayısıdır. Buna göre, BA sayısı aşağıdakiler-den hangisidir?


  A) 55 B) 65 C) 75 D) 85 E) 95


  7. Bir annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamından 19 fazladır. Beş yıl önce, bu annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 4 katı olduğuna göre, bugün büyük çocuk en az kaç yaşındadır?

  A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12  8. Bugünkü yaşları toplamı 312 olan bir grup öğrencinin iki yıl önceki yaş ortalaması 11 dir. Buna göre, gruptaki öğrenci sayısı kaçtır?

  A) 24 B) 26 C) 28 D) 32 E) 36  9. Deniz ve Ahmet’in bugünkü yaşları toplamı 41 olduğuna göre, 10 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır?

  A) 51 B) 56 C) 61 D) 66 E) 71  10. Yaşları 5 ten büyük olan 3 kardeşin bu-günkü yaşları toplamı 37 olduğuna göre, 5 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?

  A) 20 B) 22 C) 28 D) 30 E) 32

+ Yorum Gönder