+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Ülkeler Coğrafyası ile ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ülkeler Coğrafyası ile ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Ülkeler Coğrafyası Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Ülkeler Coğrafyası Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri


  1. Hindistan’ın güneyinde Muson iklimi etkili olduğu halde kuzeyindeki bölgelerin muson iklimi dışında

  kalmasının temel nedeni bu bölgelerin hangi özelliğidir?


  A) Ekvatordan uzak olması

  B) Mutlak nemin az olması

  C) Akarsu ağının seyrek olması

  D) Bitki örtüsünün cılız olması

  E) Yer şekillerinin engebesiz olması

  2. Avrupa’nın güneyi, kuzey Avrupa’ya göre kaplıcalar, termal sular bakımından zengindir.

  - Bu durum Güney Avrupa’nın hangi özelliği ile açıklanabilir?

  A) Ortalama yükseltisi ile

  B) Yakın bir jeolojik zamanda oluşması ile

  C) Enlem derecesi ile

  D) Arazinin dağlık olması ile

  E) Akdeniz kıyısında yer alması ile

  3. Asya kıtasında görülen iklim tiplerinden hangisinin görüldüğü alan daha dardır?

  A) Tundra B) Çöl C) Karasal D) Muson E) Ekvatoral  4. Avrupa kıtasında aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülmez?

  A) Tundra B) Akdeniz C) Karasal

  D) Ilıman Okyanusal E) Savan

  5. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde iklim çeşidi daha fazladır?

  A) ABD B) İspanya C) Fransa

  D) Türkiye E) Rusya

  6.

  - Yarısından fazlası dağlıktır

  - Bankacılık gelişmiştir.

  - Kış turizmi canlıdır.


  Yukarıda özellikleri (bilgi yelpazesi) verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Almanya B) İsviçre C) İspanya

  D) Fransa E) Portekiz  7. Avrupa’nın en büyük demir cevheri üreticisi aşağıdaki ülkelerden hangisidir?

  A) İsveç B) İtalya C) İspanya D) Almanya E) Fransa

  8. Avrupa kıtasındaki sanayi ve endüstri bakımından en gelişmiş ülkeler aşağıdakilerden hangisinde

  bir araya getirilmiştir?


  A) İngiltere – İsveç – İtalya

  B) Almanya – Avusturya – Arnavutluk

  C) Almanya – İngiltere – Fransa

  D) Hollanda – Belçika – Polonya

  E) Danimarka – Polonya – Norveç

  9. Ekonomik yönden gelişmiş ülkelerin ihraç ürünleri arasında hammadde yer almaz.

  - Aşağıdakilerden hangisi bu ülkeler arasında yer alır?

  A) Kenya B) Suriye C) Gürcistan

  D) Sudan E) Fransa

  10. Endüstrisi gelişmiş ülkelerde birim hayvandan elde edilen üretim oldukça yüksektir.

  - Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde birim hayvandan elde edilen üretim yüksektir?

  A) Irak B) Türkiye C) Mısır

  D) Almanya E) Afganistan

 3. Ziyaretçi
  Cevap anahtarı
 4. Fatma
  Administrator
  Cevap Anahtarı

  1. E
  2. B
  3. A
  4. E
  5. A
  6. B
  7. A
  8. C
  9. E
  10. D

+ Yorum Gönder