+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Tarih Bilimine Giriş Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tarih Bilimine Giriş Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Tarih Bilimine Giriş Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Tarih Bilimine Giriş Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri


  Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda elde
  edilen bulgular, burada yaşayanların taş devrinden
  sonra, bakır, tunç ve demir devirlerine aynı
  zamanda girmiş olduklarını göstermektedir
  Bu yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden
  hangisinin doğru olması en güçlü
  olasılıktır?


  A) Madenleri işlemek için ateşten yararlanmayı
  geç öğrenmişlerdir.
  B) Yerleşme yeri bakır, kalay ve demir madenleri
  bakımından zengindir.
  C) Bakır ve tunç eşyalara çok geç gereksinim
  duymuşlardır.
  D) Taş devri uygarlığını yaşayanlar, demir devrini
  yaşayanlardan etkilenmişlerdir.
  E) Yerleşme yerinde köklü iklim değişmeleri olmuştur.
  (1981-ÖSS)

  Çağlar boyunca Türk, İslam ve Hıristiyan kültürlerinin
  etkileşimini ortaya koymak isteyen bir
  araştırıcı İzmir'e gelmiştir. Çalışmalara başlayacağı
  sırada bu araştırıcıya, incelemelerini İstanbul'da
  yapması önerilmiş; böyle yaparsa bu konuda
  daha çok kanıt bulabileceği söylenmiştir.
  İstanbul'un hangi özelliğine dayanılarak böyle
  bir öneride bulunulmuştur?


  A) Yeni Türk Devleti'nin en kalabalık ve gelişmiş
  kenti olmasına
  B) Bizans ve Osmanlı dönemlerinde hükümet,
  ticaret ve kültür merkezi olmasına
  C) Haçlı seferlerinin Anadolu'ya geçiş noktası
  üzerinde bulunmasına
  D) İstanbul'un, Türklerden önce Araplar tarafından
  da kuşatılmış olmasına
  E) Halkının değişik kültürlerden gelen araştırıcıları
  hoşgörüyle karşılamasına
  (1981-ÖSS)

  Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin,
  ötekinin nedeni sayılıp sayılamayacağını ortaya
  çıkarmak için neye bakılmalıdır?

  A) Sonrakinin nedenlerinin, öncekinin sonuçları
  arasında olup olmadığına
  B) İki olayda da aynı kişilerin etkin olup olmadığına
  C) İki olayın da aynı yerde geçip geçmediğine
  D) İki olayın konuları arasında benzerlik olup olmadığına
  E) Olayların sonuçları arasında benzerliğe
  (1982-ÖSS)

  Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki
  gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur?


  A) Bazı hayvanları evcilleştirme
  B) Giyim kuşamda değişme
  C) Tarımla uğraşma
  D) Araç ve gereç yapma
  E) Toplumsal dayanışma
  (1984-ÖSS)

  "Eski bir yerleşme yerinde yapılan araştırmada
  toprağın en alt katından en üst katına doğru sırayla,
  yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç ve demirden
  yapılmış araçlara rastlanmıştır."
  Sadece bu bilgiler dikkate alındığında, bu
  yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden
  hangisinin doğru olup olmadığı belli
  değildir?

  A) Demiri işlemesini en son öğrendikleri
  B) Uygarlaşmalarının tarihsel gelişmeye uygun
  olduğu
  C) İşledikleri ilk metalin bakır olduğu
  D) İlk araçlarını taşlardan yaptıkları
  E) Topraktan eşya yapmakta ilerlemiş oldukları
  (1985-ÖSS)

  YGS - LYS • TARİH 9

  Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler Bölüm 1

  Bir tarihi olayda rolü olanların katkılarının
  doğru olarak değerlendirilmesi için aşağıdakilerden
  hangisinin göz önünde tutulması gerekir?


  A) Olayın geçtiği zamandaki koşulların
  B) Başka olaylarla benzerliklerin
  C) Olayla ilgili değişik yorumların
  D) Olaydan sonra kaç yıl geçmiş olduğunun
  E) Eleştirinin yapılmış olduğu günün koşullarının
  (1986-ÖSS)

  Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında
  başvurulan yollardan biri olamaz?

  A) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma
  B) Kaynak taraması yapma
  C) Buluntuları inceleme
  D) Deney yapma
  E) Olaylar arasında ilişki kurma
  (1988-ÖSS)

  8. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine
  göre daha belirgindir?


  A) Türkiye Şubat ayının 28'inde NATO'ya girmiştir.
  B) Atatürk XIX. ve XX. yüzyıllarda yaşamıştır.
  C) Yazı günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce bulunmuştur.
  D) Kars Antlaşması Ekim ayının birinci yarısında
  imzalanmıştır.
  E) Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne
  üye olmuştur.
  (1990-ÖSS)

  9. Cilalı Taş Devri'nde, yiyecek olarak kullanılmak
  üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su
  kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış,
  taşlardan yapılmış alet ve silahlar daha kesici
  hale getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri
  saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır.
  Bu açıklamada, Cilalı Taş Devri'nde aşağıdakilerden
  hangisinin gerçekleşmiş olduğunu
  gösteren bir kanıt yoktur?


  A) Yerleşik hayata geçilmesi
  B) Topraktan eşya yapılması
  C) Kullanılan silahların geliştirilmesi
  D) Tarım üretimine geçilmesi
  E) Yazının bulunması
  (1991-ÖSS)

  10. Tanım: Tarih insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını,
  uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini
  yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri
  içerisinde inceleyen bir bilimdir.
  Durum: İslamiyet'in hızlı yayılmasında, diğer din
  ve inançlara karşı gösterilen hoşgörünün payı
  büyüktür. Avrupa'da ve Asya'da ezilmiş ve horlanmış
  insanlar, Müslümanları kurtarıcı olarak
  karşıladılar.
  Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında
  yer alan öğelerden hangisine değinilmemiştir?


  A) İnsan ilişkileri
  B) Neden-Sonuç ilişkileri
  C) Yer
  D) İnsan topluluklarının
  E) Zaman
  (1996-ÖSS

+ Yorum Gönder


tarih bilimine giriş çıkmış sorular,  asagidakilerden hangisinin olus zamani digerlerine gore daha belirgindir 1990 oss sorulari ve cevaplari,  tarih bilimine giriş çıkmış sorular ygs