+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Enflasyonun nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Enflasyonun nedenleri nelerdir
  kısaca enflasyonun nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Enflasyonun nedenleri nelerdir

  KISACA ENFLOSYO'NUN NEDENLERİ


  Ekonomilerde enflasyon istenmeyen bir olgudur. Kaynakları kıt olan ve nüfusu fazla olan ülkelerde daha fazla görülmektedir. Çünkü kıt olan kaynakların daha fazla tüketiciye paylaştırılması önemli bir sorundur. Enflasyonla mücadelede başarı sağlayabilmek için, enflasyonun nedenlerini bilmek yerinde olacaktır. Enflasyonun nedenleri olarak;
  - Ülkeye karşılıksız olarak dış piyasalardan giren para, altın, döviz miktarının artması,
  - Ülkedeki toplam harcamaların toplam gelirlerden daha fazla olması,
  - Üretim miktarının çeşitli nedenlerle azalması,
  - Üretim faktörlerinin fiyatlarındaki artışların fazla olması,
  - Tedavüldeki para arzının artması,
  - Teknolojik yenilikler, yapısal bozukluklar veya yetersizlikler sayılabilir

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hızlı olarak yükselmesidir. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki devamlı bir artış sürecinin yanında paranın değerindeki sürekli bir düşmeyi de ifade eder. Enflasyon ekonominin ciddi bir sorunudur. Enflasyon ekonominin sorunlarının artmasına ve ekonominin bozulmasına neden olabiliyor.
+ Yorum Gönder