+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Putperest din ve bu batıl dine göre Firavun Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Putperest din ve bu batıl dine göre Firavun
  putperest din ve bu batıl dine göre Firavun 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Putperest din ve bu batıl dine göre Firavun
  Firavun'un atalarından kalan bu eski, putperest din ve bu batıl dine göre Firavun'un sözde yeryüzünde yaşayan bir tanrı olduğu düşüncesi, ona halkı karşısında büyük bir güç veriyordu. Firavun ve onun etrafındakiler atalarının dininden kaynaklanan yaşam tarzına karşı Musa Peygamberi bir tehlike olarak görmüşlerdi. Çünkü atalarının dinine göre büyüklük tümüyle Firavun'a aitti. Firavun'un bu büyüklenme ve sahiplenme isteği ve Hz. Musa ile Hz. Harun'u kendine rakip gibi görmesi, Firavun ve çevresinin Hz. Musa ve Hz. Harun'a söylediklerinden anlaşılmaktadır:

  Onlar: "Siz ikiniz, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)dan çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz, sizin ikinize inanacak değiliz" dediler. (Yunus Suresi, 78)

+ Yorum Gönder