+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Öğrencide Davranış Sorunları ve Kullanılacak Yöntemler.. Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Öğrencide Davranış Sorunları ve Kullanılacak Yöntemler..
  Genellikle böyle bir şey ortaya atıldığın da şiddetten bahsediliyor bu yöntem kesinlikle yararlı bir yöntem değildir en iyi yöntem tatlı dil yöntemidir.


  Davranış sorunlarının sağlıklı bir biçimde tanımlanması bu tür davranışların değiştirilmesi açısından belirleyici öneme sahiptir.


  Davranış sorunlarının sınırlarının çizilmesi zordur. Çünkü davranışın istenmeyen nitelikte olmasını belirleyen etmenler duruma,şartlara,mekana vb. bir dizi değişkene bağlıdır.Örneğin;bahçede yüksek sesle konuşmak veya koşmak uygun bir davranışken,sınıfta istenmeyen bir davranıştır. Ayrıca istenmeyen davranışlar,öğrencilerin yaş ,cinsiyet ve bir dizi psikolojik özellikleri açısından farklılık gösterir. Örneğin ,ilköğretimin birinci kademesinde yer alan bir öğrenciyle,lise öğrencisinin davranış sorunlarının farklı olacağı açıktır. Nitelik ve kapsam açısından hiçbir sorun diğeri ile aynı özellikleri taşımaz..Ayrıca kalıplaşmış davranış yönetimi tekniklerinin ,belli bir zamandan sonra eğitsel amaçlara hizmet etmediği de bir gerçektir. Bu durum , öncelikle öğretmenin davranış sorunlarını anlamasını gerektirmektedir. Çünkü, doğru anlaşılmayan hiçbir sorun çözülemez.

  SORUNU ANLAMAK
  Davranışı anlamak ,mevcut sorunların nedenlerini tanımlamanın ötesinde ,gelecekte ortaya çıkabilecek olan istenmeyen davranışların kestirilmesi açısından da ,gereklidir.Herhangi bir davranışın sorun olarak nitelendirilmesi ise,bağlamsal değişkenlerin yanısıra,öğretmenin meslek anlayışına da bağlıdır.

  Sorunu anlama;sınıf içi değişkenleri kontrol etmek ve yönlendirmek amacıyla ,öğrencilerle paylaşılan bir etkileşim sürecidir.Bu bağlamda öğretmen,özellikle istenmeyen davranışların nedenleri üzerinde yoğunlaşmalıdır.Söz konusu nedenler,öğrencilerin bireysel özelliklerinden kaynaklanacağı gibi,sınıfın ilişki yapısından da kaynaklanabilir. Sorunların tanımlanmasında bilimsel araştırma yönteminden yararlanmak en akılcı yoldur.

  Buna göre öncelikle problem durumunun anlaşılabilmesi için yeterli ölçüde bilgi toplanmalıdır.
  Fakat,anlamak kadar önemli olan bir başka süreç,sorunları önemlilik düzeyine göre sıralamak ve sınıflandırmaktır.
  ] 2. Acil

  Öğrencide Davranış Sorunları ve Kullanılacak Yöntemler.. isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder