+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Öğrenci Tanıma Teknikleri... Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Öğrenci Tanıma Teknikleri...
  Öğrencileri tanımak için öğretmenleri ile kısa bir konuşma yapmak yeterli olacağını düşünüyorum çünkü öğrencileri en iyi tanıyan öğretmenleridir.


  Çağdaş eğitimin başlıca özelliği buyurucu değil, yol gösterici olması, öğüt vermeyip güçlüklerin çözümünde yardım etmeye çalışması, bireyi, ilgi, anıklık (istidat) ve yeteneğine göre yöneltmesidir. Rehberlik bu anlayışın sonucu olarak ortaya çıkmış bir eğitim uygulamasıdır.
  Son psikolojik gelişmeler yeni tip insan anlayışının doğmasına yol açmıştır. Bu tip insanı, her şeye boyun eğen değil, çevresine iyi uyum yapabilen, “kendini gerçekleştiren insan” tipidir. Eğitimin amacı, insanın kendini gerçekleştirmesi için gerekli ortamı sağlamaktır. Bu amaç rehberliğin de görevselliğidir.

  Öğrenci kişilik hizmetlerinden olan rehberlik, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Rehberlik çalışmalarından olarak, son yıllarda okullarda rehberlik servisleri kurulmaya başlanmış, okul düzeyinde örgütlenmeye geçilmiştir.  Rehberliğin planlı olarak uygulama alanına girişi ise, 1970 - 1971 öğretim yılına rastlar. Bu dönem içinde 24 orta dereceli okulda kurulan servisler 1971 - 1972 de 50’ye, 1972 - 1973 te 72’ye 1973 - 1974 öğretim yılında 121’e çıkartılmıştır. .

  Rehberlik servisi bulunan okullarda rehberlik çalışmaları “Okul Rehberlik Danışma Kurulu” tarafından yürütülür. Bu kurul, okul müdürünün başkanlığında; okul müdür baş yardımcısı ve yardımcı, danışman rehber, grup rehberi, bir sınıf öğretmeni, bir eğitsel kol yöneticisi, okul doktoru, bir veli temsilcisi, dışarıdan bir uzman, iş alanları kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.
  Rehberlik örgütü bulunmayan okullarda ise rehberlik çalışmaları, öğretimin yanı sıra sınıflarda başlatılmakta ve sınıf öğretmenliği yoluyla yürütülmektedir. Bu nedenle orta öğretim kurumlarında rehberlik servisi adı altında de denenmekte olan rehberlik örgütü çalışmalarının yanı sıra IX. Milli Eğitim Şûra kararı ile bu öğretim yılı tüm orta öğretim kurumlarında rehberlik çalışmaları her sınıfta uygulamaya konulmuş. Her okula gerekli uzman verilememesi nedeniyle bu çalışmaların sınıf öğretmeni aracılığıyla yürütülmesi uygun görülmüştür.


  Öğretmen olarak bizim sorumluluğumuz iki türlüdür. Birincisi; öğrencilerin okulda bulundukları süre içinde en iyi şekilde gelişmelerini sağlamak, ikincisi de; yaşamları boyunca çevreye uyum yapabilecek, insanlar için yararlı olacak yetenekte yetişmelerine yol göstermeye çalışmaktır. İnsan enerjisinin korunması da tüm rehberlik çalışmalarının ortak amacıdır. 2. Acil

  Öğrenci Tanıma Teknikleri... isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder