+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda İnsan Hakları Açısından Eğitimin Sorunları Ve Çözüm Önerileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  İnsan Hakları Açısından Eğitimin Sorunları Ve Çözüm Önerileri
  insan hakları sorunları ve çözümleri..
  a. Yaşama Hakkı
  b. Sağlık Hakkı
  c. Eğitim Hakkı
  d. Mülk Edinme Hakkı
  e. Seyahat Hakkı
  f. Haberleşme Hakkı
  g. Kanun Önünde Kendini Savunma Hakkı
  h. Hak Arama Hakkı
  i. Seçme ve Seçilme Hakkı
  j. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
  k. Devlet Hizmetlerinden Eşit Olarak Yararlanma Hakkı…

  Çözüm Önerileri

  İnsan hakları ihlallerine önlemenin en önemli yolu kanun ve yasalardır. Kanun ve yasalar insan haklarına önem verir ve korumaya çalışırsa sorunların büyük kısmı ortadan kalkacaktır. Burda en önemli iş devletlere düşmektedir fakat baktığımızda günümüzde en büyük insan hakları ihlallerini devletler yapmaktadır. Bu nedenle bütün devletlerin oluşturmuş olduğu evrensel insan hakları bildirgesine bu devletlere uygulatmakla hepimiz bireysel olarakta sorumluyuz.

  Yaşadığımız toplumda çevremizde gördüğümüz ihlallere göz yummamalı müdahale etmeli veya gerekli mercilere hemen bildirmeliyiz. Unutmamalıyız ki aynı şey bizim başımıza da gelebilir. Her insan insanca yaşama, onurlu yaşama, eğitim alma, sağlık hizmeti alma seyahat ve haberleşme hakkı vardır.

  İnsanın değerini korumak ahlaki bir gerekliliklerdir. İnsanlara eşitçe davranmak, ırk ayrımı yapmamak gerekir. İşkence ve kötü muamele yapılmamalıdır. Cinsiyet vb ayrımlar yapılmamalıdır.

  Bizlerde etrafımızda gördüğümüz din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığına, zulüme, baskıya, eşitsizliğe, adeletsizliğe bir insan olarak tüm insanlar adına karşı çıkmalıyız. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  insan hakları bakımından eğitim hakları günümüz eğitim metodu gelişmiş bir metod olup her hangi bir sorun bulunmamaktadır diye düşünüyorum .
+ Yorum Gönder


insan hakları sorunları ve çözümleri,  insanların egitim sorunları çözümleri hakları