+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda ÖSS Sosyal Bölüm Konu Başlıkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  ÖSS Sosyal Bölüm Konu Başlıkları

  ÖSS Sosyal Bölüm Konu Başlıkları


  TÜRKÇE


  Sözcükte Anlam

  Cümlede Anlam

  Cümle Yorumu

  Anlatım Teknikleri

  Paragraf Yapısı

  Paragraf Yorumu

  İsimler

  Zamirler

  Sıfatlar

  Zarflar

  Edat-Bağlaç-Ünlem

  Tamlamalar

  Eylem - Ekeylem

  Eylemsi (Fiilimsi)

  Sözcük Yapısı ve Ekler

  Cümlenin Öğeleri

  Eylem Çatısı

  Cümle Türleri

  Anlatım Bozuklukları

  Ses Bilgisi

  Yazım

  Noktalama

  Şiir Bilgisi

  Nesir Bilgisi

  İslam Öncesi Türk Ed.

  Geçiş Dönemi T. Ed.

  İslam Etkisindeki T. Ed.

  Divan Ed.

  Halk Ed.
  Batı Edbiyatı ve

  Edebi Akımlar

  Batı Etkisindeki T. Edebiyat
  Tanzimat

  Servet-i Fünun

  Fecr-i Ati

  Milli Edebiyat
  Cumhuriyet Dönemi Türk E. 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  MATEMATİK


  Doğal S. ve Tam S.

  Basamak ve Taban Arit.

  Bölünebilme Kuralları

  EBOB-EKOK

  Rasyonel ve Ondalık S.

  1. Derece Denklemler

  Basit Eşitsizlikler

  Mutlak Değer

  Üslü sayılar

  Köklü Sayılar

  Çarpanlara Ayırma

  Oran-Orantı

  Sayı Problemleri

  Yaş Problemleri

  Yüzde Problemleri

  Karışım Problemleri

  İşçi- Havuz Problemleri

  Hareket Problemleri

  Grafik Problemleri

  İşlem

  Modüler Aritmetik

  Polinomlar

  Kümeler
  Bağıntı Fonksiyon

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  TARİH

  Tarih Bilimine Giriş

  İlk Çağ Uygarlıkları

  İslam Öncesi Türk Tarihi

  İslam Tarihi

  Türk-İslam Tarihi

  Ortaçağda Avrupa

  Türkiye Tarihi

  Osmanlı Kuruluş Devri

  Osmanlı Yükselme Devri

  Osmanlı Kültür ve Uygarlık

  Yeni Ve Yakınçağda Avrupa

  Osmanlı Duraklama Devri

  Osmanlı Gerileme Devri

  Osmanlı Dağılma Devri

  20. Yüzyılda Osmanlı

  1. Dünya Savaşı

  Mondros ve İşgaller

  Kurtuluş Savaşına Hazırlık

  TBMM Açılması ve Ayaklanmalar

  Kurtuluş S. Cepheler

  İnkılaplar

  Atatürk İlkeleri
  Atatürk Devrimleri

  İç ve Dış Politika
  Milli Güvenlik

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  COĞRAFYA

  Coğrafi Konum ve

  Yerel Saat

  Dünyanın Şekli ve Hareketleri

  Harita Bilgisi ve Ölçekler

  Haritalarda Yer Şekilleri

  İklim Bilgisi (Sıcaklık)
  İklim Bil. (Basınç ve Rüzgar)

  İklim Bilgisi (Nem ve Yağış)


  İklim Tipleri
  Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü


  İç Kuvvetler

  Dış Kuvvetler

  Türkiye'de Nüfus ve Yerleşim

  Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık

  Türkiye'de Sanayi

  Türkiye'de Ulaşım
  Bölgeler Coğrafyası
  (Kıyı Bölgeleri)

  Bölgeler Coğrafyası

  (İç Bölgeler)

  Grafik Yorumları
  Ülkeler Coğrafyası


 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  FELSEFE GRUBU


  Felsefenin Alanı

  Bilgi Felsefesi

  Bilim Felsefesi

  Varlık Felsefesi

  Ahlak Felsefesi

  Siyaset Felsefesi

  Sanat Felsefesi

  Din Felsefesi

  Psikolojiye Giriş

  Psikolojinin Yöntem Ve Araştırma Tek.

  Organizma ve Çevre İlişkileri

  Öğrenme

  Bellek-Düşünme

  Zeka Ve Kişilik

  Ruh sağlığı ve Davranış Boz

  Bireysel Davranış Sos. Etki

  Sosyolojiye Giriş
  Sosyolojide Yöntem Ve Araş. Tek.

  Toplumsal Yapı ve

  Toplumsal İlişkiler

  Toplumsal Gruplar

  Kültür Ve Kurumlar

  Değişme, Gelişme, Çözülme

  Aklın İlkeleri- Kavramlar

  Önerme-Önermeler arası İliş.

  Kıyas- Kıyasın Kuralları

  Sembolleştirme
  Denetlemeler-Eşdeğer-Çıkarım


+ Yorum Gönder