+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda ÖSS Sayısal Bölüm Konu Başlıkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  ÖSS Sayısal Bölüm Konu Başlıkları
  BİYOLOJİ

  Biyolojiye Giriş

  Canlıların Temel Bileşenleri

  Hücre

  Hücre Metabolizması

  Yönetici Moleküller

  Hücre Çoğalması

  Yaşam ve Enerji

  Hücrede Madde Alış-verişi

  Koloniler-Çok hücreli Org.

  Dokular

  Canlıların Sınıflandırılması

  Canlılar ve Çevre

  Taşıma Sistemleri

  Solunum Sistemleri

  Sindirim Sistemleri

  Boşaltım Sistemleri

  İskelet-Kas-Örtü Sistemleri

  Endokrin Sistemler

  Sinir Sistemleri ve Duyu Org.

  Üreme ve Gelişme

  Kalıtım

  Populasyon Genetiği

  Evrim 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  KİMYA

  Madde ve Özellikleri

  Atom ve Yapısı

  Periyodik Cetvel

  Bileşik oluşumu ve Bağlar

  Mol Kavramı

  Kimyanın Temel Yasaları

  Kimyasal Hesaplamalar

  Çözeltiler

  Asit ve Bazlar-1

  Gazlar

  Radyoaktiflik

  Kim. tepkimelerde En.

  Kim. Tepkimelerde Hız

  Kim. Tepkimede Denge

  Çözünürlük Dengeleri

  Asit ve Bazlar-2

  Elektrokimya

  Hidrokarbonlar

  Fonksiyonel Gruplar
 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  FİZİK

  Aydınlanma

  Gölge

  Düzlem Ayna

  Küresel Ayna

  Kırılma

  Mercekler

  Vektör- Kuvvet

  Kuvvet-Denge

  Moment

  Kütle Merkezi

  Basit Makinalar

  Madde ve Özel.

  Sıvıların Kaldırma K.

  Katı Basıncı

  Sıvı Basıncı

  Gaz Basıncı

  Isı- Sıcaklık

  Hal değişimi

  Genleşme

  Hareket

  Bağıl hareket

  Newton Hareket K.

  İş-Güç-Enerji

  Yeryüzünde Har.

  Dairesel Hareket

  Kepler kanunları

  Basit Harmonik Har.

  İtme ve Momentum

  Durgun Elektrik

  Elektriksel Kuvvet

  Elektrik Alan-Potan En.

  Kondonsatörler

  Elektirk Akımı

  Manyetizma

  Elektromanyetik İndik

  Yay ve Su Dalgaları

  Işık Teorileri

  Fotoelektrik Olay

  Atom Fiziği

  Yüklü Tanecikler
 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  MATEMATİK

  Doğal S. ve Tamsay.

  Basamak ve Taban Aritmetiği

  Bölünebilme Kuralları

  EBOB-EKOK

  Rasyonel ve Ondalık S.

  1. Derece Denklemler

  Basit Eşitsizlikler

  Mutlak Değer

  Üslü Sayılar

  Köklü Sayılar

  Çarpanlara Ayırma

  Oran-Orantı

  Sayı Problemleri

  Yaş Problemleri

  Yüzde Problemleri

  Karışım Problemleri

  İşçi- Havuz Problemleri

  Hareket Problemleri

  Grafik Problemleri

  İşlem

  Modüler Aritmetik

  Polinomlar

  Kümeler

  Bağıntı Fonksiyon

  2. Derece Denklemler

  Parabol

  2. Derece Eşitsizlikler

  Logaritma

  Matris-Determinant

  Permütasyon

  Kombinasyon

  Binom

  Olasılık

  Toplam-Çarpım S.

  Diziler-Seriler

  Özel Tanımlı Fonksiyon

  Limit ve Süreklilik

  Türev

  İntegral

 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  GEOMETRİ

  Doğruda Açılar

  Üçgende Açılar

  Üçgende Açı-Kenar Bağ

  Dik Üçgen

  İkizkenar Üçgen

  Eşkenar Üçgen

  Özel Üçgenler

  Üçgende Alan

  Üçgende Açıortay

  Üçgende Kenarortay

  Üçgende Benzerlik

  Çokgenler - Dörtgenler

  Paralel ve Eşkenar Dörtgen

  Yamuk - Deltoit

  Kare ve Dikdörtgen

  Çemberde Açılar

  Çemberde Uzunluk

  Daire

  Katı Cisimler

  Uzay Geometri

  Noktanın Analitik İncelemesi

  Doğrunun Analitik İncelemesi

  Çemberin Analitiği

  Trigonometri

  Karmaşık Sayılar

  Vektörler

  Konikler

  Uzayda Doğru Düzlem Denk

 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  TÜRKÇE


  Sözcükte Anlam

  Cümlede Anlam

  Cümle Yorumu

  Anlatım Teknikleri

  Paragraf Yapısı

  Paragraf Yorumu

  İsimler

  Zamirler

  Sıfatlar

  Zarflar

  Edat-Bağlaç-Ünlem

  Tamlamalar

  Eylem - Ekeylem

  Eylemsi (Fiilimsi)

  Sözcük Yapısı ve Ekler

  Cümlenin Öğeleri

  Eylem Çatısı

  Cümle Türleri

  Anlatım Bozuklukları

  Ses Bilgisi

  Yazım
  Noktalama

 7. nunu
  Yeni Üye
  afedersiniz bu bölümler say1 ve say2 için mi yoksa tüm öss konuları mı.

 8. sazan
  Yeni Üye
  tüm sayısal konuları sayısal1 ve sayısal 2 dir

 9. samyelii
  Yeni Üye
  sadece say 1 konularını tekrar yazabilirseniz çok sevinirim

+ Yorum Gönder