+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı
  Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı

  Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı


  Piaget ve Bilişsel Gelişim


  Piaget “Düşünme nasıl gerçekleşiyor ?” sorusuna yanıt ararken bütün çocukların aynı basamaklardan geçerek dünyayı keşfettiklerini, benzer hataları yaptıklarını ve sorunlara benzer çözümler bulduklarını belirmektedir.


  ÖRNEK: 3-4 yaşlarındaki çocuklar eşit miktarda su bulunan iki bardaktaki sudan birinin daha ince uzun bir bardağa aktarıldığında, ince uzun su bardağında daha çok su bulunduğunu belirtirler. 7 yaşındaki bir çocuk ise su miktarının değişmediğini belirtebilir.


  Piaget
  Piaget özellikle çocukların yaptıkları yanlışlarla ilgilenmiş ve bu yanlışların tesadüfi olmadığını dşünmüştür.


  Sistematik bir yapı içersinde çocukların yanlışlarının kaynaklarını araştırmıştır.
  Düşüncenin gelişimi ile birlikte dil gelişimi alanında da çalışmıştır.


  Piaget’in Bilişsel Gelişim İle İlgili Temel Kavramları
  Şema Özümleme
  Uyum sağlama
  Dengeleme Düzenleme


  Piaget ve Bilişsel Gelişim
  ŞEMA: Bireyin etrafında algıladığı bir obje, durum veya problemi temsil eden zihinsel yapı ve düşünme örüntüsüdür ve bilişsel bir süreçtir.
  Örnek: Bir topu alırken , alma şemanızı kullanırsınız. Topu birisine atarken ise bakma şemanızı ve atma şemanızı kullanırsınız.


  Şema kavramı:
  Piaget’e göre bütün bebekler yaşama, görme, tat alma, dokunma, işitme, yakalama gibi duyusal motor şemalarla başlar.


  Zihinsel şemaların büyük çoğunluğu çocukluk ve ergenlik yıllarında oluşturulmaktadır.


  Oluşturduğumu şemalar mantıklı düşünmemie ve sembolleri kullanmamıza olanak sağlar.


  Uyum Sağlama
  Özümleme: bireyin, yeni bir bilgiyi varolan şemalarını kullanarak algılaması
  ÖRNEK: çocuk oyuncağını eline alırken yakalama şemasını kullanması durumu özümlediğini göstermektedir.


  Düzenleme: Bireyin yeni bir bilgiyi var olan şemaları ile açıklayamadığı durumlarda yeni bilgilere dayanarak yeni bir şema oluşturması. Düzenlemeye bağlı olarak becerilerimiz gelişir ve düşünme yapısını yeniden organize ederiz


  ÖRNEK: Çocuk ilk defa kare şeklindeki bir objeyi eline almak için elininin pozisyonunu yuvarlak bir nesneyi yakaladığından daha farklı tutması gerekecektir.
  Bu durumla ilgili yeni bir şema oluşturduktan (düzenleme yaptıktan ) sonra tekrara benzer bir nesne ile karşılaştığında rahatlıkla bu nesneyi eline alabilecektir.


  Dengeleme
  Özümleme ve düzenleme arasında bir denge kurulması ve dış dünyaya uyum sağlama sürecidir.


  ÖRNEK: bebeğin eline aldığı her nesneyi ağzına götürdüğünü düşünecek olursak Piaget’e göre bebeğin objeleri ağzına götürerek özümlediğini söyleyebiliriz. Her bir nesneyi ağzına götürdüğünde bebek “bu nesne ağza götürülebilri” ya da “bu nesne ağza götürülemez” diye şemalar oluşturmaktadır. Böylelikle de bir süre sonra gerçek dünyaya daha uyumlu hale gelir.


  Piaget ve Bilişsel Gelişim Evreleri
  Piaget mantıklı düşünmenin dört basamağı içerdiğini belirtmektedir.
  Duyusal-motor evre (0-2 Yaş)
  İşlem öncesi dönem (2-7 yaş)
  Somut işlemler dönemi (7-11/12 yaş)
  Soyut işlemler dönemi (11/12 yaş ve üzeri)


  Duyusal-motor evre (0-2 Yaş)


  Bebek duyuları ve motor becerileri ile içinde bulunduğu dünyayı anlamaya çalışır.
  Basit sembolleri kullanmaya başlarlar.
  Çocuğun içinde bulunduğu dünya ile iligli bilgileri oldukça sınırlıdırancak motor hareketleri ile etrafı hakkında bilgi edinir.
  Yaklaşık 7 aylık olduklarında nesnenin kalıcığını kazırlar. Bu kazanım özellikle hafıa (bellek) gelişimini gösterdiği için oldukça önemlidir.  İşlem öncesi dönem (2-6 yaş)
  Çocuklar 2 yaşlarına geldiklerinde düşünmek ve iletişim kurmak için sembolleri kullanmaya başlarlar.
  Dil becerileri gelişir.
  Olayları benmerkzci bir bakış açısıyla değerlendirirler.
  Objeleri sınıflandırabilir.
  Sembolik oyunlar çocuğun günlük yaşamında önemli bir yer kaplar

  İşlem öncesi dönem (2-6 yaş)
  Çocuk bu dönemde büyüsel ve doğaüstü düşüncelere sahiptir (Noel baba’nın gerçek olduğuna inanma). Bı düşünce biçimi özellikle doğa üstü varlıklara inanan ebeveylerin çocuklarında daha fazla görülmektedir.
  Çocuk birbirleriyle her zaman ilişkili olmayan durumlar arasında bağ kurmaya çalışır. Örnek: annesi hastanede doğum yapan bir çocuk annesi eve bebekle geldiği için annesinin hastaneye her gidişinde eve bir bebekle döneceğini bekleyebilir.

  İşlem öncesi dönem (2-6 yaş)
  Animizm: Çocuk cansız nesnelere de canlılara özgü nitelikler yükler.
  Örnek: deniz kıyısından çakıltaşı toplayan bir çocuk sadece bir taş almak yerine birden fazla taş toplayabilir. Bunun nedeni sorulduğunda çocuk “canları sıkılmasın” diye cevap verebilir.

  Somut işlemler dönemi
  Benmerkezcilikten uzaklaşır.
  Nesneleri birden çok boyuta göre (renk, şekil gibi) gruplandırabilir.
  Nesnenin korunumunu kazanırlar.Çocuklar işlem öncesi dönemde bu beceriye sahip değilken somut işlemler döneminde sayı, madde,uzunluk, alan, ağırlık ve hacim korunumunu kazanırlar.

  Soyut işlemler dönemi
  Hipotezler kurabilir
  Düşüncelerini organize edebilir.  Piaget’in kuramının eğitime yansımalar
  Çocuk aktif olmalıdır
  İçsel motivasyon çok önemlidir
  Eğitimin en önemli amacı yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme becerisinin kazandırılmasıdır.  Piaget’e eleştiriler
  Dönem arasındaki yaş geçişleri değişkenlik göstermektedir.
  Gelişim için dengeleme gerekli değildir
  Biyolojiye çok fazla vurgu yapmışır
  Uyguladığı klinik yöntemler tartışmalıdır 2. Acil

  Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder