+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Desimal Dosya Anahtarı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  --->: Desimal Dosya Anahtarı

  600. BASIM,YAYIN VE KİTAP İŞLERİ
  600. Genel.
  610. ÇEŞİTLİ NEŞRİYAT.
  610. Genel.(küpürler genel numaralı dosyada bulundurulur.)
  611. Ders kitapları ile ilgili yazışmalar.
  611.1. bakanlıkça bastırılan ders kitapları.
  611.2. Serbest basıma bırakılan ders kitapları.
  611.3. Yardımcı ve müracaat kitapları.
  611.4. Basma ders vasıtaları hakkında yazışmalar.
  611.5. Okul ders kitaplarının yayım evlerinde satılması için müesseseler
  veya şahıslarla yapılan haberleşme
  611.6. Okul yardımcı ve müracaat kitaplarıyla basma ders vasıtalarının
  yayım evlerinde satılması için müesseseler veya şahıslarla yapılan
  yazışmalar.
  612. Klasik eserler yayımı ile ilgili işler.
  613. Bilim eserleri yayımı ile ilgili işler.(ders kitapları ve klasikler dışında kalan
  telif,tercüme ve sadeleştirme eserler.)
  613.1. Bakanlıkça bastırılan bilim eserleri.
  613.2. Bilim eserleri konusunda hariçten vaki müracaatlar
  614. Bakanlıkça yayınlanan periyodik eserler ve dergiler.
  614.1. Türk ansiklopedisi.
  614.2. İslam ansiklopedisi.
  614.3. Sanat ansiklopedisi.
  614.4.
  614.5.
  614.6.
  614.7.
  614.8.
  614.9. Dergiler.(dergi adlarına göre alfabetik tasnif)
  615. Programların,tamimlerin,yönetmeliklerin,broşürleri n,kanunların baskı ve
  dağıtımı ve sipariş işleri.
  615. Genel.
  615.1. Programların baskı ve dağıtım işleri.
  615.2. Genelgelerin baskı ve dağıtım işleri.
  615.3. Yönetmeliklerin baskı ve dağıtım işleri.
  615.4 Broşürlerin baskı ve dağıtım işleri.
  615.5. Kanunların baskı ve dağıtım işleri.
  615.6 Resmi gazete istenmesi ve dağıtımı.
  616. Okul kitapları dışında,halk eğitimine yarıyan neşriyat.
  617.
  618.
  619. Basılı evrak işleri.
  619.1. Bakanlık Daire ve müesseselerinin basılı evrak işleri.
  619.2. Bakanlık dışı basılı evrak işleri.
  620. BAKANLIKÇA BASTIRILAN MUHTELİF KİTAPLARDAN PARASIZ DAĞITIMA
  AYRILAN VEYA HİBE EDİLEN KİTAPLAR VE BU HUSUSTAKİ TALEPLER.
  630. TÜRK KÜLTÜRÜNÜN YAYILMASI MAKSADIYLA SATIN ALINAN YAYINLARDAN
  MUHTELİF YABANCI MEMLEKETLERE YOLLANACAKLAR İÇİN YAPILAN
  İŞLEMLER.
  640. OKUL KİTABI BASAN MÜESSESE VEYA BAYİLERLE YAPILAN YAZIŞMA VE
  İŞLEMLER.
  650. ZARARLI NEŞRİYAT İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR.
  660. KURUM VE MÜESSESELERLE ŞAHISLAR TARAFINDAN OKUL KİTABI DIŞINDA
  BASTIRILARAK YAYIMINA YARDIM MAKSADIYLA SATIN ALINAN ESERLERİN
  DAĞITIMI,TAVSİYESİ YAYIN EVLERİNDE VE OKUL KOOPERATİFİNDE SATIŞ
  İŞLERİ.
  660.1. Bu maddeye göre satın alınan eserlerin dağıtımı.
  660.2. Kitap,dergi ve basma ders malzemesinin tavsiyesi ve yayın evleriyle
  okul kooperatiflerinde satılması işleri.
  670. KÜTÜPHANECİLİK İŞLERİ.(MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İLE OKUL VE MÜESSESELERDEKİ KÜTÜPHANELER.)
  --->: Desimal Dosya Anahtarı frmacil sayfa 2iki --->: Desimal Dosya Anahtarı

 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  671. Tasnif,tertip ve tanzim faaliyetleri.
  672. Kütüphane katalogları vs. kataloglar.
  673. Kitapların korunması (Kitap patolojisi) cilt işleri,eski eserlerin ciltlenmesi ve
  restorasyonu.
  674. Kütüphaneler arası mübadele.
  674.1. Memleket içi mübadeleler.
  674.2. Memleket dışı mübadeleler.
  675. Kitap ödünç verme.
  675.1. Yazma kitapların ödünç verilmesi.
  675.2. Basma kitapların ödünç verilmesi.
  675.3. Vesika mahiyetindeki eserlerin ödünç verilmesi.
  676. Kopya işleri.
  676.0 Genel.
  676.1. Mikrofilm işleri.
  676.2. Fotokopi işleri.
  676.3. El ile çoğaltma.
  676.4. Mikrofilm ve fotokopi atölyesi ve teknik faaliyetleri.
  677. Yurt dışına çıkarılmasında sakınca görülen eserler hakkında yazışmalar.
  700. BİNALAR,ARSA VE ARAZİ İŞLERİ
  NOT: Projeler,etütler anasınıf bölüm veya kısımların genellerinde,adlarıyla dosyalanır.
  700. Genel.
  701. Uzun vadeli veya yıllık inşaat programları.
  702. Bina,arsa ve arazi tahsis işleri üzerine yazışmalar.
  703. Lojmanlar,öğretmen evleri hakkında yazışmalar.
  710. BİNA ARSA VE ARAZİ İŞLERİ VE ONARIMI.
  710. Genel.
  711. Merkez teşkilatı binaları.
  711.0. Genel.
  711.1. İstimlak işleri.
  711.2. Onarım işleri.
  712. Üniversiteler binaları.
  712.0. Genel.
  712.1. İstimlak işleri.
  712.2. Onarım işleri.
  713. Yüksek dereceli okullar binaları
  713.0. Genel.
  713.1. İstimlak işleri.
  713.2. Onarım işleri.
  714. Orta dereceli okullar binaları.
  714.0. Genel.
  714.1. İstimlak işleri.
  714.2. Onarım işleri.
  715. İlkokul binaları.
  715.0. Genel.
  715.1. İstimlak işleri.
  715.2. Onarım işleri.
  716. Mesleki ve teknik okullar binaları.
  716.0. Genel.
  716.1. İstimlak işleri.
  716.2. Onarım işleri.
  717. Özel eğitim binaları.
  717.0. Genel.
  717.1. İstimlak işleri.
  717.2. Onarım işleri.
  718. Yaygın eğitim binaları.
  718.0. Genel.
  718.1. İstimlak işleri.
  718.2. Onarım işleri.
  730. BAKANLIĞA BAĞLI DİĞER MÜESSESELER BİNALARI (MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ YAYINEVLERİ RASATHANE,PREVANTORYUM-SANATORYUM,PANSİYON GİBİ
  BİNALAR.)
  730.0. Genel.
  731. İstimlak işleri.
  732. Onarım işleri.
  NOT: Daireler,müessese adlarına göre,dosyalar açmalıdır.
 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  800. DONATIM VE AYNİYAT

  800. Genel.
  810. MERKEZ TEŞKİLATI DAİRELERİ DONATIM VE AYNİYAT İŞLERİ.
  810. Genel.
  811. İncelemeler,teklif mektupları.
  812. Sipariş ve satın alma muameleleri.
  813. Ayniyat işleri.
  820. Ders aletleri donatım ve ayniyat işleri.
  820. Genel.
  821. İncelemeler,teklif mektupları.
  822. Sipariş ve satın alma muameleleri.
  823. Ayniyat işleri.
  825. Tanıtma programları.
  830. Atölye malzemesi.
  830. Genel.
  831. İncelemeler,teklif mektupları.
  832. Sipariş ve satın alma muameleleri.
  833. R.C.D. (Arsidi) ile ilişkiler.
  840. BAĞLI KURULUŞLARIN DONATIM VE AYNİYATI.
  840. Genel.
  841. İncelemeler,teklif mektupları.
  842. Sipariş ve satın alma muameleleri.
  843. Ayniyat işleri.
  850. OKULLAR AYNİYAT İŞLERİ.
  850. Genel.
  851. Okul öncesi ayniyatı.
  852. İlkokullar ayniyatı.
  853. Lise ve ortaokullar ayniyatı.
  854. Mesleki ve teknik okullar ayniyatı
  855. Öğretmen yetiştiren okullar ayniyatı.
  856. Özel eğitim müesseseleri ayniyatı.
  857. Yaygın eğitim müesseseleri ayniyatı.
  858. Yüksek dereceli okullar ayniyatı.
  859. Üniversitelere bağlı okullar ayniyatı.
  860. OKULLAR DIŞINDA KALAN MÜESSESELER AYNİYAT İŞLERİ.
  860. Genel.
  861. Milli Eğitim idareleri ayniyatı.
  862.
  863. Kütüphaneler ayniyatı.
  864.
  865.
  866.
  870. iDARE İŞLERİ.(FİLM,DERS ALETİ,MALZEME.)
+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12