+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Efsane nedir efsane hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Efsane nedir efsane hakkında bilgi


  Efsane Hakkında


  Halk edebiyatı ürünlerinden biri olan efsaneler, geçmişle günümüz arasında kültürel aktarımı sağlayan, insanın ve onun oluşturduğu kültürel yapının anlaşılmasına katkıda bulanan alanlardan biridir. Gerçek ve hayali varlıklara, yer ve olaylara olağanüstü özellikler atfederek oluşturulan, anlatılanların gerçek olduğuna ilişkin inançla birlikte kişinin bireysel - toplumsal yaşamını yönlendiren söyleyeni belli edebiyat türlerinden biridir.

  Konularına göre şöyle sınıflandırılırlar:

  Tarihi yer, kişi ve olaylarla ilgili efsaneler
  Olağanüstü varlıklarla ilgili efsaneler
  Hayvanlarla ilgili efsaneler
  Dinsel konularla ilgili efsaneler
  Bitki ve ağaçlarla ilgili efsaneler
  Doğal çevre ve olaylarla ilgili efsaneler
  Balıkesir Efsanesi


  Yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öykülere efsane denir . Efsanede anlatılan olaylar bazen hayali olabilir . Ama efsaneler çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu öykülerin çoğu kahramanca işler yapmış kişilerle ilgilidir . Eski Yunanlı şair Homeros İlyada ve Odysseia adlı destanlarında krallara ve kahramanlara ilişkin efsanelerden yararlanmıştır . Kral Arthur ve şövalyeleriyle ilgili birçok öykünün kaynağı efsanelerdir . Gerçek bir kişinin yaşamına dayanan Köroğlu adlı halk öyküsü de çeşitli efsanelerle karışmıştır . Efsaneler bir bölge ya da halkın kültüründe önemli yer tutar. Mitolojiyle de yakından ilişkilidir.

 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Efsane Ne ile ilgili genel bilgiler, Efsane Nedir

  Halk edebiyatı ürünlerinden biri olan efsaneler, geçmişle günümüz arasında kültürel aktarımı sağlayan, insanın ve onun oluşturduğu kültürel yapının anlaşılmasına katkıda bulanan alanlardan biridir. Gerçek ve hayali varlıklara, yer ve olaylara olağanüstü özellikler atfederek oluşturulan, anlatılanların gerçek olduğuna ilişkin inançla birlikte kişinin bireysel – toplumsal yaşamını yönlendiren söyleyeni belli edebiyat türlerinden biridir.
  Konularına göre şöyle sınıflandırılırlar:
  Tarihi yer, kişi ve olaylarla ilgili efsaneler
  Olağanüstü varlıklarla ilgili efsaneler
  Hayvanlarla ilgili efsaneler
  Dinsel konularla ilgili efsaneler
  Bitki ve ağaçlarla ilgili efsaneler
  Doğal çevre ve olaylarla ilgili efsaneler
  Örnek Bir Efsane
  Balıkesir Efsanesi
  Tarihçilere göre Balıkesir adı, Bizans imparatoru Hadrianus’un av partilerinde kullanmak için yaptırdığı Paleo Kastro (Eski Hisar) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Tarihî bir gerçekliği de bulunan bu ad, daha sonra halk etimolojisi sayesinde değişik rivayet ve yorumlara da konu teşkil etmiştir. Biz bu rivayetlerden birkaçını kısaca anlatmak istiyoruz.
  Balıkesir adı daha çok bal, balık, kesir ve hisar kelimeleri üzerinde yapılan oynamalarla izah edilmektedir. Bir rivayete göre Balıkesir’in adı eskiden Balık Hisar şeklindeymiş. Buradaki balık sözü Eski Türkçe’de şehir, kale veya saray anlamı taşımaktaymış. Kale Şehri anlamını veren bu rivayete göre bu ad, XI. yüzyıldan sonra kullanılmaz olmuştur. Gerçekten de Orta Asya’da Beşbalık gibi bazı Uygur devrine ait yer isimlerinde balık kelimesinin şehir anlamında kullanıldığı dikkati çekmektedir.
  Diğer bir rivayete göre ise Balıkesir adı, balı kesir, yani balı çok, bol anlamındaki söz grubundan gelmektedir. Buna göre Balıkesir’in balının bol ve lezzetli oluşu bu adı almasına sebep olmuştur.
  Başka bir rivayet ise Balıkesir’in ilk kurulduğu yıllarda buraya gelen bir yabancının iyi muamele görmemesi üzerine balı keser, yani hatır, gönül tanımaz adını verdiği şeklindedir. Buna göre bal, Arapça’da hatır, gönül anlamını taşımaktadır.
  Bunların dışında bölgede bir süre hakim olan İran hükümdarı Balı Kisra veya civardaki Yılanlı Dağ’ın eski adı olan Balcea ya da Pelecas’ın Balıkesir adının ilk şekli olduğu ileri sürülmektedir. Fakat bunlar uzak ihtimaller olarak değerlendirilmektedir.
  Bütün bu rivayetler içinde en mantıklı olan, buraya yerleşen Türk oymaklarının Orta Asya hatıralarını canlı tutmak için koymuş olabilecekleri Balık Hisar adıdır.
  İlimizin Balıkesir dışında tarihte daha çok anılan bir adı daha vardır. Bu ad yörede bir süre hakim olan Karesioğulları Beyliği’nin kurucusu Karasi Bey’den kaynaklanan Karesi adıdır. İlimiz gerek beylik, gerekse Osmanlı sancaklığı döneminde daha çok bu adla anılmıştır. Bir rivayete göre de Karesi beyinin oturduğu kaleye Beylik Hisar adı verildiği için bu ad değişerek bugünkü Balıkesir şeklini almış olduğu söylenir.

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Halk edebiyatı ürünlerinden biri olan efsaneler,geçmişle günümüz arasında kültürel aktarımı sağlayan,insanın ve onun oluşturduğu kültürel yapının anlaşılmasına katkıda bulanan alanlardan biridir.

  Gerçek ve hayali varlıklara, yer ve olaylara olağanüstü özellikler atfederek oluşturulan,anlatılanların gerçek olduğuna ilişkin inançla birlikte kişinin bireysel - toplumsal yaşamını yönlendiren söyleyeni belli edebiyat türlerinden biridir.Konularına göre şöyle sınıflandırılır;

  1)Tarihi yer, kişi ve olaylarla ilgili efsaneler

  2)Olağanüstü varlıklarla ilgili efsaneler

  3)Hayvanlarla ilgili efsaneler

  4)Dinsel konularla ilgili efsaneler

  5)Bitki ve ağaçlarla ilgili efsaneler

  6)Doğal çevre ve olaylarla ilgili efsaneler
+ Yorum Gönder


efsaneler hakkında bilgi,  efsane hakkında bilgi,  efsaneler hakkında kısa bilgiler,  efsane ile ilgili bilgi,  efsaneler ile ilgili bilgiler,  efsaneler hakkında kısa bilgi