+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Eğitimin önemi ile ilgili yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Eğitimin önemi ile ilgili yazı
  Eğitimin önemi ile ilgili yazı
  Devletin, toplumun ve bireylerin mutluğu için eğitim en iyi çözüm yoludur. İnsanlığın var olduğu günden beri, eğitim insanları meşgul eden en önemli sorun olmuştur. OlmaYA DA DEVAM EDECEKTİR.
  ANNELER, BABALAR ÇOCUKLARINA BÜYÜK MALLAR,
  PARALAR YERİNE ERDEMLİ İNSANLAR OLARAK YETİŞTERSELER DAHA İYİ SONUÇ ALIRLAR.
  BİR ÇOK AİLE BU MALLARINI VE PARALARINI İYİ YETİŞMEMİŞ EVLATLARINA BIRAKTIKLARINDA O MALLARIN VE PARALARIN BİR ZAMAN SONRA BAŞKA ELLERE GEÇTİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR.

  Onun için atalarımız: ’OĞLUN DELİ NEYLERSİN MALI, OĞLUN AKILLI NEYLERSİN MALI’ DEMİŞLERDİR. şEYH SADİ: ’
  BİR KARIŞIKLIK OLDU, AILSIZ VEZİR ÇOCUKLARI, REZİL OLDU, AKILLI FAKİR ÇOCUKLARI VEZİR OLDU.’DER. Devleti yönetenler de büyük savaşlar yaparak GANIMET peşinde koşacaklarına HALKINI EĞİTMİŞ OLSALARDI, DAHA MUTLU BİR DÜNYA OLURDU. Eğitimsizlik yüzünden bir çok aileler ve devletler iç kavğalarla yok olup gitmişlerdir.

  EFLATUN: ’Halkın yaşaması ve mutlu olması isteniyorsa, EĞİTİM ÖN PLANA ALINMALIDIR. Eğitim işleri, yurttaşların EN İYİSİNE VERİLMELİDİR. KENDİSİ ERDEMLİ OLMAYAN KİŞİNİN; BİR BAŞKASINI ERDEMLİ YAPMASI DÜŞÜNELEMEZ.Eğitimin amacı her şeyden önce ERDDEM SEVGİSİNİ GENÇ KUŞAKLARA AŞILANMALIDIR.

  HALKA BÜYÜK SAYGISI, KANUN SAYGISI YARATILMALIDIR..’

  Bu saygıyı kazanmak küçük yaştan başlar, eğitim ve öğretimin yaşı yoktur.Her çocuk ana kucağından itibareneğitim ve öğretim görür. Öncelik ve özellikle çocuğun ruhunu eğitmelidir.ONLARA İYİ ÖRNEKLER GÖSTERİLMELİDİR. İYİYE-DOĞRUYA-GÜZELE ÖZENDİRİLMELİDİR. Bu da iyi seçilmiş MÜZİK-MASAL-HİKAYE-ROMAN-FLİM gibi araçlarla sağlanmalıdır. İnsanın ruh ve zihin sağlığı çok önemlidir.MEVLANA: ’Sen bir kemik ve et yığınından ibaretsin. Esas olan ruhtur.İnsana hareket emrini verenve yönlendiren ruh yapısıdır. Ruh sağlığı yerinde olmayan insandan fayda gelmez.Çocuklar, okudukları bu eserler, dinledikleri müzikler, karşısında DÜRÜST, CESUR, İYİ, CÖMERT olmanın önemini kavramalıdırlar.


  Öncelikle ANNELER, BABALAR, BÜYÜKLER DEVLETİ YÖNETENLER ÇOCUKLARA İYİ ÖRNEKLER GÖSTERMELİDİRLER. Çocuklar ÇİRKİNLİKLERLE- KÖTÜLÜKLERLE-PİSLİKLERLE karşılaşmamalıdırlar.Karşılaştıkları zaman da yadırgamalı ve ondan uzaklaşmalıdırlar.

  Çocukların ruh eğitimi sanatla aşılmalı, akıl ve mantık yolu ile süzgeçten geçirilmelidir.

  Yazarlar, çizerler kısaca MEDYA YÖNETİCİLERİ bu konulara titizlikle eğilmelidirler.

  Yapılan bütün işlerineğitim ve öğretime yararlı olup olmadığına bakılmalıdır. Sırf para kazanmak için yapılan yayınlar, fayda yerine zarar vermektedir.Bu konulara dikkat etmek gerekir. Toplumun her yerde ve her zaman MORALA ihtiyacı vardır.

  Askerlikte bir söz vardır: ’SAVAŞI, TOP-TÜFEK DEĞİL, MORAL KAZANIR.’
  HALKI EĞİTMEKLE GÖREVLİ KİŞİLERİN DE, MORAL AŞILAYAN DAVRANIŞLARDA BULUNMALARI GEREKİR. 2. Ziyaretçi

  Bir ülkenin ilerlemesi ve kalkınması eğitim alanındaki başarısına bağlıdır. Toplum yaşamı hızla değişmekte bilim ve teknoloji sürekli gelişmektedir. Bu nedenle insanların eğitimi daha da önem kazanmaktadır.

  Okul; bize yaşamımızda gerekli olan bilgi beceri iyi alışkanlık ve davranışları kazandırır. Ailemize ve topluma yararlı bireyler olmamızı sağlar. Kendi ulusumuzla birlikte diğer ulusları da sevmeyi öğretir.

  Okul bizim iyi yurttaş olmamızı sağlar. Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamayı onlara saygı duymayı öğretir. İyiyi kötüden doğruyu yanlıştan yararlıyı zararlıdan ayırt edebilme bilinci kazandırır. Karar verebilme ve sorunları çözebilme becerilerimizi geliştirir.

  Okullar yalnızca bilgi aktaran öğretim kurumları değildir. Bulundukları çevrenin bilgi ve kültür merkezleridir. Çevrede yaşayanlar okulların etkinliklerine katılabilirler. Okullardaki kitaplık spor salonu laboratuar işlik ve atölyelerden yararlanabilirler. Bu yolla okullar; çağdaş lâik ve yenilikçi insan yetiştirmiş olurlar.

  Okul yaşamı yeni arkadaşlıkların kurulmasına olanak sağlar. Aynı dersliği bazen de aynı sırayı paylaşan öğrencilerin arkadaşlıkları uzun yıllar sürer. Öğrenciler bu arkadaşlık döneminde sevinç ve üzüntülerini paylaşırlar. Başka insanlara karşı da nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler.
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Bir milleti düştüğü herhangi bir felâketten kurtarmakla bir milleti doğru yola yöneltmekte devlet adamlarının haiz olduğu büyük ehemmiyet inkâr edilemez. Hattâ diyebiliriz ki bugünü görmek milleti idare edenlerin iffet ve namusu vatanperveranE millî gayreti ve bilhassa kişisel menfaatlerinden uzaklaşmaları sayesinde mümkün olmuştur. Fakat bugün eriştiğimiz nokta hakikî kurtuluş noktası değildir. Bu fikrimi izah edeyim : Bir milletin felâkete uğraması demek o milletin hasta hastalıklı olması demektir. Bu sebeple kurtuluş toplumdaki hastalığı tespit ve tedavi etmekle elde edilir. Hastalığın tedavisi ilmî ve fennî bir tarzda olursa iyileşir; yoksa tersine hastalık devam edip gider ve tedavisi imkânsız bir hale gelir. Bîr toplumun hastalığı ne olabilir? Milleti mîllet yapan ilerletip yükselten kuvvetler vardır: Fikir kuvvetleri ve sosyal kuvvetler Fikirler mânâsız mantıksız boş sözlerle dolu olursa o fikirler hastalıklıdır. Aynı şekilde sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak faydasız ve zararlı bir takım inançlar ve geleneklerle dolu olursa felce uğrar. Evvelâ işe fikrî ve sosyal kuvvetlerin kaynaklarını arıtmadan başlamak lâzımdır. Memleketi milleti kurtarmak isteyenler için vatanseverlik temiz yüreklilik fedakârlık gerekli olan özelliklerdendir. Fakat bir toplumdaki hastalığı görmek onu tedavi etmek toplumu asrın gereklerine göre ilerletebilmek için bu özelliklerin yanında ilim ve fen lâzımdır. İlim ve fenle İlgili teşebbüslerin faaliyet merkezi ise mekteptir. Bu sebeple mektep lâzımdır. Mektep adını hep beraber hürmetle saygıyla analım! Mektep genç beyinlere insanlığa hürmeti millet ve memlekete sevgiyi şerefi bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeyi düştüğü zaman onu kurtarmak için izlenmesi uygun olan en doğru yolu belletir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer çalışkan bilgin olmaları lâzımdır. Bunu temin eden mekteptir. Ancak bu şekilde her türlü teşebbüslerin mantıkî neticelere erişmesi mümkün olur.
  1922 (Atatürk'ün M.A.D. S. 8-9)
  Milletimizin siyasal toplumsal hayatında milletimizin fikrî eğitiminde rehberimiz ilim ve fen olacaktır. Mektep sayesinde mektebin vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti Türk sanatı Türk ekonomisi Türk şiir ve edebiyatı bütün güzelliğiyle gelişir.
  1922 (Atatürk'ün S.D.H. s. 43)
 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Okul, okumak, eğitim ve okulun önemini anlatan kompozisyon

  Her yıl eylül ayında sevinçli, enerjik çocuklar ve gençler, ellerinde kitaplar, kalplerinde yeni yılın heyecanı ile okul yollarını doldurur. Yeni eğitim yılının başlamasıyla hayatı tanıdıkları, gelişip, şekillendikleri yuvaya geri dönmüşlerdir.

  Okul ailemizden aldığımız temel hayat bilgilerinden sonra, okuma, yazma ve yaşadığımız dünya ile ilgili bilgileri almaya gittiğimiz, arkadaşlar edinip, sosyalleştiğimiz, hayata karıştığımız yerdir. Öğretmenler ve kitaplarla orada tanışırız. Çevremizde akan hayatın işleyişini, dönen yerküreyi, tarihimizi, dünyadaki binlerce neden ve nasılın cevabını ve daha nice gerçeği okulda öğreniriz. Üstelik bu deneyimi arkadaşlarımızla paylaşırız. Hep birlikte öğrenmenin, tartışmanın, incelemenin keyfini yaşarız.

  Okul daha çocuk yaşta hayatımıza girer ve okul hayatı gençlik yıllarının da büyük bir bölümünü kaplar. Hayatın en değerli bunca yılını kaplayan bu dönem, bizi geleceğe hazırlayan en önemli fırsattır. Okul sıralarında öğrenilen her bilginin gerekliliği ancak bunları gerçek hayatla ilişkilendirdiğimiz müddetçe geçerlidir. Sade bilgi kullanılmadıktan sonra bir anlam ifade etmez. Bu sebepten bilgiyi kullanma yeteneği geliştirmek önemlidir. İşte bu noktada eğitimin önemi ortaya çıkar.

  Okumak sadece sınavlarla geçen bir dönem olarak algılanmamalıdır. Hayata olan bakış açımızın da değişip geliştiği sürece, okullar amacına ulaşmış olacaktır. Böyle yetişen nesiller gerçek başarıya ulaşabilirler.


 5. Ziyaretçi
  Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim hepinizin yazısından biraz yazdım gerçekten çok teşekkür ederim.

+ Yorum Gönder


eğitimin önemi ile ilgili kompozisyon,  eğitimin önemi ile ilgili yazı,  eğitim ile ilgili yazılar,  eğitimin önemi ile ilgili yazılar,  eğitimin önemi hakkında kompozisyon,  eğitimle ilgili yazılar