+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Öğretmen öğrenci ilişkisi Hakkında Kısa Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Öğretmen öğrenci ilişkisi Hakkında Kısa Bilgi
  Öğretmen öğrenci ilişkisi Hakkında Kısa Bilgi


  Öğretme evrensel bir uğraştır. Herkes birbirine bir şeyler öğretir. Öğretme-Öğrenme sürecinin etkili olabilmesi için öğreten ve öğrenen arasında çok özel bir ilişkinin ku-rulması gerekir. Öğretmenin söz konusu bağlantıları sağlayabilmesine yarayacak ile-tişim becerilerine sahip olması gerekmektedir.
  Amaç, öğrencilerin büyümesi ve gelişmesidir, fakat birçok öğretmen tarafından kulla-nılan ve okul idaresi tarafından salık verilen öğretme yöntemleri öğrencilerin bağımlı, gelişmemiş ve çocuksu kalmalarını sağlamaktan ileri gitmemektedir. Bunların değişti-rilmesi ve yenilenmesi adına öğretmen ve idarenin kendisini her zaman yeniliklere açık hale getirmesi hem öğretmen hem idare hem de öğrencilerin geleceği açısından verimli olacaktır. 2. Esma
  Devamlı Üye

  Öncelikle öğretmen ve öğrenci ilişkisi iyi olmalı ki öğrenci hem o derste iyi olacak hemde öğretmenin anlatma istediği daha fazla olacaktır. Bu yüzden Öğretmen ve öğrenci ilişkisi önemli konular içerisinde yer alır.
+ Yorum Gönder


öğretmen öğrenci ilişkisi hakkında bilgi,  öğrenci öğretmen ilişkisi kısaca,  öğretmen öğrenci ilişkileri ile ilgili deneme yazıları,  öğretmen öğrenci ilişkileri hakında kısa bilgi,  öğretmen ve öğrençi arasındaki ilişki kısaca