+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Ünlü Düşmesi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ünlü Düşmesi Nedir
  Ünlü Düşmesi Nedir

  Ünlü Düşmesi

  Ünlü düşmesi, Türkçe’de görülen bir ses olayıdır. Türkçede birkaç çeşit ünlü düşmesi vardır.


  Ünlü Düşmesi Nedir
  İkinci hecesinde dar ünlü bulunan iki heceli kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler genellikle düşer: ağız / ağzı, alın / alnı, bağır / bağra, bağrım, beniz / benzi, beyin / beynimiz, boyun / boynu, böğür / böğrüm, burun / burnu, geniz / genzi, göğüs / göğsün, gönül / gönlünüz, karın / karnı, oğul / oğlu; çevir- / çevril-, devir- / devril-.

  Bu ses olayı, kelimenin hece sayısının düşmesine neden olmaktadır. Bu ses olayına aynı zamanda “hece düşmesi” de denilmektedir. Genellikle organ isimlerinde gerçekleşmektedir.

  Ünlü Düşmesine Örnek :
  ağız / ağzı
  alın / alnı
  bağır / bağra, bağrım
  beniz / benzi
  beyin / beynimiz
  boyun / boynu
  böğür / böğrüm
  burun / burnu
  geniz / genzi
  göğüs / göğsün
  gönül / gönlünüz
  karın / karnı
  oğul / oğlu
  çevir- / çevril-
  devir- / devril- 2. Asel
  Bayan Üye

  Ünlü Düşmesi nedir


  İki heceli olup birinci hecesinde geniş (a, e, o, ö), ikinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunduran bazı Türkçe ve yabancı kelimelere ünlü ile başlayan veya tek ünlüden oluşan bir ek getirildiğinde kelimenin vurgusuz hâle gelen ikinci hecesindeki dar ünlünün düşmesine hece düşmesi denir. Buna orta hece düşmesi de denir:

  Örnekler:
  ağız→ağzı, burun→burnu, koyun(bağır, döş)→koynuna, alın→alnı, oğul→oğlu, gönül→gönlüm, beniz,→benzi,
  ömür→ömrüm, cürüm→cürmü, hüküm→hükmü, fikir→fikri
  ileri-le-mek→ilerlemek, koku-la-mak→koklamak,
  kavuş-ak→kavşak, uyu→uyku, devir-→devril-

  Bazı durumlarda geniş ünlüler de düşebilir:
  nerede→nerde, burada→burda, şurada→şurda

  Bazı Arapça kelimelere (isim) yardımcı fiil getirildiğinde de hece düşmesi görülür:
  kayıp→kaybolmak, emir→emretmek, keşif→keşfetmek, sabır→sabretmek

  Gönülden gönüle, ağıza, buruna, babadan oğula örneklerindeki gibi ekte geniş ünlü varsa hece düşmesi olmayabilir.

  Oyunu, koyunu vb. hece düşmesi olmayan kelimelerdir.

  Özel isimlerde hâliyle hece düşmesi olmaz:
  Gönül’e, Ömür’ü


  Kurallar ve Örnekler

  →İkinci hecesinde dar ünlü ( ı,i,u,ü ) buluna kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıkları zaman ( vurgusu düşen orta hece ) ünlüsü düşer:

  Örnekler:
  Alın-ı→alnı, karın-ı→karnı, oğul-u →oğlu, boyun-u→boynu, akıl-ı→aklı, fikir-i→cisim-i→ cismi, gönül-ü→ gönlü, zülüf-ün→ zülfün ; ayır-ıl→ ayrıl-, çevir-e→ çevre, devir-il-→ devril-, sıyır-ıl-→sıyrıl-, kıvır-ım→ kıvrım, ayır- ıntı→ayrıntı, devir-e→ devre, yalın-ız→yalnız, yanıl-ış→ yanlış…

  →Et-,ol- yardımcı fiilleriyle birleşen birleşik kelimelerde de ünlü düşmesi olabilir:

  Örnekler:
  Sabır-et→sabret, şükür-et→şükret, kayıp-ol→kaybol, emir-et→emret, kahır-ol→kahrol-, hapis-et→hapset-..


  → -la / le ,-ar /-er…gibi bazı ekleri alan kimi kelimelerde de ünlü düşmesi olabilir:

  Örnekler:
  Yumurta-la→yumurtla-, sızı-la→sızla-, ileri-le→ilerle-, sızı-la→sızla-, koku-la →kokla-, uyku-la→uyukla-; oyun-a→ oyna; uyu-ku→uyku; sarı-ar-→sarar-…

  →Bazı birleşik kelimelerde yan yana gelen iki ünlüden biri düşer:

  Örnekler:
  Cuma-ertesi→cumartesi, Pazar-ertesi → pazartesi, sütlü-aş→sütlaç, güllü-aş → güllaç, kahve-altı→kahvaltı, ne-için → niçin, ne-asıl→nasıl, kayın-ana → kaynana…

  →Kimi şiirlerdeyse ölçüye uydurmak için bazı sesler düşürülür ve yerine ’ işareti konur:

  Örnekler:
  Karac’oğlan, n’eylersin…

  →Bazı durumlardaysa iki ünlü yan yana gelmediği halde ünlünün düştüğü görülür.Buna “ünlü aşınması” denir:

  Örnekler:
  Nere-de→nerde, ora-dan→ ordan, bura-da→burda, içeri-de→içerde…


  Ek Fiil Düşmesi ve İle’nin Ekleşmesi

  İsimlere gelerek onların yüklem olmasını sağlayan, basit zamanlı fiilleri ise birleşik zamanlı yapan i- fiili genellikle düşer:

  Örnekler:
  Gelmiş - i - di → gelmişti, sevimli – idi → sevimliydi(i/y)

  →Bağlaç olan ile ise ünsüzle biten kelimelere başındaki i’yi düşürerek; ünlüyle bitenlereyse i’sini y’ye dönüştürerek birleşir ve ek haline gelir. (ÖSS sorusu!)
+ Yorum Gönder