+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Türk Edebiyatında Roman ile ilgili Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türk Edebiyatında Roman ile ilgili Bilgi
  Roman ile ilgili Bilgi Türk Edebiyatında Bilgiler

  Roman olmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. İlk örneklerini 15.y.y. da Fransız yazar Rabelais vermiştir. Ancak asıl niteliklerini
  Romantizm ve
  Realizm akımları döneminde kazanmıştır. Roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. Çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. Kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır. Çevrenin tanıtımına özen gösterilir.

  Temsil ettiği akıma göre
  romantik roman, natüralist roman, realist roman; konusuna göre aşk romanı, toplumsal roman, polisiye roman,
  macera romanı gibi isimler alır.

  Türk edebiyatında
  Tanzimat’tan sonra görülür. İlk örneği
  Şemseddin Sami’nin
  Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı romanıdır. Batı romanı ölçüsünde en başarılı romanı Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır.
  Namık Kemal,
  Mehmet Rauf,
  Reşat Nuri,


  Yakup Kadri Karaosmanoğlu,
  Peyami Safa diğer ünlü romancılarımızdır.

  Roman edebiyatta yaygın bir türdür. Olmuş veya olması ihtimal dahilinde bulunan olayları, yer zaman ve kişileriyle beraber ayrıntılı bir şekilde anlatmaktır. Uzun tarihi seyri içinde romanın geniş bir okuyucu kitlesi vardır.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Türk Edebiyatında Roma Başarılı bir romanda belli başlı dört unsur vardır:

  1 — Olay,
  2 — Kişiler,

  3 — Çevre,

  4 — Anlatım

  Romanlar bu olay, kişi, çevre ve anlatım unsurlarına göre çeşitli şekillerde adlandırılırlar. Bu genel sınıflandırma romanları birbirinden kestirme yoldan ayırt etmeye yaramaktadır. Bu tasnif çerçevesi içinde romanları şu isimler altında gruplandırmak mümkündür.


  1 — Aksiyon Romanları: Olay unsurunun ön plana çıkarılmasına dayanan romanlardır. İki çeşidi vardır.

  a) Polis romanı

  b) Macera romanı

  2 — Psikolojik Romanlar: Kişi unsurunun ön plana çıkarılmasına dayanır. Dış dünyadan çok, kişi ve iç dünyası esas alınır. Dış dünyaya kişinin iç dünyası ile ilgisi oranında yer verilir. Belli başlı çeşitleri şunlardır:

  a) Karakter romanı

  b) Tutku romanı

  c) Şuuraltı romanı

  d) Biyografik roman

  3 — Sosyal Romanlar: Kişi ve çevre unsurlarını ön plana çıkaran romanlardır. Bu romanlar bir çağı yansıtabilir, bir bölgeyi töreleriyle birlikte ele alabilir. Belli başlı çeşitleri şunlardır:

  a) Töre romanı

  b) Tarihi roman

  4 — Düşünce Romanları: Kişi unsurunu düşünce yapısı ve dünya görüşü bakımından ön plana çıkaran romanlardır. Bu romanlar daha çok bir takım görüşlerin savunulması, tartışılması, ya da çürütülmesi gayesiyle yazılmaktadır. Bu tür romanlara tezli romanlar da denilmektedir.

  5 — Fantazi Romanları: Hayal gücüne dayanan romanlardır. 19. yüzyılda ilimlerin gelişmesiyle yaygınlık kazanmıştır.

  6 — Egzotik Romanlar: Uzak, yabancı ülkeleri tanıtmak gayesiyle yazılan romanlardır.

  Eserin özelliklerine göre yukarıdaki tasnife tabi tutulabilen roman, sanatçının duygu, düşünce, görgü ve bilgisine göre de sınıflandırılabilir. Yazarın sanat felsefesine, kültür yapısına ve dünya görüşüne göre romanlar şu genel isimler altında toplanabilir:

  1 — Romantik roman

  2 — Realist roman

  3 — Natüralist roman

+ Yorum Gönder