+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Beyin Hakkında Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Beyin Hakkında Bilgiler
  Beyin Hakkında Bilgiler

  Beyin İle İlgili Bilgi  Beyin: Omurgalıların kafatası içinde bulunan ve insanda özellikle gelişmiş, sinir sisteminin merkez organı.

  Beyin, sinir sisteminin en önemli organıdır. Beyin duyular (dokunma, ısı, acı, görme, koku…) biçiminde aldığı mesajlar ve aktardığı buyruklar aracılığıyla tüm istemli ve tepkisel hareketleri denetler. Beyin bu görevini bir veya birkaç kasın kasılmasıyla (el hareketleri), bir bezin çalışmasıyla (terleme, dışkı) v.b. yerine getirir. Beyni sayesinde insan, çevresinde bulunan şeylerin bilincindedir; bunun için eskiden beyin, can evi sayılırdı.

  Kafatası kutusunun içine yerleşmiş olan beyin, beyincik, hipotalamus ve soğanilikle birlikte, bir sinirsel madde bütünü, yani tümbeyin’i oluşturur. Bunun toplam ağırlığı, erişkin insanda, 1 kilogramı geçer. Tümbeyin, beyin omurilik sıvısıyla ayrılmış iki zardan oluşan bir beyin zarıyla kaplıdır: bu çift kılıf, pek nazik olan dokuları ve kafatasmı etkileyecek darbelerden kolayca zedelenebilecek olan beyni korur.

  Beyin, iki yarımyuvardan meydana gelir, bunlar da ayrıca ikiye ayrılır: beyin kabuğu ve iç bölge. Beyin kabuğu (korteks veya bozmadde) çok sayıda sinir hücresinden (15 milyar kadar) oluşur; duyularımızı denetleyen ve bilgilerimizi depo eden merkezler buradadır. İç bölge (akmadde) başlıca, iletim sinir tellerinden oluşmuştur.
  beyin.jpg.


  Beynin bazı kısımlarının bazı yetileri yönettiği kesinlikle söylenemez, yani beyinde ayrı bir hesap, bir sevgi, bir bellek v.b. merkezi yoktur. Ama beyin kabuğunun belirli bölgelerinin bazı vücut görevlerinin yapımında önemli rol oynadığı da bir gerçektir. Sözgelimi alın büklümü harekette, yankafa büklümü duyarlıkta, art-kafa kesimi görmede önemli rol oynar. Bu bölgelerin bozulması hareket, duyarlık ve görme bozukluklarına sebep olur.

  Beynin eklerinden, beyincik, kas hareketlerinin bağdaşmasını sağlar, dengede durmamıza olanak verir; hipotalamus, vücut ısısını, uykuyu ve iştahı denetler; soğanilik, kan dolaşımını ve solunumu yönetir.
 2. Acil

  Beyin Hakkında Bilgiler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder