+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi
  Türk Eğitim Sistemin Amaçları ve Temel İlkeleri 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi

  Yükseköğretim Kurulu’nca 1977 yılında eğitim fakültelerinde yeniden yapılanma süreci başlatılmış ve bu çerçevede yeniden düzenlenen öğretmen yetiştirme programları uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda eğitim fakültelerinin programlarına yeni alınan "Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi " dersinin kur tanımına ve içeriğine uygun olarak hazırlanan bu kitap, eğitim fakültelerinde öğrenimlerine devam eden öğretmen adaylarına içinde görev ve yapacakları sistemi tanıtmayı ve okul yönretimine ilişkin bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan bu kitapta sistematik bir bütünlük içerisinde Türk Eğitim Sistemi bütün boyutlarıyla ve yasal temelleriyle betimlendikten sonra, yönetim bilimi ve ögüt kavramı bağlamında okul yönetimi kuramsal ve uygulamalı yönleriyle ele alınmıştır.

  Kitapta teori yoğunluklu ağdalı bir dil kullanmaktan kaçınılmış, olabildiğince sade ve anlaşılır bir dil kullanılarak konular günlük yaşamdan örneklerle ilişkilendirilmiştir. Bu yönüyle başta eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen adayları olmak üzere karar alıcı ve uygulayıcı konumundaki tüm eğitim ve okul yöneticileri ile öğretmenlere yardımcı kaynak kitap olma özelliği taşımaktadır. Kitabın tüm öğretmen adaylarına ve eğitimcilere yararlı olması yazarların en büyük dileğidir.

+ Yorum Gönder