+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Belediye muhasebesi staj dosyası örneği staj dosyası hazırlama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Belediye muhasebesi staj dosyası örneği staj dosyası hazırlama
  ben de muhasebe okuyorum bana belediye muhasebesi staj dosyası örneği lazım bana güzel ve anlamlı bir staj dosyası örneği istiyorum 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Staj dosyası 11 bölümden oluşur. Bu bölümler aşağıdaki gibidir.

  Kapak Sayfası

  Staj Yazısı
  staj-dosyas-.png
  Resimli ve onaylı olarak öğrenciye verilen, staj süresinin sonunda öğrencinin çalıştığı bölümler veya konular ile hangi tarihler arasında, ne süre ile bu çalışmalarda bulunduğunu gösteren, staj imkanı sağlayan kurum yetkililerince imzalanıp onaylanmış belge konulmalıdır.

  Giriş

  Yapılan çalışma hakkında kısa bir bilgi verilmeli, raporun farklı kısımlarında neler anlatıldığı özetlenmelidir.
  Yazılım stajı için örnek bir giriş (kısaca), aşağıda verilmiştir.
  Staj boyunca büyük bir holdingin bilgi işlem bölümünde yazılım projelerinin nasıl ele alındığı ve yürüdüğü gözlemlenmiştir. Proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları, firma yöneticilerine vermekle yükümlü olduğu raporlar hakkında ilk elden bilgi sahibi olunmuştur. Sistem analistlerinin problemi analiz etme biçimleri incelenmiş, yazılım mühendislerinin tasarımı ışığında programcıların projeyi nasıl kodladıkları gözlemlenmiştir. Yetkili yazılım mühendisinin verdiği görevi başarabilmek için öncelikle ASP.NET teknolojisi üzerinde çalışma yapılmıştır. Çalışmaların sonucunda ise bölümün hazırladığı projenin bir modülünün kodlaması ve testi gerçekleştirilmiştir.

  Bu staj raporunun 4. ve 5. bölümlerinde çalışılan holding ve bölüm tanıtılmış, 6. bölümde ise öğrenilen teknolojinin ışığında kodlaması gerçekleştirilen modülün özeti verilmiştir. Daha sonra yapılan çalışma 7. bölümde tablo halinde hafta bazında gösterilmiş, 8. bölümde yapılan işler gün bazında anlatılmıştır. Staj çalışmasının sonucunda kazanılan bilgi ve beceriler 9. bölümde sonuç halinde açıklanmıştır.
  Staj yapılan işletmenin temel çalışma sahası, organizasyon yapısı, üretimi ve ürünleri hakkında bilgiler verilmelidir.

  Staj yapılan birimin varsa özel donanım ve/veya yazılımları hakkında bilgiler verilmeli, birimde gerçekleştirilen uygulamalardan bahsedilmelidir.
  Staj süresince yapılan projeden bahsedilmelidir. Görev alınan her farklı proje yeni bir alt başlık altında incelenmelidir. Büyük bir projenin belli bir kısmında görev alınmışsa önce ana projenin, daha sonra ise öğrencinin kendi uğraştığı kısmın tanıtımına yer verilmelidir. Herhangi bir projede yer alınmamışsa öğrencinin staj boyunca incelediği ve bunun sonucunda kendi geliştirdiği uygulamalar özetlenmelidir. Sistem yapısı ve kullanılan teknoloji hakkında bilgi verilmelidir.
  Haftalık Çalışma Çizelgesi

  Staj süresi içerisindeki her haftanın çalışma planı, hafta boyunca incelenen konular ve gerçekleştirilen uygulamalar çizelgede gösterilmelidir. (Staj süresince yapılan çalışmanın süresine bağlı olarak sayfa sayısı değişebilir)

  Haftalık Çalışmanın Raporlanması

  Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenilen sistem ve ürünler, görev alınan projeler ve gerçekleştirilen uygulamalar verilen şablon kullanılarak gün bazında rapor edilmelidir. Her gün için yaklaşık 1-2 sayfa yeterli olacaktır.
+ Yorum Gönder


belediye muhasebe staj defteri örneği,  staj dosyası,  belediye muhasebesi staj dosyası örneği,  belediyede staj defteri doldurma,  belediyede staj defteri örneği,  belediyede muhasebe stajı