+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Hazır staj dosyası büro yönetimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hazır staj dosyası büro yönetimi
  büro yönetimi ile ilgili staj rAPORUna ihtiyacım var :( 2. saqopakajmer
  Devamlı Üye

  büro yönetim stajı

  Mimarlık Staj Dosyası E-Kitap


  İÇİNDEKİLER: Sayfa No

  ii

  Raporun Ana Kısmı iii

  Zemin ve Temel Etüdü 1

  Temeller 1

  Temel Kalıp İmalatı 3
  Temel Demir İmalatı 5

  Temel Beton İmalatı 6

  Beton İşleri 7

  Betonun Bakımı Ve Kürü 10

  Fotoğraflar iv

  GİRİŞ


  Stajın Tanımı: Bir kimsenin mesleki formasyonu ya da gelişimi için, geçici bir süre herhangi bir kurumun bir ya da birçok bölümünde çalışarak geçirdiği dönem.

  Amaçtaj , stajyer kimseye ,hem gelecekte sahip olacağı mesleğini yakından tanıma fırsatı verir,hem de mesleğinde kullanabileceği yararlı bilgiler sağlar.Staja başlamadan önce staj yapılacak kuruluşun iyi araştırılması gerekir.Nitekim verimsiz bir iş yerinde yapılacak staj, stajyere mesleğiyle ilgili pek bir şey kazandırmayacaktır.

  Stajın Konusu: Mühendislik bilgilerinin yoğun olarak kullanıldığı. inşaatlarında kaba inşaatı şantiyede görmek, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürebilmektir.


  31.07.2006 tarihinde MTL Yapı İnşaat Ltd. Şti.’de büro stajına başladım. Bu işyeri mimari ve statik betonarme projeler yapan ayrıca inşaat, taahhüt, dekorasyon gibi işlerde yapılan bir mühendislik bürosu olup bilgisayar programlarından AutoCAD ve İdeCAD kullanıyordu. Staj süresince büroya gelen projelerin nasıl hazırlandığını, statik ve mimari projelerinin nasıl yapıldığını öğrenmeye çalıştım. Öncelikle bu bilgisayar programlarından istersek;
 3. Ziyaretçi
  ankarada ic işleri bakanlıgı nufus ve vatandaşlıkta özel kalemde sekreter olarak staj yapıyorum fakat staj dosyamı nasıl dolduracağımı bilmiyorum hergün aynı şeyler tekrarlanıyor 40 günü doldrmama yetmiyorhazırlanmış staj dosyası olan varsa bana yardımcı olabılırmı..lutfen..:((
 4. Asel
  Bayan Üye
  Staj defteri en az staj günü sayısı kadar sayfası dolacak şekilde yazılır. Staj defteri yapılan stajın öğrenciye kazandırdığı bilgi ve becerilerinin raporu, resmi belgesidir. Defter bu ciddiyetle önemle, teknik bir dil ve 3.şahıs anlatımı kullanılarak anlaşılır ifadelerden oluşacak cümlelerle yazılır. Staj defteri günlük yazar gibi doldurulmaz. İşin ne olduğu, yapan şirket, çalışanlar, başladığınız zamana kadar neler yapılmış, neler yapılması planlanıyor gibi işi ve iş yerini tanıtan bilgiler vererek mümkün olduğunca rutin işleri izlemekten kaçınarak, o gün yapılan işleri sıralamaktansa, nelerin nasıl yapıldığını nasıl yapılması gerektiğini nedenleriyle anlatarak yazılmalıdır. Bunun yanında yapılan ilginç uygulama, ölçüm yapım tekniklerine vurgular yapılarak fotoğraflarla desteklenmelidir. İstenirse defter sayfa formatında bilgisayar ile yazılabilir. Gerekirse bilgilere kaynak gösterilebilir. Özetle; staj yapan öğrencilerin her staj türü için ayrı ayrı hazırlamak zorunda oldukları “Staj Defterleri”, aşağıdaki kurallarına uygun olarak düzenlenmelidir.
  ⌂ Rapor teknik yazı karakterinde, elle veya bilgisayar yazıcısı ile 12 punto yüksekliğinde yazılacaktır.
  ⌂ Her bölümün başlığı büyük harflerle yazılacaktır. Varsa alt başlıklarda ise her kelime büyük harfle başlayacaktır.
  ⌂ Konuların anlatılması esnasında, gerekli görülmesi durumunda, çizim ve şemalar teknik resim kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
  ⌂ Metin içinde her Şekil ve Tablo numaralandırılacaktır.
  ⌂ Kapak sayfası hariç her sayfanın sağ üst köşede tarih, alt ortasına sayfa numarası yazılacaktır.Staj dosyası şu bölümlerden oluşmalıdır.
   Staj dosyası kapak sayfası (dış kapak)
   Staj dosyası iç kapak (onaylı): öğrenci adı soyadı, numarası, staj türü (yukarıda tabloda belirtilen biçimde) başlama ve bitiş tarihleri, kaç gün staj yaptığı, iş yeri amiri adı soyadı imzası ve onayı içermelidir.
   İçindekiler sayfası: Staj defterinin ilk sayfalarında, her gün hangi tür işlerin yürütüldüğü ve bu işlerin ayrıntılı açıklamalarının hangi sayfalarda olduğu belirtir tablo verilecektir.
   Giriş: Bu bölümde stajın konusu, işyeri adı ve faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verilecektir. İşyerinde çalışan mühendis ve tekniker sayıları ve görevleri kısaca irdelenecektir.
   Stajda Yapılan Çalışmalar: Bu bölümde staj yönergesinde belirtilmiş olan işlerde yapılan işler günlük olarak ayrıntılı olarak yazılacaktır.
   Sonuç Bölümü: Staj dosyalarının sonunda, stajda edinilen bilgi ve becerilerle yapılan işlerin özet halinde değerlendirmesi yapılarak, görüş ve düşünceler yazılacaktır.
  Yukarıda belirtilen şekilde hazırlanmış staj defteri her sayfası “İnşaat Mühendisi” unvanlı sorumlu kişiye onaylattırılmalıdır. Staj dosyasını onaylayan inşaat mühendisinin adı, soyadı ve oda sicil numarası ya da diploma numarası yazılmalıdır.

+ Yorum Gönder


büro yönetimi ve sekreterlik staj defteri örneği,  büro yönetimi staj dosyası örnekleri,  staj defteri nasıl doldurulur büro yönetimi,  büro yönetimi ve sekreterlik staj dosyası nasıl doldurulur,  büro yönetimi staj defteri örnekleri,  büro yönetimi ve sekreterlik staj defteri örnekleri