+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Görgü Kuralları Nelerdir? Görgü Kuralları Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Görgü Kuralları Nelerdir? Görgü Kuralları Hakkında Bilgi








  Görgü Kuralları Nelerdir? Görgü Kuralları Hakkında Bilgi







 2. HARBİKIZ
  Moderator





  * Başkalarının eşyalarını kullanırken izin almak.
  * Büyüklerine saygılı olmak.
  * Yardım etmek.
  * Güzel söz söylemek.
  * Büyüklerini ziyaret etmek.
  * Hasta olan tanıdıklarını ziyeret etmek.
  * Başarılı olan kişileri kutlamak.
  * Tutumlu Olmak.
  * Konuşmaya başlamadan önce diğerlerinin konuşmasının bitmesini beklemek.
  * Kurallara uymak.
  * Temiz ve düzenli olmak.

  Türk milleti Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştu. Bu hak ve hürriyetler sayesinde serbestçe okula gideriz, televizyon izler, gazete okuruz. Seyahat edebiliriz. Başkalarını rahatsız etmeden dilediğimiz gibi davranırız.
   Kimse iletişim hürriyetimize engel olamaz. Mektuplarımızı açamaz, telefonlarımızı dinleyemez.
   Herkes duygu ve düşüncelerini kanunlara uymak koşuluyla özgürce söyler.
   Yedi yaşına gelmiş bütün Türk çocukları parasız olarak ilköğretim okuluna giderler. İsterlerse eğitimlerine devam edebilirler.
   Her vatandaş seçme ve seçilme hakkına sahiptir.




 3. Ziyaretçi
  dinleme kuralları nelerdir




 4. Asel
  Bayan Üye
  dinleme kuralları nelerdir


  Hangi amaçla dinlersek dinleyelim uymamız gereken kurallar vardır. Bunlar:

  Konuşanın sözünü kesmeme,
  Konuşan kişiden söz isteyerek konuşma,
  Konuşana saygılı olma,
  Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırma,
  Kendini konuşanın yerine koyma şeklinde sıralanabilir.

  Grup konuşmalarını, sunu yapan arkadaşlarımızı, tartışmaları dinlerken uymamız gereken kurallar da vardır:

  ► Dinlemeye hazırlık yapma

  Dinlenilecek konuyla ilgili bilgi toplayarak, merak edilenlerle ilgili sorular hazırlayarak, not almak için gereken araçları hazırlayarak dinlemeye hazırlık yaparız.

  ► Dinleme amacını belirleme

  Dinleme amacını belirmek için “Dinleme sonucunda neler öğreneceğim?”, “Bu konuşmayı niçin dinliyorum?” sorularına cevap ararız.

  ► Dinleme amacına uygun yöntem belirleme

  Dinleme sırasında kullanabileceğimiz not alma, görselleştirme, soru sorma gibi yöntemlerden uygun olanını belirleriz.

  Dinleme türlerini ise şöyle sıralayabiliriz:

  Katılımlı dinleme: Dinleme sürecine katılma, soru sorma ve açıklama yapmadır.
  Seçici dinleme: Dinlerken istenen bilgiyi seçme, ilgi ve ihtiyaçları dikkate alarak dinlemedir.
  Not alarak dinleme: Dinlerken işaret, sembol kullanarak, kısaltma yaparak veya yazarak not almadır.
  Sorgulayarak dinleme: Konuşulanlarla ilgili sorular hazırlama ve bu sorulara cevap arayarak dinlemedir.

+ Yorum Gönder


görgü kuralları hakkında bilgi,  görgü kuralları ile ilgili bilgiler,  görgü kuralları nelerdir,  görgü kurallari hakkinda bilgi ,  görgü kuralları ile ilgili kısa şiir,  görgü kuralları hakkında hikaye