+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Mustafa Kemal'in en son katıldığı kongre hangisidir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mustafa Kemal'in en son katıldığı kongre hangisidir?
  Mustafa Kemal'in en son katıldığı kongre hangisidir? 2. Asel
  Bayan Üye

  Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919)  Sivas Kongresinde Alınan Kararlar;
  1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.
  2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir.
  3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
  4. Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.
  5. Manda ve himaye kabul olunamaz.
  6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir.
  7. Aynı gaye ile, milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
  8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.

  Sivas Kongresi'nin Sonuçları;

  1-Erzurum Kongresinde alınan kararlar, Sivas’ta tüm ulusa maledildi.

  2-Musatafa Kemal, Temsil Kurulu Başkanı seçildi ve ulusal lider oldu.

  3-Damat Ferit Paşa Hükümeti istifa etmek zorunda kaldı ve böylece siyasi bir zafer de kazanılmış oldu.

  4-Batı Cephesi Komutanlığı’na Ali Fuat Paşa getirildi.
 3. AZMİYE
  Devamlı Üye
  Mustafa Kemalin Amasya genelgesini açıklamasından hemen sonra bir çağrı üzerine Birinci Dünya Savaşında sonra işgal edilen Türk topraklarını geri almak ve bunlara karşı olmak için Türk büyükleri ile yaptığı kongredir.
+ Yorum Gönder


mustafa kemalin katıldığı kongreler,  atatürkün katıldığı son kongre,  mustafa kemalin katildigi son kongre,  ataturkun son katildigi kongere