+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Dünyadaki iklim tipleri ve genel özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dünyadaki iklim tipleri ve genel özellikleri
  Dünyadaki iklim tipleri ve genel özellikleri 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Dünyadaki iklim tipleri ve genel özellikleri

  Köppen iklim sınıflandırması aylık ve yıllık sıcaklıklar, yıllık yağış miktarı, yağışın yıl içindeki dağılışı ve yağış ile sıcaklığın doğal bitki örtüsü ile olan ilişkilerine dayanan bir sistemdir. Bu nedenden dolayı Köppen'in sınıflandırması, bitki örtüsüne dayalı iklim sınıflandırmasına kabataslak biçimde uymaktadır. Köppen sınıflandırmasına göre iklimler beş ana kuşakta, yirmi dört farklı tipte toplanmıştır. Ana kuşaklar A, B, C, D ve E harfleri ile belirtilirken, iklim tipleri de bu harflere eklenen ikinci, üçüncü ve kimi zaman da bir dördüncü harfle belirtilmiştir. İkinci harfler bölgedeki yağış rejimini, üçüncü harfler sıcaklık karakterini, dördüncü harfler de özel durumları gösterir.

  A grubundaki iklimlerde en soğuk aydaki ortalama sıcaklık 18 °C üzerindedir. Öyle ki bütün mevsimler sıcaktır ve kış mevsimi yoktur. Bu gruptaki iklimlerde, yıllık yağış 750 mm üzerindedir. Bu gruptaki iklimler aşağıdaki gibidir:

  Her mevsimi yağışlı tropikal iklim – Af
  Bütün aylar sıcak-kurak geçen 2-3 ay dışında yağışlı muson iklimi – An
  Kışı ve bazen ilkbaharı kurak, tropikal iklim ya da savan iklimi – Aw
  B grubundaki iklimler kurak iklimlerdir. Özellikle step ve çöl sahalarında görülür. Buralarda buharlaşma yağıştan fazladır. Step alanlarda yıllık yağış miktarı 100 ilâ 700 mm arasında, çöllerde ise 50 ilâ 350 mm arasındadır. Bu gruptaki iklimler aşağıdaki gibidir:

  Sıcak step iklimi ya da sıcak yarı kurak iklim – BSh
  Soğuk step iklimi ya da soğuk yarı kurak iklim – BSk
  Sıcak çöl iklimi ya da sıcak kurak iklim – BWh
  Soğuk çöl iklimi ya da soğuk kurak iklim – BWk
  C grubundaki iklimler ılıman iklimlerdir. Bu iklimlerde en soğuk ayın ortalama sıcaklığı -3 °C ile 18 °C arasındadır. Aynı şekilde en sıcak ayın ortalama sıcaklığı 10 °C'nin üzerindedir. Kışlar genelde kısadır ancak yine de birkaç ay boyunca toprak karla örtülü olabilir veya donabilir. Bu grupta yer alan iklimler aşağıdaki gibidir:

  Kışı kurak ve ılık, yazı çok sıcak iklim (Muson iklimi) – Cwa
  Kışı kurak ve ılık, yazı sıcak fakat kısa iklim – Cwb
  Kışı ılık, yazı sıcak ve kurak iklim (Akdeniz iklimi) – Csa
  Kışı ılık, yazı sıcak, kurak fakat kısa iklim – Csb
  Kışı ılık, yazı çok sıcak her mevsimi yağışlı iklim – Cfa
  Kışı ılık, yazı sıcak her mevsimi yağışlı iklim – Cfb
  Kışı ılık, yazı kısa ve serin, her mevsimi yağışlı iklim – Cfc
  D grubundaki iklimler, soğuk orman iklimleridir.[24] Kışların şiddetli olduğu bu iklim grubundaki en soğuk ayın ortala sıcaklığı -3 °C'nin altında, en sıcak ayın ortalaması 10 °C'nin üzerindedir. Bu kuşaktaki iklimlerde aylar boyunca toprağın karla örtülü kalır. Aşağıdaki iklimler bu gruptadır:

  Kışı şiddetli ve kurak, yazı uzun ve sıcak iklim – Dwa
  Kışı şiddetli ve kurak, yazı serin iklim – Dwb
  Kışı şiddetli ve kurak, yazı kısa ve serin iklim – Dwc
  Kışı çok şiddetli, yazı kısa ve nemli iklim – Dwd
  Kışı şiddetli yazı uzun ve sıcak, her mevsimi yağışlı iklim – Dfa
  Kışı şiddetli yazı kısa ve sıcak, her mevsimi yağışlı iklim – Dfb
  Kışı şiddetli yazı kısa serin, her mevsimi yağışlı iklim – Dfc
  Kışı çok şiddetli yazı kısa, her mevsimi yağışlı iklim – Dfd
  E grubundaki iklimler ise kutup iklimleridir. Bu kuşaktaki iklimlerde en sıcak aydaki ortalama sıcaklık 10 °C'nin altındadır. Aşağıda bu gruptaki iklimler yer almaktadır:

  Yazı çok kısa tundra iklimi – ET
  Sürekli donmuş topraklar iklimi – EF
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Dünyada görülen belli başlı iklimler Ekvatoral İklim, Muson İklimi,Çöl İklimi,Akdeniz İklimi,Okyanusal İklim, Karasal İklim,Tundra İklimi ve Kutup İklimidir.
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Akdeniz İklimi

  30-35° enlemleri arasında görülür.
  Görüldüğü yerler: Anadolu, Avrupa ve Afrika’nın Akdeniz kıyıları, Orta şili, Kap Bölgesi, Avustralya’nın güneybatı kıyıları
  Kışları ılık ve yağışlı,yazları sıcak ve kuraktır.
  Yıllık ortalama yağış 600-1000 mm civarındadır.
  Bitki örtüsü makidir.
  Yıllık sıcaklık ortalaması 18°C dir.
  En az yağış alan iklim tipidir.
  Akdeniz kıyılarında bütün etkileri görülür.

  Step İklimi


  Orta kuşak karalarının iç kısmında görülür.
  Görüldüğü başlıca yerler: Orta Asya, Anadolu’nun iç kısımları, Kuzey Amerika’nın orta kısımları, İran platoları
  Türkiye’de en etkin olduğu yerler Ankara ve Konya arasıdır.
  Yıllık ortalama sıcaklık 11-12°C’dir.
  Yıllık ortalama yağış 300-400 mm dir.
  Kar yağışı ve don olayı fazla görülür.
  Karın yerde kalma süresi 25-45 gündür.
  Bitki örtüsü bozkır ve ormandır.
  Yağışların büyük bölümü ilkbaharda düşer,yazlar kurak geçer.

  Okyanusal İklimi

  Orta kuşak karalarının deniz etkisinde kalan batı kıyılarında görülür.
  Görüldüğü başlıca yerler:Batı Avrupa (Fransa, İngiltere, İrlanda, Portekiz, İspanya), ABD’nin doğusu
  Yağış rejimi düzenlidir, her mevsim yağış görülür.
  Yıllık ortalama yağış 1000 - 1500 mm civarında değişmektedir.
  Bitki örtüsü yayvan ve iğne yapraklardan oluşan karışık ormanlardır.
  Batı Rüzgarları sebebiyle Ilıman Kuşak karalarının batısında görülür (Batı ve K.Batı Avrupa, Amerika’nın batısı). Türkiye’de ise Karadeniz kıyılarında etkilidir. (Bakınız Karadeniz iklimi)
  Yazlar serin, kışlar ılıktır.
  En sıcak ay ortalaması 24-25 °C, en soğuk ay ortalaması 5-6 °C’dir. Yıllık ortalama 13-15 °C’dir.
  Nemlilik fazla olduğu için günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır.
  Yağış oluşumu cephe yağışı şeklindedir.
  Görüldüğü yerlerde nüfus yoğundur.
  Ülkemizde ki karadeniz iklimi de ılıman okyanusal iklime benzemektedir.
  Bu iklim yüzey şekilleri uygun olduğu için en güzel şekilde Kuzey Batı Avrupa’da görülür.Bu alanda Gulfstream sıcak su akıntısının etkisini de unutmamak gerekir.

  Sıcak Çöl İklimi

  30 °C enlemlerinde görülür.
  Yılda 1-2 kez yağış düşer.
  Vahaların dışındaki yerler yerleşmeye elverişli değildir.
  Yıllık sıcaklık farkı azdır.
  Gece ile gündüz arası sıcaklık farkı fazladır.
  Görüldüğü yerler: Büyük Sahra (Kuzey Afrika), Kalahari (Güney Afrika), Atakama (Güney Amerika), Arizona (Kuzey Amerika), Viktorya (Avustralya), Tar (Hindistan), Kisimu (Kenya)
  Bitki örtüsü dikenli bitkilerdir.
  Yağışlar genelde yağmur biçimindedir.
  Soğuk Çöller
  Kutup çevrelerinde görülür. Sadece Antarktika’nın çevresinde görülmez
  Bitki örtüsü yoktur.
  Çok az görülür.

  Ekvatoral (Tropikal) İklim


  Ekvator’un iki tarafında 10 ° enlemleri arasında, Okyanus Adaları’nda, Amazon Havzası’nda ve Kongo Havzası’nda görülür.
  Her mayıs yağışlıdır.
  Yıllık sıcaklık ortalaması 15 °C civarındadır.
  Yıllık sıcaklık farkı çok azdır.
  Yıllık ortalama yağış 8.000 - 9.250 km’dir.
  Buradaki insanlar kapalı tenlidir.
  Bitki örtüsü yuvarlak yapraklı bakır ormanıdır.
  Genelde evler kütük veya odundandır.
  Genelde yağlı kamış,patates,pirinç ve lahana yetiştirilir.
  Endonezya ve Malezya’nın büyük bir bölümünde etkilidir.
  Güneş ışınları, yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla geldiğinden yıllık sıcaklık farkı azdır…


  Subtropikal iklim

  Yazları yağışlı tropikal iklimdir.
  Ekvatoral iklimin iki tarafında yaklaşık 10 - 20 ° enlemleri arasında görülür.
  Yıllık sıcaklık ortalaması 22 - 23 °C civarındadır.
  Yıllık sıcaklık farkı 4 C° - 5 °C’dir.
  Yıllık ortalama yağış 1.000 - 1.500 mm’dir.
  Bitki örtüsü otsu bitkidır.
  Özellikleri:

  a) Bu iklim bölgesinde güneş ışınları yılda iki kez dik açıyla düşer.

  b) Güneş ışınlarının dik geldiği yaz dönemi yağışlı, kışlar kuraktır. Nedeni; Kış aylarında DYB etki alanında kaldığı için yağışlar çok azdır. Yaz aylarında ise bu basınç merkezi etkisini yitirir. Yağışlar genellikle konveksiyonel yağışlardır.

  c) sıcaklık ortalaması bütün yıl 20 C nin üzerindedir. Sıcaklık farkı ekvatoral iklime göre fazladır.

  d) Yıllık yağış miktarı 1.000 - 1.500mm arasındadır.

  e) Bitki örtüsü savanlardır. Savanlar uzun süre yeşil kalabilen gür ve uzun boylu yüksek ot topluluklarıdır. Savan bitki örtüsü içinde yeraltı sularının yüzeye çıktığı yerlerde ve akarsu boylarında görülür.

  Görüldüğü yerler: Ekvatoral iklim ile çöl iklimi arasında görülür. ( 10 – 20 kuzey enlemleri arasında görülür ) Afrika kıtasında Sudan ve Zambiya Güney Amerika’da Kolombiya, Venezüella ve Brezilya, ayrıca Ekvatoral kuşağın yüksek kesimlerinde görülür.

  Muson İklimi


  Görüldüğü yerler: Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Tayland, Vietnam, Çin,Birmanya.
  Kışları kurak, yazları yağışlıdır.
  Yıllık ortalama yağış 2.000 mm’dir.
  Yıllık sıcaklık ortalaması 20°C civarındadır.
  Yıllık sıcaklık farkı 10 °C dir.
  Bitki örtüsü tropikal ormanlardır.*********akdeniz iklimi
  20° ve 30° enlemleri arasında görülür
  Karasal İklim
  Kışlar soğuk ve yağışlıdır.En fazla kar yağışı görülür.
  Kışlar çok uzun sürer (6-8 ay)
  Türkiyede karasal iklim bariz olarak Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülür.
  Bitki örtüsü ormandır
  Yıllık yağış miktarı 500-600mm dolayındadır.
  Yıllık sıcaklık ortalaması -50-60 °C’dir.

  Tundra İklimi

  Görüldüğü yerler : Asya ve Amerika’nın Kuzeyinde, Grönland Adası’nın güney kıyıları.
  Yağışlar çok azdır.
  Kış sıcaklık ortalamaları -45°C kadar düşer.
  Topraklar 100 m derine kadar donmuştur.
  Bitki örtüsü yosun ve yosunumsu bitkilerden oluşan tundradır.
  Yıllık yağış miktarı 200-250mm civarındadır.
  Kutup İklimi
  Sıcaklık her zaman 4°nin altındadır.
  En sıcak ay 6°nin altındadır.
  Çok soğuk buzul bölgelerdir.
  Zemin, yıl boyunca karla kaplıdır.
  Bitki örtüsü yoktur.
  70 kuzey ve 65 güney paralellerinde görülür.
  Yağış çok azdır veya görülmez.
  İglu denen buzdan evlerde yaşarlar.
  Yaşam koşulları elverişli değildir


+ Yorum Gönder