+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Hikaye öncesi ve sonrası etkinlikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hikaye öncesi ve sonrası etkinlikleri
  Hikaye öncesi ve sonrası etkinlikleri

  örneklerini istiyorum.. 2. Asel
  Bayan Üye

  Hikayeyi anlatmaya başlamadan önce çocukları hikayeye hazırlamak gerekmektedir. Hikayede geçen bazı kavramların ,kelimelerin açıklanması çocuğun hikayeyi daha iyi kavraması için faydalıdır. Hikaye öncesi faaliyetlerin çok kısa,basit ve çocuğun söyleyebileceği, anlayabileceği şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Hikaye öncesi etkinlikler şunlardır:

  1)Grup Sohbeti

  2)Parmak Oyunu

  3)Şiirler

  4)Bilmeceler

  5)Tekerlemeler

  Hikaye Anı Etkinlik

  Çocukların en sevdiği etkinliklerden birisi hikaye anlatmak ve dinlemektir .Zengin bir hayal gücüne sahip olan çocuk hikayeler yolu ile düşünmede esneklik kazanmaktadır. Kavram gelişiminde ve dil gelişiminde hikayelerin önemli bir yeri vardır .Çocuklar hikaye dinlerken bildikleri sözcüklere yenilerini de katarak kelime dağarcıklarını da geliştirirler .Doğru söylenilen sözcükler yolu ile dili iyi kullanma olanağını elde ederler. Çocuklar hikaye dinlerken ya da anlatırken; birlikte oturma,dinleme,arkadaşlarına saygı,fikir alışverişi yapma gibi alışkanlıklar kazanırlar.

  Hikaye Sonrası Etkinlikler

  A) Yaratıcı Dramatizasyon

  Çocuklara anlatılan bir hikayenin ya da çocuklar tarafından yaratılan bir hikayenin onların içlerinden geldiği gibi söz ve hareketlerinin bir arada kullanılarak canlandırılmasıdır. Yaratıcı dramatizasyon çocuğun sözlü anlatımının gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Dramatizasyon sırasında yüzü ve vücudu sözlerin anlamına göre hareketlendirmeye çalışırlar. Yaratıcı dramatizasyon şu etkinliklerden oluşur.

  1) Dramatik Oyun

  2) Taklidi Oyun

  3) Hikaye Oluşturma

  B) Pandomim

  Yalnız işaret ve hareketlerle oynanan sözsüz oyundur. Çocuklar uygulama sırasında hiç konuşmadan herhangi bir olayı işaretle,el-kol ve vücut hareketleriyle anlatmaya çalışılır. Çocuklar Pandomim ortamı içinde geçmiş yaşantılarını hatırlamak için dikkatlerini yoğunlaştırırlar. Gördüklerini hatırlamaya çalışırlar ve zihinsel olarak bütün bunları resimleyip şekillendirirler. Böylece zihin gelişimi desteklenmiş olur.
+ Yorum Gönder


okul öncesi grup sohbeti örnekleri,  hikaye öncesi grup sohbeti örnekleri