+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Bilimsel Dergilere Gönderilen Makalelerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bilimsel Dergilere Gönderilen Makalelerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  Bilimsel Dergilere Gönderilen Makalelerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar nelerdir bu konuda bana bilgi verin lütfen 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Bilimsel Dergilere Gönderilen Makalelerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  Özgünlük Ölçütleri

  Bir makalenin özgün olması, öncelikle daha önce
  yayımlanmamış olması, sonra da bilim dünyasına yeni, önemli
  bilgiler sunması demektir. Daha önce yayımlanmış olması
  açısından, aşağıdaki ölçütler temel alınır:
  a. Bir makale başka bir bilimsel dergide ya da kongre
  kitabında yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul
  edilmişse, makale özgünlüğünü kaybeder. Aynı şey, daha
  önce yayımlanmış makalelere büyük benzerlik gösteren
  çalışmalar için de geçerlidir.
  b. Daha önceki yayın başka bir dilde de olsa makale
  özgünlüğünü kaybeder.
  c. Eğer bir çalışma, bir kongrede sözlü olarak ya da poster
  şeklinde sunulmuş veya herhangi bir yerde sadece kısa
  özet (abstract) olarak yayımlanmışsa, bu aktiviteler
  bilimsel yayın olarak düşünülmediği için, çalışma
  özgündür ve bilimsel bir dergide yayımlanabilir. Fakat, bu
  tip durumlarda editörün mutlaka bilgilendirilmesi
  gerekmektedir.
  d. Makalenin sadece bir kısmı daha önce yayımlanmışsa,
  “makalenin tümü özgündür” demek mümkün değildir.
  Böyle bir durumda, daha önceden yayımlanmış kısımlar
  uygun atıflar verilerek özetlenmelidir.
  Daha önce yapılmamış bir çalışma her zaman özgün
  olmayabilir. Bu yönden dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle
  sıralanabilir:
  a. Eğer çalışmanın sonuçları beklentilere tamamen uygunsa
  ve aksi yönde önemli şüpheler yoksa, bu çalışmalar
  özgün sayılamazlar. Burada en önemli ölçüt, çalışmanın
  bilim dünyasına kattığı genel bir bilginin olmasıdır.
  Özellikle değişik bilim alanlarının değişik geleneklere
  sahip olması nedeniyle, bu ölçütleri her alanda geçerli
  olacak şekilde sıralamak mümkün değil. Bu nedenle,
  aşağıdaki maddeler her dergi tarafından katı bir şekilde
  uygulanmıyor olabilir. Fakat, her durumda, özellikle bu
  ölçütlerin dışında kalan çalışmalarda, “çalışmanın bilim
  dünyası için neden önemli olduğu” sorusunun makalede
  tartışılması gerekmektedir. (Doğal olarak, taramadeğerlendirme
  (review) makalelerinde bu koşullar
  aranmaz.)
  b. Yeni veriler beklenilmeyen doğru değerler içeriyor ve bu
  nedenle yeni özgün çalışmalara yol açacaksa özgün
  sayılabilir. Aksi takdirde, bilinen yöntemlerle elde edilen,
  beklentilere uygun veriler özgün değildirler.
  c. Bunun dışında, yeni bir kuram, kavram ya da yöntem
  geliştirilmişse; mevcut kuram, kavram ya da yöntemler
  daha önce kullanılabileceği öngörülmemiş bir alanda
  uygulanmışsa veya bunların uygulanabileceğinin
  öngörüldüğü bir alanda geçersiz oldukları gösterilmişse
  bu çalışmalar da özgündürler.

  etik ihlalleri şunlar:

  a. Uydurma (Fabrication): Araştırmada bulunmayan
  verileri üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak.
  b. Çarpıtma (Falsification): Değişik sonuç verebilecek
  şekilde araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve
  araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçları
  değiştirmek.
  c. Aşırma (Plagiarism): Başkalarının fikirlerini, metodlarını,
  verilerini, yazılarını ve şekillerini sahiplerine atıf
  yapmadan kullanmak.
  d. Duplikasyon (Duplication): Aynı araştırma sonuçlarını
  birden fazla dergiye yayım için göndermek veya
  yayımlamak.
  e. Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araştırmanın
  sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde
  ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda
  yayın yapmak.
  f. Desteklenerek yürütülen araştırmaların sonuçlarını içeren
  sunum ve yayınlarda destek veren kurum veya kuruluş
  desteğini belirtmemek.
  g. Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı
  görüş birliği olmadan, araştırmada ve makalede aktif
  katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla
  bağdaşamayacak katkı nedeniyle yeni yazar(lar) eklemek
  veya yazar sıralamasını değiştirmek.
  h. Araştırma ve yayın etiği ilkeleriyle bağdaşmayan diğer
  davranışlarda bulunmak.
  Son Kontrol Konuları
  Bilimsel Dergilere makale gönderilirken son kez kontrol
  edilmesi gerekli bazı noktaları da şöyle sıralayabiliriz:
  a. Yazarların isimleri açıkça yazılmalı, kendilerine kolayca
  erişebilmemiz için telefon ve e-posta adresleri verilmeli.
  b. Kaynakların hatasız ve eksiksiz yazıldığı yazar tarafından
  kontrol edilmeli. Yazım Kuralları değişik kaynak tiplerinin
  nasıl yazılması, hangi bilgilerin bulunması gerektiğini
  belirtir. Bunlara uymaya özen gösterilmeli.
  c. Tüm yazarlar tarafından imzalanmış Telif Hakkı Devri
  Formu gönderilmeli.
  d. Hakemlerin ya da İngilizce editörlerinin metin üzerinde
  kolayca işaretleme yapabilmesi açısından, metin bize çift
  aralıklı olarak gönderilmeli.
  e. Fotoğraflar mutlaka orijinal olmalı.
  f. Şekiller görsel açıdan yeniden düzenleme için uygun bir
  elektronik formatta hazırlanmalı. Tercihimiz şeklin
  bitmapa dönüştürülmediği encapsulated postscript (eps)
  formatı. Bunun dışında Excel programında çizilen şekiller
  Excel dosyası olarak, Corel Draw programında çizilenler
  de Adobe Illustrator (.AI) formatında kaydedilmeli.
  Şekiller başka bir programda hazırlandıysa, bunlar Word
  belgelerine çizgi olarak yapıştırılmalı.
+ Yorum Gönder