+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Vadideki zambak romanındaki dil bilgisi örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Vadideki zambak romanındaki dil bilgisi örnekleri
  Vadideki zambak romanındaki dil bilgisi örnekleri 2. Ziyaretçi

  Vadideki Vadideki zambak romanındaki dil bilgisi örnekleri

  Bu romanun yazarı için asrının en gerekli yazarlarından biri olduğu söylenmektedir. Çünkü Balzac, kendi çağını eserlerinde çok başarılı bir tarzda yansıtmıştır. Balzac’ın romanlarında genel olarak şu temalar dikkati çekmektedir: Kır hayatı, özel hayat*tan manzaralar, felsefi incelemeler, analitik incelemeler… Kır hayatının ön planda olduğu romanlarından başta geleni Va*dideki Zambak‘tır. Realist bir üsluba sahip Honore De Balzac‘ın Vadideki Zambak adlı eseri ilk kez 1885 yılında yayınlanmıştır. Ro*manın olayları 1809-1836 yılları arasında geçmektedir.

  Vadideki Zambak’ın Kahramanları (Kişileri):

  Felix de Vandenesse: Aile sevgisi görmemiş, ilgiye muhtaç, duyguları ve aklı arasında denge kurmaya çalışan, çalışkan, hassaz bir gençtir.
  Henriette de Mortsauf: Felix’in sevgilisidir. Ondan yaşça büyük olmakla birlikte çok güzel bir kadındır. Sevme*diği, sert bir adamla evlidir. Felix’e âşık olduğu hâlde ahlakını hep muhafaza eder. Bu uğurda Felix’i kaybetmeyi dahi göze alan bir kadındır.
+ Yorum Gönder