+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Felsefede bilgi türleri nasıl incelenir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Felsefede bilgi türleri nasıl incelenir?
  felsefede bilgi türleri nasıl incelenir? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  felsefede bilgi türleri nasıl incelenir?

  Kişisel ve yaratıcıdır.(Özneldir.Filozofun kişiliğine bağımlıdır. İçinde geliştiği yüzyıl ve toplumdan etkilenir.Ancak sorgulamalarıyla yada yanıtlarıyla çağını da etkiler.Yaratıcı bir etkinliğin ürünüdür.)

  v Akla dayanır.(kaynağı akıldır.)

  v Tutarlıdır.(mantıksal yani akıl yürütme biçimlerine ve mantık ilkelerine uygundur.)

  v Sistemlidir.(Belli bir yönteme, düzene uygun olarak elde edilir,yani yöntemlidir.)

  v Eleştiriyeldir(eleştirilebilir.Ayrıca ne kadar mantıklı görünürse görünsün,her öne sürülen konu hakkında eleştirici bir tutum geliştirir.)

  v Evrenseldir.(Herkes için geçerli evrensel konuları ve soruları ele alır.Kişi yada ülkelerin değil tüm insanlığın ürünüdür.)

  v Birleştirici ve bütünleştiricidir.(Bütüncül,genelleyici açıklamalar içerir.genel olanın bilgisine ulaşmaya çalışır.)

  v Sonuçları varsayımlıdır.(deneye dayanmadığından sonuçları kesin değildir.)

  v Yığılan(kümülatif, yani biriken) bir bilgidir.(Sadece birikir.Deneye dayanmadığı,sonuçları varsayımlı olduğu için ilerleme söz konusu değildir.)

  v Sadece olanı değil,olması gerekeni de inceler.(oysa bilimsel bilgi sadece olanı inceler.)

  v Felsefe bir sorgulama etkinliği olduğundan sorular cevaplardan daha önemlidir.

  v Bilimsel bilgide olduğu gibi olaylar arasında nedensellik bağı kurulmaz.

  v Göreli geçerliliğe sahiptir.(geçerliliği kişilere ve zamana göre değişir.)

  v Felsefi bilgi refleksiyonlu bir bilgidir.(Önceden kazanılmış bilgiler üzerine bir bilgidir.Zihin, edinilmiş bilgiler üzerine tekrar dönerek onları eleştiriyel bir tutumla ele alır ve değerlendirir.Yeni bilgiler ortaya koyar.)

  v Ele aldığı konular olgularla sınırlı değildir.(Doğa üstü metafizik konuları da inceler.)

  v İnsanın merak ve hayretinden kaynaklanmıştır.

  v Doğa olaylarını açıklamakla yetinir.Bilimsel bilgi gibi kontrol altına almaya çalışmaz.

  v Düşünme, sezgi, metodik şüphe, diyalektik yöntem gibi kendine ait yöntemler kullanır.
+ Yorum Gönder