+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Künyesi Ebu Yusuf olan, İslam aleminde yetişen meşhur fen ali*mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Künyesi Ebu Yusuf olan, İslam aleminde yetişen meşhur fen ali*mi
  İsmi, Ya'kub bin İshak bin Sabbah bin, İmran, künyesi Ebu Yusuf olan, İslam aleminde yetişen meşhur fen ali*mi ve filozof kimdir? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İsmi, Ya'kub bin İshak bin Sabbah bin, İmran, künyesi Ebu Yusuf olan, İslam aleminde yetişen meşhur fen ali*mi ve filozof kimdir?

  mimar sina

  Mimar Sinan hayatı hakkında bilgi

  Kaynaklara göre Sinan, I.Selim (Yavuz) padişah olduktan sonra başlatılan ve Rumeli'de olduğu gibi Anadolu'dan da asker devşirmeyi öngören yeni bir uygulama uyarınca 1512'de devşirilerek İstanbul'a getirildi. Orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı'na verildi, 1514'te Çaldıran Savaşı'nda 1516-1520 arasında da Mısır seferlerinde bulundu. İstanbul'a dönünce Yeniçeri Ocağı'na alındı. I.Süleyman (Kanuni) döneminde 1521'de Belgrad, 1522'de Rodos seferlerine katıldı, subaylığa yükseldi. 1526'da katıldığı Mohaç seferinden sonra zemberekçibaşı (baş teknisyen) oldu. 1529'da Viyana, 1529-1532 arasında Alman, 1532-1535 arasında da Irak, Bağdat ve Tebriz seferlerine katıldı. Bu son sefer sırasında Van Gölü'nün üstünden geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması üzerine kendisine haseki unvanı verildi. 1536'da Pulya (Puglia) seferlerine katıldı. 1538'de yer aldığı Karabuğdan (Moldavya) seferi sırasında Prut Irmağı üstünde yaptığı bir köprüyle dikkatleri üstüne çekti. Bir yıl sonra mimar Acem Ali'nin ölümü üzerine onun yerine sermimaran-ı hassa (saray baş-mimarı) oldu. Günümüzde bayındırlık bakanlığına denk gelen bu görevi ölümüne kadar sürdürdü. İstanbul’da 17 Temmuz 1588'de vefât eden Mîmar Sinân, Süleymâniye Câmiinin yanında kendi yaptığı mütevâzi ve sâde türbeye defnedildi
+ Yorum Gönder